Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Wat zijn GPS coördinaten? Het complete antwoord

GPS coördinaten zijn enorm belangrijk in de hedendaagse samenleving. De navigatie in de auto gebruikt GPS, Wandelroutes worden uitgezet met GPS. Er zijn zelfrijdende voertuigen, die rijden met behulp van GPS. Landmeten gebeurt met GPS. En om dat allemaal goed te laten verlopen gebruikt men GPS coördinaten.

GPS coördinaten geven een positie aan op de aarde met behulp van een latitude of breedtegraad en en longitude of lengtegraad. Deze posities zijn makkelijk op een bol te plaatsen, maar minder makkelijk op een kaart. Daarom worden GPS coördinaten vaak omgezet naar andere coördinaten, zoals RD coördinaten om de positie op een kaart te kunnen projecteren. Een van de applicaties die die conversie kan is Apglos Survey Wizard. Een ander veel gebruikte applicatie is Google Maps. Google Maps gebruikt GPS coördinaten.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

-Wat zijn GPS coördinaten?

-Waarom moeten GPS coördinaten worden omgezet?

-Wat is een goede GPS coördinaten app?

-Welk coördinatensysteem gebruikt Google Maps?

-Hoe kunt u GPS coördinaten invoeren?

-Hoe kunt u GPS coördinaten omzetten?

Coördinaten van GPS: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over GPS coördinaten.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over coördinaten, GPS en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat zijn GPS coördinaten?

De term GPS coördinaten bestaat uit twee delen. Het eerste deel is GPS. GPS staat voor Global Positioning System. Het betekent dus de positie van de gehele wereld kan worden bepaald.

GPS coördinaten

Het tweede deel van deze term is coördinaten. Een coördinaat is een getal die de waarde van een positie in een bepaalde richting bepaald.

Misschien kent u de X- en Y-coördinaten uit de wiskundeles nog. X- en Y-coördinaten zijn dus coördinaten in een plat vlak, zoals op een kaart. Dit is toch niet helemaal gelijk aan GPS coördinaten.

De GPS coördinaten geven niet de positie weer op een plat vlak, maar op een bol. Daarom worden ze ook niet uitgedrukt in X- en Y coördinaten maar in latitude en longitude.

Latitude is een getal die aangeeft hoeveel graden het punt is verwijderd van de evenaar. Deze waarde ligt tussen de 0 en 90 graden. Om verschil tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond te maken wordt de waarde op het zuidelijk halfrond als negatief aangeduid. Zo ligt de Zuidpool op -90 graden en de noordpool op +90 graden. Een ander woord voor latitude is breedtegraad.

Longitude heet ook wel lengtegraad en dit geeft de positie van een punt evenwijdig aan de evenaar aan ten opzichte van de nulmeridiaan. De nulmeridiaan ligt door het dorp Greenwich, dat in Groot Brittannië ligt. De waarden van de longitude lopen van 0 tot 360 graden en loopt op in oostelijke richting.

Soms wordt de longitude ook negatief uitgedrukt. Dat betekent dat dan de longitude in westelijke richting wordt gerekend.

Met behulp van een latitude en een longitude kan men elke positie op aarde uitdrukken. Dit zijn dus GPS coördinaten.

Waarom moeten GPS coördinaten worden omgezet?

De latitude en longitude zijn ideaal voor een bol. Maar wanneer men GPS coördinaten op een kaart, plat vlak wil gebruiken dan is dat lastig.

Dit heeft met name te maken met de longitude. Van een punt nabij de evenaar is de afstand van het betreffende punt tot de nulmeridiaan veel groter bij een bepaalde longitude dan van een ander punt, dichter bij de noordpool met dezelfde longitude.

GPS coördinaten omzetten

De waarde van de longitude geeft dus overduidelijk geen afstand aan. Iets dat de X- en Y-coördinaten op een kaart wel doen.

Daarom moeten GPS coördinaten vaak worden omgezet naar X- en Y-coördinaten. Dit proces heet ook wel transformatie. En het resultaat heet projectie. U kunt het als het ware zien dat deze coördinaten op een kaart worden geprojecteerd.

Om dit te doen zijn er verschillende methoden. Een veel voorkomende methode om GPS coördinaten om te zetten is Transverse Mercator. Maar in België gebruikt men ook vaak Lambert.

Elke keer als u een positie, die bepaald is met GPS, op een kaart zit dan zit daar dus nogal wat rekenwerk achter.

Wat is een goede GPS coördinaten app?

Een goede GPS coördinaten app kan X- en Y-coördinaten omzetten naar een GPS positie. Maar deze kan natuurlijk ook een GPS positie omzetten naar X- en Y-coördinaten. En natuurlijk moet een GPS positie ook kunnen worden ingevoerd.

Daarnaast moet zo’n app, zoals alle applicaties makkelijk in gebruik zijn. De beste GPS coördinaten app, die ik ken is Apglos Survey Wizard. Dit is een landmeetapp, die zeer eenvoudig in gebruik is. Met deze app kunnen de coördinaten van GPS worden ingevoerd. Maar ze kunnen ook worden gemeten. Daarnaast zitten de kaartprojecties van alle landen in deze app, waardoor ook door middel van het openen van bijvoorbeeld CSV of TXT bestanden, punten, lijnen en andere objecten geladen kunnen worden.

Bestandsmenu van Apglos Survey Wizard

Deze objecten zijn op de Google Maps ondergrond aan te klikken, waarna Apglos Survey Wizard de richting en afstand tot het geselecteerde object aangeeft. Hierdoor kunt u elke positie op aarde vinden.

Ondanks dat er achter de lay-out van deze landmeetapp veel rekenwerk schuilt, is deze app zeer eenvoudig in gebruik.

Naast het vinden van punten kunt u met deze app ook objecten vastleggen en in een bestand opslaan. Hierdoor kunt u ze later weer terugvinden.

Welk coördinatensysteem gebruikt Google Maps?

Als u naar www.google.com/maps gaat dan komt u op Google Maps. Er zijn op de website van Google Maps een aantal eigenaardigheden.

Ten eerste zit er een maximale zoom aan de applicatie. Op een gegeven moment kan er niet verder worden uit gezoomd.

Een ander eigenaardig kenmerk is dat u de kaart niet verder naar beneden kan schuiven. De noordpool is de bovenkant van de projectie op Google Maps. Wat geldt voor het naar beneden schuiven geldt ook voor het naar boven schuiven. De zuidpool is de onderkant van de projectie op Google Maps.

Perceel opmeten met Google Maps

Bij het naar boven en naar beneden schuiven wordt het ook duidelijk dat de kaart even breed is aan de bovenkant (noordpool), in het midden (evenaar) en de onderkant (zuidpool)

Hoe wel het naar boven en naar beneden schuiven zijn gelimiteerd is het schuiven van de kaart naar links en rechts niet gelimiteerd. Men kan oneindig naar rechts blijven schuiven.

Uit die kenmerken blijkt dat de wereldbol door Google Maps is geprojecteerd op een koker. Hier gebruikt Google de transformatie UTM voor. UTM staat voor Universal Transverse Mercator.

Bij de UTM wordt de aarde verdeelt in 60 stroken van elk 6 graden. En van deze 60 stroken wordt een kaartvlak gemaakt, waarbij de breedte en de hoogte van het kaartvlak overal gelijk is. Daarna worden de 60 kaartvlakken weer aan elkaar geplakt.

Dit is de meest gebruikte methode om wereldkaarten te maken.

Echter er is nog iets anders dat vreemd is. Wanneer men in Google Maps op de kaart klikt dan verschijnt er een schermpje met de plaatsnaam. In dat scherm staat ook een coördinaat. Dit coördinaat is echter niet in UTM.

Nee, dit coördinaat is in een latitude en een longitude. Voor de getoonde coördinaten gebruikt Google Maps het coördinatensysteem WGS84. Dit coördinatensysteem wordt algemeen gebruikt voor GPS coördinaten.

Dus Google Maps gebruikt het coördinatensysteem UTM om de wereldkaart te tonen, maar ze gebruikt het coördinatensysteem WGS84 om de coördinaten te tonen.

Hoe kunt u GPS coördinaten invoeren?

De makkelijkste manier om GPS coördinaten in te voeren is met Apglos Survey Wizard. Dit is een landmeet app die gratis te downloaden is in de Google Play Store.

Deze GPS app werkt natuurlijk met GPS coördinaten. En u kunt deze coördinaten op verschillende manieren invoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld coördinaten uit een TXT of een CSV bestand inlezen.

Maar u kunt ook handmatig een GPS coördinaat invoeren.

Na het openen van de app is het belangrijkste om het coördinatensysteem correct in te stellen. In de onderstaande video ziet u hoe u dat doet:

Het coördinatensysteem voor GPS coördinaten is WorldWGS84WGS84 / –.

Instellingen voor GPS coördinaten

Nadat u het coördinatensysteem heeft ingesteld op GPS coördinaten kunt u handmatig een GPS coördinaat toevoegen. Om handmatig een GPS coördinaat in te voeren gaat u via het schermenmenu naar het scherm Tekenen.

Tekenscherm van Apglos Survey Wizard

Hier kiest u voor de optie Punt invoeren. Daarna klikt u op de knop Tekenen. Dan verschijnt er een nieuw scherm.

GPS coördinaat invoeren

In dit nieuwe scherm vult u de longitude in oostelijke richting in achter L(e) en de latitude in noordelijke richting achter L(n). U kunt eventueel ook nog een hoogte invullen, maar dat is niet noodzakelijk.

Daarna klikt u op de OK knop en u heeft handmatig een GPS coördinaat ingevoerd.

Natuurlijk kunt u ook GPS coördinaten inlezen via een puntenlijst in een CSV of TXT bestand. In de onderstaande video kunt u zien hoe u een CSV bestand opent met Apglos Survey Wizard.

Hoe kunt u GPS coördinaten omzetten?

In het vorige deel van deze blogpost heeft u kunnen lezen hoe u GPS coördinaten makkelijk invoert in de landmeetapp Apglos Survey Wizard.

Het is ook makkelijk de GPS coördinaten om te zetten. Het omzetten van deze coördinaten is het omrekenen van de GPS coördinaten naar coördinaten van een land. In Nederland wordt hiervoor vaak RD coördinaten gebruikt en in België wordt hiervoor Lambert 72 of Lambert 2008 gebruikt.

Dit omrekenen van GPS coördinaten heet ook wel transformatie. En het coördinatensysteem waar de coördinaten worden omgezet heet projectie.

In de landmeetapp Apglos Survey Wizard zitten alle veel gebruikte transformaties. Om de GPS coördinaten om te zetten hoeft u, wanneer de coördinaten in de app staan alleen het juiste coördinatensysteem te kiezen bij Overige instellingen. Dit is uitgelegd in één van de video’s hierboven.

Als u een enkel GPS coördinaat wilt hebben omgezet dan gaat u naar het scherm Berekenen. U selecteert het punt op de kaart waarvan u het GPS coördinaat wilt hebben omgezet. Verder selecteert u de optie XYZ-waarde en klikt u op de knop Berekenen.

Dan verschijnt er een scherm met het omgezette coördinaat.

Omgezet GPS coördinaat

Natuurlijk kunt u ook meerder GPS coördinaten omzetten. Dit doet u door de gegevens in Apglos Survey Wizard op te slaan in een TXT of een CSV bestand. In de onderstaande video kunt u zien hoe u de gegevens uit Apglos Survey Wizard opslaat in een CSV bestand.

Slotconclusie

Dit was een heel artikel over GPS coördinaten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over coördinaten direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over coördinaten die u heeft verkregen met GPS.

Bekijk van dichtbij