Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen: graafmelding

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen is in Nederland erg belangrijk. In Nederland wordt namelijk veel gegraven. En nagenoeg overal waar gegraven wordt liggen kabels en leidingen, die door het graven beschadigd kunnen worden.

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen is enorm belangrijk voor iedereen die in de grond werkt. Natuurlijk is er CROW 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen. Maar het belangrijkste om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen is om deze goed in kaart te brengen. GPS meetsystemen zijn in combinatie met de klic melding een enorm belangrijke factor in. Met deze combinatie kunt u exact de geregistreerde positie markeren van kabels en leidingen. Daarna is het makkelijk om via proefsleuven de kabels en leidingen terug te lokaliseren. En dat is het belangrijkste om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zal ik in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

  • Waarom moet men graafschade voorkomen aan kabels en leidingen?
  • Hoe vaak komt graafschade aan kabels en leidingen voor?
  • Wat is de regelgeving voor het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen?
  • Hoe werkt het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen in de praktijk?
  • Hoe helpen onze GPS meetsystemen bij aan het graafschade voorkomen aan kabels en leidingen?

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over graafschade voorkomen aan kabels en leidingen met behulp van GPS.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina. Het Plus GPS meetsysteem is namelijk een GPS rover.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over hoe u graafschade kunt voorkomen aan kabels en leidingen met behulp van GPS en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u alleen de beste software voor deze GPS ontvanger proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen met deze GPS ontvanger of welke andere GPS ontvanger dan ook, mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van een GPS rover, beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Waarom moet men graafschade voorkomen aan kabels en leidingen?

Dit is een vraag waar veel mensen het antwoord van hoge kosten op zullen geven. Echter is dat niet de belangrijkste reden om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Er is namelijk nog iets belangrijkers. In de grond liggen vele kabels en leidingen. Daarbij kunt u denken aan water en telecommunicatie. Die zijn op zich niet zo gevaarlijk wanneer er schade aan ontstaat.

Echter er zijn wel kabels en leidingen waarbij graafschade gevaarlijk kan zijn. Natuurlijk liggen er in de grond gasleidingen. Wanneer er schade is aan een gasleiding dan ontstaat er explosiegevaar. En dat is gevaarlijk voor iedereen die in de buurt is van een gebroken gasleiding. Het grote van het gevaar is afhankelijk van de grote van de gasleiding, die gebroken is.

Een andere gevaarlijke kabel is de elektriciteitskabel. Een kapotte elektriciteitskabel kan leiden tot elektrocutie. Ook dat is iets wat een ieder zeker wil voorkomen.

Naast deze twee bekende gevaarlijke soorten kabels en leidingen liggen er in de grond nog andere gevaarlijke leidingen. Er zijn leidingen in Nederland waar gevaarlijke stoffen door worden getransporteerd. Hierbij kunt u denken aan chemische stoffen. Maar er zijn ook brandstofleidingen.

De belangrijkste reden om graafschade te voorkomen aan kabels en leidingen is dan ook om de werksituatie veilig te houden.

Daarna komt pas het kostenplaatje. En ook dat is een goede reden om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. De kosten van graafschaden in Nederland zijn in 2019 inmiddels opgelopen tot boven de 33 miljoen euro.

Hoe vaak komt graafschade aan kabels en leidingen voor?

Elk jaar worden in Nederland vele projecten uitgevoerd waarbij er in de grond wordt gegraven. Voordat men in de grond mag graven, moet men een graafmelding doen. Dit kan bij het Kadaster. En het Kadaster houdt bij hoeveel graafmeldingen er per jaar worden gedaan. Tussen 2015 en 2019 worden jaarlijks tussen de 500.000 en 700.000 graafmeldingen gedaan. En dit aantal groeit.

Echter dat is niet het probleem. Het probleem is het aantal graafschades. Dit aantal is in 2019 inmiddels opgelopen tot boven de 40.000. Dit betekent dat er bij ongeveer 6% van de graafmeldingen graafschade ontstaat.

Een graafmelding kan maar worden gedaan voor een klein gebied (500 m x 500 m). Dit betekent dat er voor sommige projecten meerdere graafmeldingen moeten worden gedaan. Ook worden er graafmeldingen gedaan waar er helemaal niet wordt gegraven.

Dus het feitelijke percentage graafschades per project zal veel hoger zijn dan 6%. Waarschijnlijk ligt dit ruim boven de 10%.

Wat is de regelgeving voor het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen?

En dat percentage van graafschades aan kabels en leidingen is dus veel te hoog. Dit moet naar beneden en daarom heeft de Rijksoverheid de wet Wibon aangenomen. Wibon staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Deze wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. En de voorganger van deze wet was WION.

De wet Wibon regelt dat netbeheerders verplicht zijn om informatie over hun kabels en leidingen digitaal beschikbaar te stellen.

Het verstrekken van de gegevens van de kabels en leidingen gebeurt door het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, oftewel KLIC. Dit is onderdeel van het Kadaster.

Een partij die wil graven vraagt via het KLIC de gegevens aan. Het KLIC verstuurt het verzoek naar de betrokken netwerkbeheerders. En de netwerkbeheerders sturen hun informatie digitaal naar het KLIC. Het KLIC verzamelt alle gegevens en stuurt deze in één pakket naar degene die wil gaan graven.

De partij die wil gaan graven moet tijdens het uitvoeren van de graafwerkzaamheden de van het KLIC ontvangen gegevens digitaal op het werk bewaren.

Het Agentschap Telecom handhaaft de wet Wibon. Zij controleert de netbeheerders en de uitvoerders van de graafwerkzaamheden. Dit doet zij onder meer door graaflocaties te bezoeken en te controleren of de KLIC gegevens digitaal op het werk zijn. Indien er een overtreding wordt waargenomen dan kan het Agentschap Telecom boetes uitdelen.

Hoe werkt het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen in de praktijk?

Naast de wet Wibon is er nog een CROW publicatie over het graafschade voorkomen aan kabels en leidingen. Het betreft publicatie 500 met als titel “Schade voorkomen aan kabels en leidingen”. In deze publicatie staan de richtlijnen met betrekking tot graafwerkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen. Dit met als doel om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen.

U kunt deze CROW publicatie 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen” hier bestellen.

Belangrijkste punten in de publicatie is natuurlijk het traceren van de kabels en leidingen, voordat er wordt gegraven. Een belangrijk onderdeel hiervoor is het doen van een graafmelding, zoals in de wet Wibon staat vermeldt.

Echter met de gegevens van het KLIC zijn de liggingsgegevens van de kabels en leidingen alleen globaal bekend. En voor een ieder is het natuurlijk makkelijker wanneer de kabels en leidingen gemarkeerd zijn in het veld.

Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden. Een daarvan is de kabelzoeker. Deze maakt geluid wanneer men de kabelzoeker over een bepaalde kabel beweegt. Daarna moet men de locatie van de kabels nog wel worden vastgelegd.

Dit kan met een grondradar. Met een grondradar kunnen de posities van de kabels en leidingen worden vastgelegd. Met behulp van radar worden de kabels en leidingen dan opgezocht. De GPS op de grondradar zorgt dan voor de exacte positiebepaling van de kabel of leiding. Een grondradar kan echter niet op alle terreinen uit de voeten.

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om proefsleuven te graven. Dit is een oude methode. Maar ook een zeer effectieve. Het grote voordeel bij het graven van proefsleuven is dat men direct kan zien welke kabels en leidingen er aanwezig zijn. Hierdoor kunnen gevaren en risico’s ook in kaart worden gebracht.

Hoe helpen onze GPS meetsystemen bij aan het graafschade voorkomen aan kabels en leidingen?

Onze GPS meetsystemen kunnen u helpen om graafschade te voorkomen aan kabels en leidingen. En dit doen onze GPS meetsystemen op verschillende manieren.

Ten eerste kunnen onze GPS meetsystemen KLIC meldingen inlezen. De van het KLIC ontvangen gegevens van de netwerkbeheerders kunt u dan direct en snel inlezen in Apglos Survey Wizard, de eenvoudige landmeetsoftware, die bij al onze GPS meetsystemen wordt geleverd. Hieronder kunt u zien hoe u dat doet:

Nadat u de KLIC gegevens heeft geïmporteerd in Apglos Survey Wizard, kunt u middels de uitzetfunctie alle kabels en leidingen voor markeren.

Daarna kunt u de daadwerkelijke positie van de kabels en leidingen makkelijk bepalen met een kabelzoeker of middels een proefsleuf. Nadat u dat heeft gedaan kunt u de gevonden kabels en leidingen op een eenvoudige manier weer vastleggen met onze GPS meetsystemen.

De gegevens van getraceerde kabels en leidingen kunt u met onze software snel naar kantoor sturen, waardoor de mensen op kantoor de gegevens snel kunnen verwerken en eventueel het ontwerp kunnen aanpassen.

Meten en uitzetten

Onze GPS meetsystemen zijn dus een extra stuk gereedschap om graafschade te voorkomen aan kabels en leidingen. En dat is toch wel de manier om het percentage graafschades per project drastisch te verminderen.

Slotconclusie over graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Dit was een heel artikel over graafschade voorkomen aan kabels en leidingen. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS rover proberen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel direct in de praktijk brengen. En u kunt dan zien of u met onze GPS meetsystemen daadwerkelijk graafschade kan voorkomen aan kabels en leidingen.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over het graafschade voorkomen aan kabels en leidingen met behulp van GPS.

Check de shop van GPS-systeem