Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Een gebouw uitzetten. Total station of met GPS?

Piketten voor uitzetten

Een gebouw uitzetten is een vaak voorkomende taak bij de nieuwbouw van woningen of bedrijfsgebouwen. Vaak gebeurt het uitzetten van een gebouw in meerdere fasen, want de bouw van het gebouw gebeurt ook in meerdere fasen.

Een gebouw uitzetten is het in het veld markeren van de hoekpunten van het gebouw. Dit gebeurt vaak met houten piketten. Maar naast de hoekpunten van het gebouw kan men ook de heipalen, of de bouwkuip uitzetten. Een gebouw uitzetten kan met een total station of met GPS. De makkelijkste manier is met GPS, vooral als men gebruik maakt van Apglos Survey Wizard.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

-Wat is uitzetten?

-Welke methoden zijn er om een gebouw uit te zetten?

-Waarom is met GPS uitzetten van het gebouw de beste manier?

-Welke onderdelen van een gebouw kan men met GPS uitzetten?

-Hoe kan met met GPS een gebouw uitzetten?

Gebouw uitzetten: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over een gebouw uitzetten.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over gebouw uitzetten en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is uitzetten?

Het woord uitzetten heeft twee betekenissen. Het betekent dat een voorwerp groter wordt. De oorzaak hiervan is het warmer worden van het voorwerp.

Maar binnen de discipline landmeten bedoelt men met landmeten toch iets anders. Met uitzetten bedoelt men dan het in het veld markeren van punten en lijnen van een bepaald ontwerp.

Wanneer er bijvoorbeeld een gebouw is ontworpen, dan is het natuurlijk wel handig dat het gebouw uiteindelijk op de juiste plaats gebouwd wordt.

Daarom wordt het gebouw altijd uitgezet. Vanaf de tekening worden coördinaten bepaald. In Nederland gebruikt men hiervoor het RD stelsel.

Deze coördinaten worden in de meetapparatuur ingeladen. De meetapparatuur verteld de landmeter wanneer hij op de exacte locatie van het gekozen punt is. De landmeter zal dan het punt markeren.

Dit gebeurt vaak met houten piketten.

Piketten voor uitzetten

Aan de hand van deze houten piketten kan de bouwer dan zien waar het gebouw moet komen te staan.

Het uitzetten is in principe de vertaling van de tekening naar punten in het veld.

Welke methoden zijn er om een gebouw uit te zetten?

Er zijn verschillende methoden om een gebouw uit te zetten. Een landmeter heeft dan ook veel verschillende apparatuur. Hierbij kunt u denken aan een waterpasinstrument, een GPS meetsysteem of een total station.

Maar niet met alle meetapparatuur kan een gebouw worden uitgezet. De meest gebruikte methoden zijn met total station en met GPS.

Uitzetten met een total station

Bij het werken met een total station worden eerst een aantal referentiepunten bepaald. Dit zijn de vaste punten die een total station nodig heeft om de coördinaten van het prisma te bepalen.

De referentiepunten worden vaak met een GPS systeem bepaald. Hierdoor is de nauwkeurigheid van een total station niet beter dan dat van een GPS meetsysteem.

In de total station gebeurt veel rekenwerk. De total station weet door het gebruik van de referentiepunten op welk coördinaat hij staat en in welke richting hij op staat gesteld.

Verder kan de total station de afstand en de hoek naar het prisma bepalen. Op deze manier kan de total station alle coördinaten binnen de punten van het referentiepuntennetwerk bepalen.

Wanneer er punten buiten het referentiepuntennetwerk worden bepaald dan zal de afwijking groter zijn dan gewenst. Dit is dus absoluut af te raden.

Binnen het referentiepuntennetwerk is het dus heel goed mogelijk om de exacte coördinaten van het prisma te bepalen. En wanneer het prisma dus op de exacte positie is van het uit te zetten punt van het gebouw, dan kan de landmeter dit punt markeren met een piket.

Uitzetten met GPS

Het uitzetten met GPS is een andere methode om een gebouw uit te zetten. Ook in dit meetapparaat kunnen de gewenste coördinaten van tekening worden ingeladen.

Meten en uitzetten

Echter berekent de GPS ontvanger, de bol bovenop, continue waar de GPS meetstok zich bevindt. Met een GPS meetsysteem kan men dan ook overal ter wereld de coördinaten vinden. Hier hoeft geen referentienetwerk te worden bepaald.

Wanneer de GPS ontvanger de gewenste positie aangeeft van het uit te zetten gebouw dan kan de landmeter deze punt markeren met een piket.

Waarom is met GPS uitzetten van het gebouw de beste manier?

Er zijn dus eigenlijk twee methoden voor het uitzetten van een gebouw. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn er wel verschillen tussen de twee methoden.

De beste manier om een gebouw uit te zetten is met GPS. Dit is namelijk de makkelijkste manier, vooral als men de landmeetsoftware Apglos Survey Wizard gebruikt om het gebouw uit te zetten.

Apglos Survey Wizard is zeer eenvoudig in gebruik en het is heel intuitieve software. U kunt deze software gratis downloaden van de Google Play Store.

Maar sowieso is GPS de meest voor de hand liggende en beste methode voor het uitzetten van een gebouw.

Het opzetten van een GPS meetsysteem ten opzichte van een total station is veel sneller. Bovendien hoeft men in een GPS meetsysteem niet eerst een referentiepuntennetwerk aan te maken, zoals dat bij een total station wel moet.

Het enige waar men bij het uitzetten van een gebouw met een GPS meetsysteem op moet letten is dat de GPS ontvanger voldoende satellietsignalen ontvangt. Maar aangezien de bouw van nieuwe bouwwerken vaak op open plaatsen heeft, ontvangt de GPS ontvanger meestal voldoende satellietsignalen.

Een ander nadeel van een total station is dat men altijd rekening moet houden met de zichtlijnen. De total station moet zicht hebben op alle referentiepunten en moet zicht hebben op het gedeelte waar het gebouw moet worden uitgezet.

Dit kan lastig zijn wanneer al een deel van de nieuwbouw is gebouwd of wanneer er materieel over het terrein rijdt.

Kortom de eerste keuze voor het uitzetten van een gebouw is met GPS.

Welke onderdelen van een gebouw kan men met GPS uitzetten?

Met GPS kan alles worden uitgezet. Ook bij de bouw van een gebouw worden met GPS veel onderdelen uitgezet.

Natuurlijk kunnen hoekpunten van een gebouw met GPS worden uitgezet. Maar voor de bouw van bouwwerk zijn er nog meer fasen.

Zo graaft men vaak de bouwkuip voordat men een woning bouwt. Deze bouwkuip moet ook worden uitgezet. Door het uitzetten van de bouwkuip weet de machinist van de graafmachine waar hij moet graven.

Natuurlijk zet men ook de heipalen uit. Door het uitzetten van de heipalen weet de heier waar hij de heipalen moet heien.

Datzelfde geldt natuurlijk voor het plaatsen van de bergingen.

Het mag duidelijk zijn dat het uitzetten bij de bouw van bouwwerken regelmatig voorkomt en dat dit erg belangrijk is voor een goed eindresultaat van de bouw.

Hoe kan met met GPS een gebouw uitzetten?

Het uitzetten van een gebouw met GPS is eenvoudig. En het is veel makkelijker dan met een total station. De vraag is dan ook hoe u een gebouw uit kan zetten.

Natuurlijk moet eerst het GPS meetsysteem worden opgesteld, dat bestaat uit een GPS ontvanger, een tablet, een tablethouder, een meetstok en natuurlijk Apglos Survey Wizard.

Daarna moet er verbinding worden gemaakt tussen de landmeetsoftware en de GPS ontvanger.

Hieronder kunt u zien hoe eenvoudig dat is met Apglos Survey Wizard.

Daarna moet u ervoor zorgen dat de coördinaten van de gewenste punten van het gebouw in de software komen te staan. Dit kan door een DXF bestand te open of een puntenlijst in CSV of TXT.

Wanneer de punten in zijn geladen dan kunt u naar het uitzetscherm. Op de kaart kunt u het uit te zetten punt van het gebouw kiezen.

Apglos Survey Wizard, uitzetscherm

En aan de linkerkant ziet u dan een aantal zaken. Van boven naar beneden zijn dit een pijl, die de richting aangeeft vanaf uw huidige locatie naar het gewenste punt.

Daaronder staat de horizontale afstand tussen uw huidige locatie en het van het gebouw gewenste punt.

En daaronder staat het hoogteverschil tussen de huidige locatie en het gewenste punt.

Wanneer de horizontale afstand kleiner is dan 1 cm dan zult u een geluid horen, zodat u weet dat u op de locatie bent van het gewenste punt.

Het uitzetten van een gebouw is dus zeer eenvoudig en met één van onze GPS meetsysteem kunt u het helemaal zelf.

Slotconclusie over een gebouw uitzetten

Dit was een heel artikel over een gebouw uitzetten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over gebouw uitzetten direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over een gebouw uitzetten.

Check de shop van GPS-systeem