Resultaat van revisie meten

Revisie meten is belangrijk. Maar het wordt vaak op het einde van een project gedaan, waardoor iedereen er eigenlijk tegenop ziet. Dit kan anders, want als je het revisie meten goed bij houdt dan kan het zelfs leuk zijn.

Normaal zegt iedereen dat revisie meten niet leuk is, omdat er vaak discussie over is en omdat het aan het einde van het werk komt. Toch is het enorm belangrijk voor de opdrachtgever, omdat de opdrachtgever uiteindelijk hier zijn informatie vandaan kan halen voor nieuwe aansluitende projecten. Toch kan het revisie maken leuk worden gemaakt. Hiervoor is alleen een GPS meetsysteem nodig op de projectlocatie. En met de landmeetsoftware Apglos Survey Wizard is het revisie meten ook al niet moeilijk. 

Wat revisie meten is

Algemeen over revisie

Wanneer u in de encyclopedie kijkt voor wat revisie betekent dan kunt u heel veel verschillende betekenissen vinden. Het woord komt namelijk in veel verschillende vakgebieden voor. Voorbeelden van betekenissen van het woord revisie zijn:

 1. Controle
 2. Correctie van een muzikaal oordeel
 3. Het geregeld nazien
 4. Autoinspectie
 5. Tweede drukproef
 6. Onderhoud van materiaal
 7. Inhalen
 8. Geregelde controle van materiaal
 9. Passeren
 10. Tweede correctie
 11. Verbeterde drukproef
 12. Typografische term

Officieel is het echter een uit het Frans afgeleid woord en betekent het herziening.

Revisie in de bouw

Echter voor bouwprojecten betekent revisie ongeveer hetzelfde als as-built. Een revisietekening is dan ook een as-builttekening, waarop staat wat er uiteindelijk gebouwd is. Vooral in de grond-, weg- en waterbouw moet hiervoor worden gemeten. Dit is dus het revisie meten.

Bij het revisie meten wordt alles wat is aangelegd in kaart gebracht. Bij bijvoorbeeld de aanleg van een parkeerplaats moeten dan de parkeervakken, goten, trottoirbanden en opsluitbanden worden ingemeten.

Revisie meten voor parkeerplaats

Bron: Deurne Media Groep

Echter bij zo’n project wordt er meer aangelegd. Zo staan er op een parkeerplaats nog andere zaken. Een belangrijk onderdeel is ook het straatmeubilair. Het straatmeubilair bestaat onder andere uit lichtmasten, verkeersborden, zitbanken en afvalbakken. Ook van deze elementen moet men allemaal revisie meten.

Daarnaast ligt er bij dit voorbeeldproject ook nog ondergrondse infra, zoals riolering en kabels voor de lichtmasten. Ook daarvan moet men revisie meten. Hier vallen onder meer inspectieputten, straatkolken en trottoirkolken onder. Maar ook de kolkaansluitingen wordt bij een revisie gemeten.

Deze parkeerplaats is maar een voorbeeldproject. Bij elk project moeten andere onderdelen worden gemeten. Dit is afhankelijk van wat er wordt aangelegd.

Resultaat van revisie meten

Na het meten van alle onderdelen is men nog niet klaar. Het revisie meten geeft op zich geen compleet eindresultaat. En de opdrachtgever wil wel een duidelijke revisietekening of een as-builttekening.

Hierdoor moet er na het revisie meten nog een extra stap worden gedaan. Een tekenaar verwerkt de gemeten objecten in een tekening. Op de tekening zet hij dan een legenda, die alle verschillende onderdelen verklaart. Ook zet hij een net kader op de tekening evenals een tekenhoofd met daarin beschreven de informatie over wat er op de tekening staat.

Hierdoor ontstaat uiteindelijk een eindproduct naar de wens van de opdrachtgever. De tekening kan echter niet gedaan worden zonder dat men het revisie meten goed heeft gedaan.

Waarom revisie metingen worden gevraagd

Revisie is tegenwoordig enorm belangrijk. Bij elk bouwproject vragen de opdrachtgevers om een revisietekening. De opdrachtgevers hechten aan zo’n tekening veel waarde. Als opdrachtgevers de revisietekening niet krijgen dan kan het zelfs zo zijn dat ze niet de totale aanneemsom betalen.

Er zijn een aantal redenen waarom de opdrachtgever zoveel waarde hecht aan revisie metingen. Ten eerste willen opdrachtgevers tegenwoordig alles goed gearchiveerd hebben. Dat kan nu ook, omdat alles digitaal kan. De digitale revisietekening is vaak belangrijker dan de tekening op papier. Door het goed archiveren hebben opdrachtgevers altijd een goed beeld van het gebied wat zij moeten beheren.

Dat hebben de opdrachtgevers ook weer nodig. Projecten in de grond-, weg- en waterbouw volgen elkaar op. Wanneer het ene project is afgerond dan kan het zo zijn dat direct daarop het naastliggende gebied wordt aangepakt als project. Dan weet men vaak nog wat er is aangelegd. Maar het kan ook zo zijn dat pas jaren later een project in dit gebied wordt opgestart. Daarom doet men aan revisie meten. Opdrachtgevers kunnen daardoor ook zien wat er is aangelegd.

Daarnaast is er nog een andere reden. Mocht er na aanleg schade ontstaan aan het project, dan kunnen ze de revisietekening bekijken om te zien waar de schade aan heeft gelegen. Ook kunnen mogelijke oplossingen worden bedacht. Het snel kunnen oplossen van deze schadebeelden leidt uiteindelijk tot kostenbesparing.

Zoals we hebben kunnen zijn bij het voorbeeldproject van de parkeerplaats zijn veel onderdelen voor het revisie meten bovengronds. Maar er zijn er ook ondergronds zoals de verlichtingskabel of de riolering met haar kolkaansluitingen. Door een goede revisietekening kan men deze ondergrondse zaken snel opsporen. Dit heeft veel voordelen. Een daarvan is het bekijken of nieuwe ontwerpen voor het gebied mogelijk zijn. Ook kan men kijken tot hoever men machinaal mag graven.

Kortom de opdrachtgevers hebben veel goede redenen om te vragen om de revisie te meten. Het is geen aannemertje pesten. Daarom is het revisie meten een belangrijk onderdeel van projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Het is verstandig om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Hoe u revisie meten leuk kunt maken

Revisie meten is toch niet leuk

Echter wordt er vaak niet genoeg aandacht besteed aan het meetwerk voor de revisies. Dat is wat er nog steeds vaak gebeurd bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Vaak huurt men een voor de revisies een landmeter in, die eens in de zoveel tijd of alleen op het einde van het project de revisie komt meten.

Het kan daardoor zo zijn dat de landmeter niet alles kan inmeten, omdat bijvoorbeeld de kolkleidingen al zijn afgedekt met zand. Wat een landmeter niet ziet, kan hij ook niet meten. Daarom ontbreken er vaak onderdelen wanneer de revisie door een landmeter wordt gemeten. Een landmeter is namelijk te duur om constant op het werk te zijn.

De incomplete revisie meting wordt dan naar kantoor gestuurd, waar een tekenaar de revisietekening moet gaan maken. Deze tekenaar tekent liever iets nieuws, dan dat hij iets moet tekenen wat al is gemaakt. Daarboven op komt dan nog dat de meting niet volledig is. En omdat de meting niet compleet is komt de uitvoerder vaak nog met onduidelijke schetsen.

Schets om incomplete revisie meting te voltooien

De tekenaar moet dit allemaal verwerken in één duidelijke tekening.

En dat is op deze manier onmogelijk. Vaak komt er op de revisietekening dan nog commentaar van de opdrachtgever, omdat de toezichthouder dan weer zaken op de tekening ziet, die volgens zijn dagboeken niet kloppen. Daardoor en omdat iedereen al weer met nieuwe projecten bezig is duurt het vaak erg lang een goede revisietekening te maken.

En dat betekent inderdaad dat revisie meten niet leuk is.

Maak revisie meten wel leuk

Maar revisie meten kan wel leuk zijn. Dit doet u door de touwtjes zelf in handen te nemen. Hiervoor hoeft u alleen te zorgen voor een GPS meetsysteem op het bouwproject. Wanneer er dan iets voor de revisie moet worden ingemeten, dan kan dit direct. Met de Apglos Survey Wizard software kan iedereen zelf meten.

APGLOS GPS SYSTEMEN

Met deze app is GPS meten namelijk niet moeilijk. Hierdoor zorgt u ervoor dat alle door de opdrachtgever voor de revisie gevraagde onderdelen worden gemeten. En wanneer men bij het revisie meten alles meet, dan zijn de meetgegevens ook compleet.

Dit betekent dat de tekenaar snel de revisietekening kan maken. Dat de uitvoerder geen onduidelijke schetsen meer hoeft te maken. En dat de opdrachtgever snel een correcte revisietekening heeft. Hiervan worden zowel de tekenaar als de uitvoerder en de toezichthouder van de opdrachtgever blij.

En wanneer iedereen blij is dan is revisie meten ook leuk. Het enige wat u hoeft te doen is er voor te zorgen dat er een GPS meetsysteem op uw project staat.

We kunnen u laten zien hoe het werk. Dat kan op twee manieren. Ten eerste kan het op onze testlocatie bij het kasteel in Dussen, vlakbij de A27. Maar het kan ook bij u op locatie. Neem voor beide opties contact met ons op via telefoonnummer 084 83 78 136. Of vul het onderstaande contactformulier in. We nemen dan contact met u op.

Ik wil graag
een testafspraak maken.
een demonstratie aanvragen.
meer informatie ontvangen.
een vraag stellen.
overige.

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.