Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Cursus landmeten met GPS

Cursus landmeten met GPS

In de cursus landmeten met GPS leert u hoe u omgaat met GPS landmeetapparatuur en wat u hiermee allemaal kunt doen. Na het volgen van deze cursus kunt u volledig zelfstandig werken met GPS meetapparatuur.

In de cursus landmeten met GPS leert u hoe u kunt werken met GPS landmeetapparatuur en welk profijt u kunt hebben van het landmeten met GPS landmeetapparatuur. Op onze testlocatie kasteel Dussen kunt u deze cursus volgen. Dit kan privé of in een kleine groep van vier mensen. Natuurlijk is alles corona proof. De kosten voor deze cursus bedragen € 450,- excl. BTW voor de eerste persoon en € 100,- excl. BTW voor elke extra persoon tot een maximum van in totaal vier mensen. Na het volgen van deze cursus kunt u volledig zelfstandig inmeten en uitzetten met GPS landmeetapparatuur.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat leert u op de cursus landmeten met GPS?
 • Hoe lang duurt deze cursus?
 • Wanneer kunt u de cursus landmeten met GPS volgen?
 • Waar wordt deze cursus gegeven?
 • Waarom wordt de cursus persoonlijk of in kleine groepen gegeven?
 • Wat zijn de kosten voor het volgen van de cursus landmeten met GPS?
 • Wat kunt u doen na het volgen van een cursus landmeten met GPS?

Cursus landmeten met GPS: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. U kunt dus ook direct een cursus inplannen. Maar er is nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over deze cursus.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina. U kunt dan direct zien of landmeten met GPS wel iets voor u is en of het dan handig is om een cursus landmeten met GPS te volgen.

Raymond Woering, cursusleider Cursus landmeten met GPS

Om dezelfde reden kunt u ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over de cursus landmeten met gps en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Dit alles natuurlijk om uiteindelijk de cursus landmeten met GPS te volgen en daardoor met GPS te kunnen inmeten en uitzetten.

Wat leert u op de cursus landmeten met GPS?

Op deze cursus leert u verschillende zaken. In het begin zullen we beginnen met het theoretische gedeelte. In dit gedeelte worden onder meer de vragen beantwoord:

 • Wat is GPS?
 • Wat zijn de voordelen en nadelen van landmeten met GPS?
 • Wat is er nodig om te kunnen landmeten met GPS?
 • Waar moet u op letten bij landmeten met GPS?

De antwoorden op deze vragen moeten bekend zijn bij u wanneer u wilt gaan landmeten. Na het theoretische gedeelte gaan we snel naar het praktische gedeelte.

Meten en uitzetten

Dit zal buiten gebeuren, omdat het bij GPS landmeten handig is als de GPS ontvanger GPS signalen ontvangt.

In dit praktische gedeelte zult u direct gaan werken met een GPS meetstok. Deze GPS meetstok bestaat uit een GPS ontvanger, een loodstaaf, een tablet, een tablethouder. En op de tablet staat de landmeetsoftware Apglos Survey Wizard.

Hoe lang duurt deze cursus?

Onze cursus landmeten met GPS is een dagdeelcursus. Dit betekent dat de cursus 4 uur duurt. Dit is ruim voldoende om u alles te kunnen leren over het inmeten en uitzetten met GPS.

Inmeten en uitzetten zijn de meest voorkomende werkzaamheden bij het landmeten met GPS. Echter inmiddels zijn deze werkzaamheden zo eenvoudig uit te voeren met landmeetsoftware Apglos Survey Wizard (deze is gratis te downloaden via de Google Play Store) dat het mogelijk is om binnen vier uur zowel te leren het inmeten als het uitzetten.

Daarnaast is de lunch bij deze cursus inbegrepen.

Afhankelijk van de vragen die worden gesteld kan de cursus iets uitlopen. Dit is niet erg, omdat wij graag de tijd nemen om u GPS te leren gebruiken voor uw projecten.

Wanneer kunt u de cursus landmeten met GPS volgen?

Het mooie van de dagdeelcursus is dat u de datum en het tijdstip geheel zelf kan bepalen. Op dezepagina kunt u dat direct doen. Qua datum en tijdstip is deze cursus dus heel flexibel.

Door de datum en het tijdstip helemaal zelf te kunnen bepalen, kunt u het ook beter combineren met uw andere werkzaamheden. U hoeft dus zelf geen afspraken te verzetten en bij belangrijke deadlines van uw projecten kunt u ook zelf aanwezig zijn.

De cursus landmeten met GPS kunt u door onze flexibiliteit om uw eigen afspraken inplannen.

U kunt deze cursus dus op elk voor uw geschikt moment inplannen.

Waar wordt deze cursus gegeven?

Een ander voordeel van deze cursus landmeten met GPS is de locatie. De cursus geven wij in en rondom kasteel Dussen.

Kasteel Dussen, locatie voor cursus landmeten met GPS

Het theoretische gedeelte leggen wij uit in een mooie zaal in het kasteel Dussen.

En het praktische gedeelte geschiedt in de kasteeltuin van kasteel Dussen. Dit is een ideale locatie om met GPS te werken. Alle verschillende moeilijkheidsgraden van het meten met GPS zijn bij het kasteel Dussen aanwezig.

Zo is er een open terrein. In dit gebied zijn altijd voldoende satellietsignalen aanwezig. Dit is ideaal om de werking en de functionaliteit de GPS meetapparatuur uit te leggen en te proberen. De GPS landmeetapparatuur heeft namelijk op deze locatie altijd voldoende satellietsignalen.

Er zijn op deze locatie ook andere plaatsen waar het wat moeilijker kan worden om te landmeten met GPS. Denk hierbij aan hoge gebouwen. En aangezien het kasteel Dussen twee hoge torens heeft, kunt u tijdens deze cursus ook zien welke invloed hoge gebouwen hebben op de nauwkeurigheid en de werking van GPS.

Verder is onderdeel van de kasteeltuin een bos. In het bos staat vele bomen. En bomen hebben ook invloed op de hoeveelheid satellietsignalen die de GPS ontvanger kan ontvangen.

Tijdens de cursus landmeten met GPS wordt eveneens verteld hoe u met deze situaties kunt omgaan, zodat u altijd een optimaal resultaat behaalt.

Daarom is kasteel Dussen ook een geweldige locatie om deze cursus te volgen. En natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om het kasteel Dussen nader te bekijken tijdens deze cursus.

Waarom wordt de cursus persoonlijk of in kleine groepen gegeven?

De cursus wordt persoonlijk of in kleine groepen van één organisatie gegeven. De maximale groepsgrootte is vier personen. Dit heeft een groot voordeel. Ten eerste kunnen wij u meer persoonlijke aandacht geven tijdens deze cursus landmeten met GPS wanneer de groepen klein zijn of wanneer de cursus persoonlijk wordt gegeven.

U zult hierdoor meer leren. En uiteindelijk is dat de reden waarom u de cursus landmeten met GPS doet.

Daarnaast is er nog een enorm voordeel. Niet iedereen gebruikt dezelfde functies voor het landmeten met GPS. Door de cursus in kleine groepen van één organisatie te geven kunnen we gerichte vragen beantwoorden.

Deze gerichte vragen zijn namelijk vaak over de werkwijze van uw organisatie en hoe u daarin GPS kunt gebruiken. Door het beantwoorden van deze gerichte vragen tijdens de cursus kunt u direct leren hoe u landmeten met GPS het beste kunt implementeren in uw organisatie en uw projecten, zodat u het optimale resultaat behaald.

Wij vinden dat bij het geven van de cursus landmeten met GPS in kleine groepen of persoonlijk wij u de juiste mate van aandacht kunnen geven, zodat u optimaal kunt profiteren van het volgen van deze cursus.

Wat zijn de kosten voor het volgen van de cursus landmeten met GPS?

Ondanks dat de cursus in kleine groepen wordt gegeven zijn de kosten niet hoog. Voor de eerste persoon bedragen de kosten € 450,- excl. BTW. En voor elke persoon die op dezelfde dag de cursus landmeten met GPS volgt zijn de aanvullende kosten € 100,- excl. BTW.

Aangezien de maximale groepsgrootte vier personen is, zijn de maximale kosten voor één dagdeelcursus landmeten met GPS € 750,- excl. BTW.

Dit is per persoon maar € 187,50 excl. BTW. Dat is een klein bedrag per persoon om te leren landmeten met GPS.

Daarnaast is zoals ik ook eerder heb beschreven de lunch inbegrepen.

Wat kunt u doen na het volgen van een cursus landmeten met GPS?

Op deze cursus leert u landmeten met GPS. Landmeten is een breed begrip en GPS is ook een breed begrip.

Echter na deze cursus kunt u toch een aantal zeer specifieke dingen. Naast de algemene theorie over GPS en landmeten met GPS zult u ook een aantal praktische zaken met GPS landmeetapparatuur kunnen uitvoeren.

Eén daarvan is natuurlijk het opstellen van een GPS landmeetset. Die bestaat uit een GPS ontvanger, een tablet, een tablethouder, een paal en de landmeetsoftware. U kunt de landmeetsoftware (Apglos Survey Wizard) verbinden met de GPS ontvanger.

Daarnaast kunt u de GPS landmeetset gebruiken. Hieronder valt het inmeten. Dit is het in kaart brengen van de bestaande situatie of van een nieuw aangelegde situatie. Het resultaat van een inmeting is een tekening of een puntenlijst die de medewerkers op kantoor verder kunnen gebruiken voor het project.

Ook zult u na het volgen van deze cursus landmeten met GPS kunnen uitzetten. Bij uitzetten kunt u dus een punt of een lengteobject vanaf een tekening terug vinden in het veld. U kunt na het vinden deze gevonden locatie markeren met bijvoorbeeld een piket.

Piketten voor uitzetten

Verder zult u hoeveelheden kunnen bepalen in het veld. Ook zult u tekenwerk met de landmeetsoftware kunnen verrichten.

Dit maakt onze cursus landmeten met GPS dan ook compleet. En na afloop van de cursus zult u ook een certificaat krijgen als bewijs dat u deze cursus heeft gevolgd.

Slotconclusie over Cursus landmeten met GPS

Dit was een heel artikel over de cursus landmeten met GPS. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u echter direct de cursus landmeten met GPS vastleggen dan kan dit hier. Door de cursus vast te leggen bent u er zeker van dat u al op korte termijn zelf kan inmeten en uitzetten.

Check de shop van GPS-systeem