Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

3G netwerk stopt: Blijf toch GPS landmeten

3g netwerk stopt

Het 3G netwerk stopt. Veel apparaten, zoals GNSS ontvangers maken nog gebruik van het 3G netwerk. Kunt u dadelijk nog landmeten met deze GNSS ontvangers? In dit artikel geef ik het antwoord op hoe u nog kunt landmeten, nadat het 3G netwerk is gestopt.

KPN, T-mobile en andere telecomaanbieders stoppen met het 3G netwerk. Wanneer het 3G netwerk stopt kunnen apparaten, die beschikken over alleen een 3G modem, niet meer gebruikt worden. Dit geldt ook voor de GNSS ontvangers met een 3G modem. Met de meetapparatuur van GPS-systeem.nl kunt u ook nadat het 3G netwerk stopt met GPS landmeten.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat is het 3G netwerk?
  • Wanneer het 3G netwerk stopt
  • Wat doet een GNSS ontvanger met het het 3G netwerk?
  • Wat zijn de gevolgen het GPS landmeten voor wanneer het 3G netwerk stopt?
  • Hoe kunt u alsnog GPS landmeten wanneer het 3G netwerk stopt?

3G netwerk stopt: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over hoe te GPS landmeten nadat het 3G netwerk stopt.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over hoe verder nadat het 3G netwerk stopt en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is het 3G netwerk?

Voordat ik begin, moet ik natuurlijk eerst uitleggen wat 3G is. 3G is een vorm van mobiel internet. Via zendmasten van de telecomaanbieder wordt het internet over Nederland verspreid.

Het 3G netwerk heeft een goede dekking. Dit betekent dat men met dit netwerk bijna overal internet kunt gebruiken. Deze goede dekking van het 3G netwerk wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid zendmasten en de goede spreiding van de zendmasten.

3g netwerk stopt

Al deze zendmasten tezamen heten het 3G netwerk.

De naam 3G komt van de afkorting voor 3th generation technologie. Deze technologie bestaat uit een standaard voor de data overdracht. De maximale snelheid van de data-overdracht van het 3G netwerk is 1 MB per seconde.

Wanneer het 3G netwerk stopt

Door steeds meer mensen wordt internet gebruikt. De hoeveelheid data die zij gebruiken wordt ook steeds groter, door bijvoorbeeld streamen. Daarom is er naast het 3G netwerk ook een 4G netwerk en nu een 5G netwerk. Deze netwerken zijn gemaakt voor meer internetverbruik. Dat kunt u zien aan de snelheid die er met deze internetnetwerken mogelijk zijn.

  • 3G heeft dus een data-overdracht snelheid van 1 MB per seconde
  • 4G heeft een snelheid van data-overdracht van 12,5 MB per seconde
  • 5G heeft een data-overdracht snelheid van 1 GB per seconde

De snelheden van 4G en 5G zijn dus vele malen groter dan die van het 3G netwerk. Dat is één van de redenen dat het 3G netwerk stopt. De data overdracht snelheid voldoet niet meer aan de huidige eisen.

KPN stopt met 3G netwerk

Maar wanneer stopt het 3G netwerk dan:

TelecomaanbeiderDatum einde 2GDatum einde 3G
KPN(waarschijnlijk) april 202531 maart 2022
T-Mobile1 juni 2021Nog niet bekend, maar spoedig
Vodafone(waarschijnlijk) eind 20244 februari 2020

Dat de telecomaanbieders met het 2G en het 3G netwerk stoppen, zorgt ervoor dat zij de vrijgekomen ruimte kunnen gebruiken voor het 4G netwerk en het 5G netwerk.

Hiermee kunt u dus meer gebruik maken van sneller internet. Echter veel apparaten, die wel een verbinding nodig hebben met internet, hebben niet zulk snel internet nodig. En deze apparaten zijn dan ook niet voorbereid op het 4G of het 5G netwerk.

Een voorbeeld daarvan is de GNSS ontvanger die men gebruikt bij het GPS landmeten.

Wat doet een GNSS ontvanger met het het 3G netwerk?

Een GNSS ontvanger ontvangt satellietsignalen van navigatiesatellieten. Met behulp van deze satellietsignalen bepaald de GNSS ontvanger de positie.

Voor GPS landmeten is dat echter niet voldoende. Bij GPS landmeten is het bepalen van een positie met centimeternauwkeurigheid noodzakelijk. En een GNSS ontvanger kan niet alleen op basis van satellietsignalen een exacte positie bepalen. Dit geldt tenminste wanneer de GNSS ontvanger in beweging is.

Landmeten met een GPS systeem

Met een trucje kan de GNSS ontvanger bij het GPS landmeten wel een centimeternauwkeurige positie bepalen. Dit gebeurt door de berekende positie te corrigeren met correctiegegevens.

Deze correctiegegevens komen in Nederland en België van een netwerk aan referentiestations. Een referentiestation is een GNSS ontvanger, die op een vaste plaatst staat en de ontvangen satellietsignalen vergelijkt met de daadwerkelijke positie.

Dit netwerk aan referentiestations is op het internet aangesloten. Daarom zit in de meeste GNSS ontvangers voor GPS landmeten een 3G modem.

Qua snelheid is een 3G modem in een GNSS ontvanger ruim voldoende, omdat er alleen kleine tekstberichten (NMEA en RTCM) van en naar het netwerk met referentiestations wordt gestuurd.

Wat zijn de gevolgen het GPS landmeten voor wanneer het 3G netwerk stopt?

Het stoppen van het 3G netwerk heeft grote gevolgen. Het 3G modem, dat in veel GNSS ontvangers zit geïntegreerd zal dan niet meer werken.

Modem voor 3G netwerk

Dit betekent dus dat de GNSS ontvangers geen positiegegevens naar het netwerk van referentiestations kunnen sturen. En dat zij ook geen correcties meer kunnen ontvangen.

In eerste instantie zullen deze 3G modems terugschakelen naar het 2G netwerk. Echter zoals u hierboven in het artikel al heeft kunnen lezen, zetten de telecomaanbieders ook het 2G netwerk stop binnen een redelijk korte termijn.

Daarnaast is de dekking van het 2G netwerk niet gelijk aan het 3G netwerk. Dit betekent dat het kan zijn dat u met de GNSS ontvanger met een 3G modem op een aantal plaatsen gebruik nog gebruik kan maken van het 2G netwerk om te landmeten met GPS, maar op andere locaties niet.

En dat is natuurlijk niet wat u wilt. Wanneer u moet GPS landmeten, dan wilt u dit overal kunnen doen, waar dit nodig is, zonder rekening te hoeven houden of er wel een mobiel netwerk is dat werkt met uw GNSS ontvanger.

Daarom hebben wij op GPS-systeem.nl een oplossing.

Hoe kunt u alsnog GPS landmeten wanneer het 3G netwerk stopt?

Toch is er een manier om met een GNSS ontvanger met een 3G modem te landmeten met GPS.

Al onze GPS meetsystemen maken gebruik van het netwerk modem in de tablet. De tablets van onze GPS meetsystemen, Apglos Armor, kunnen werken met het 4G netwerk.

De communicatie met het netwerk van referentiestations wordt bij onze GPS meetsystemen geregeld door de eenvoudige landmeetsoftware Apglos Survey Wizard.

Apglos Survey Wizard zorgt ervoor dat de positiegegevens van de GNSS ontvanger naar het netwerk van referentiestations wordt gestuurd. Daarnaast ontvangt deze software de correctiegegevens van dit netwerk en stuurt deze correctiegegevens door naar de GNSS ontvanger.

Hierdoor wordt het netwerk modem van de GNSS ontvanger helemaal niet gebruikt.

Heeft u zelf een GNSS ontvanger met alleen een 3G modem en wilt u hiermee blijven werken wanneer het 3G netwerk stopt, neem dan contact op met ons voor de mogelijkheden.

We zorgen dan voor een passende oplossing, zodat u ook wanneer het 3G netwerk is gestopt kan blijven landmeten met GPS.

Slotconclusie GPS landmeten nadat het 3G netwerk stopt

Dit was een heel artikel over landmeten in combinatie met het stoppen van het 3G netwerk. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over de kadastrale grens bepalen direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over hoe u kunt GPS landmeten nadat het 3G netwerk stopt.

Check de shop van GPS-systeem