Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Zelf erfgrens bepalen? Ja dat kunt U.

Apglos Survey Wizard, erfgrenzen

Of u zelf de erfgrens bepalen kan bepalen is een vaak gestelde vraag. De exacte locatie van de erfgrens is vaak een bron van een conflict. Maar het door het Kadaster laten bepalen van de erfgrens is duur.

U kunt zelf de erfgrens bepalen. U heeft alleen een GPS systeem nodig en een aantal gratis softwarepakketten, QGIS en Nanocad. Alle Nederlandse erfgrenzen zijn online beschikbaar en kunt u via deze software omzetten en in het GPS systeem plaatsen. Door zelf de erfgrens te bepalen kunt u conflicten voorkomen.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is een erfgrens bepalen?
 • Wat heeft u nodig om een erfgrens te bepalen?
 • Hoe kan u zelf de erfgrens bepalen?
 • Wat zijn de voordelen om zelf de erfgrens te bepalen?

Zelf erfgrens bepalen. Kan dat wel?: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over Zelf erfgrens bepalen. Kan dat wel?.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over Zelf erfgrens bepalen. Kan dat wel? en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is een erfgrens bepalen?

Een erfgrens bepalen heet ook wel grensreconstructie. Maar eigenlijk moet eerst duidelijk zijn wat een erfgrens is.

De erfgrens van het perceel geeft het einde van het perceel aan. Na dit einde begint een ander perceel. En vaak heeft dit andere perceel een andere eigenaar. Het is de wettelijke scheiding tussen twee landeigenaren.

Al deze perceelgrenzen worden geadministreerd door het Kadaster. Dit betekent dat het Kadaster bijhoudt waar alle grenzen in Nederland liggen en wie de eigenaar is van al deze percelen. Zoals u mag begrijpen is dit een heel grote database.

Meten en uitzetten

En deze database verandert ook continu. Percelen worden samengevoegd of gedeeld. Ook dat is vaak een reden om de erfgrens te bepalen of een grensreconstructie te doen.

Tijdens een grensreconstructie wordt de exacte grens van een perceel bepaald. Deze grens markeert men dan met piketten of jalons.

Hierdoor is de grens zichtbaar en kan worden bepaald of iedereen zich aan de regels houdt. Er zijn namelijk veel regels met betrekking tot erfgrenzen.

Natuurlijk mag u niets bouwen over de perceelgrens. Maar ook voor andere zaken zijn regels met betrekking tot de perceelgrens. In bestemmingsplannen staan vaak regels over hoe ver u iets vanaf de erfgrens mag bouwen.

Mocht u dus iets willen gaan doen in de nabijheid van de erfgrens dan zijn er twee zaken belangrijk. Ten eerste is het natuurlijk van belang om de regels te achterhalen over wat u wilt doen. Maar daarnaast is het belangrijk om te weten waar de erfgrens exact ligt.

En ja de erfgrens bepalen kunt u helemaal zelf.

Wat heeft u nodig om een erfgrens te bepalen?

Voor het bepalen van een erfgrens heeft u niet zoveel nodig. Dat is al een reden om het zelf te doen.

U heeft eigenlijk maar vier dingen nodig.

 • QGIS of een ander programma om GML bestanden te converteren
 • NanoCAD of een ander programma om bestanden te kunnen verwerken
 • Eén van onze GPS meetsystemen (koop of huur)
 • Markeringsmateriaal zoals piketten of jalonnen of krijt of een spuitbus

De exacte stappen om zelf de erfgrens te bepalen schrijf ik in het onderstaande hoofdstuk. Maar eerst leg ik hier globaal aan waarom u de bovenstaande zaken nodig heeft om de erfgrens te kunnen bepalen.

QGIS is een GIS programma. Dit is erg compleet, maar het grootste voordeel is dat het gratis is. U kunt het op deze website gratis downloaden. Het Kadaster heeft de erfgrenzen gepubliceerd via zogenaamde GML bestanden. En deze GML bestanden kunt u met QGIS omzetten naar DXF bestanden. Een DXF bestand is een algemeen bestand om tekeningen uit te kunnen wisselen.

Echter de GML bestanden, die het Kadaster beschikbaar stelt zijn van een zo groot gebied dat deze niet echt werkbaar zijn. Daarom is het verstandig om het met QGIS vervaardigde bestand kleiner te maken en alle overbodige grenzen te verwijderen. Dit kan met het tekenprogramma Nanocad. Ook dit programma is gratis en kunt u op deze website downloaden.

Onze GPS meetsystemen kunnen het DXF bestand inladen dat u met NanoCAD heeft vervaardigd. En met behulp van onze GPS meetsystemen kunt u dan de erfgrens opzoeken. Het is een beetje geocaching op de centimeter.

En natuurlijk als u met onze GPS meetsystemen een punt van de erfgrens heeft gevonden dan markeert u dit natuurlijk met een piket, jalon of een spuitbus. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ondergrond.

Hoe kan u zelf de erfgrens bepalen?

Voor het zelf bepalen van de erfgrens moet u een aantal stappen doorlopen:

 1. Het downloaden van de erfgrens gegevens
 2. Het omzetten van het gedownloade erfgrensbestand naar DXF
 3. Het verwijderen van overbodige gegevens in de DXF
 4. Het in het veld vinden van de erfgrens met GPS meetapparatuur
 5. Het markeren van de erfgrens

Het zijn dus maar vijf eenvoudige stappen. En ik weet zeker dat u het kunt.

Stap 1: Het downloaden van de erfgrens gegevens

Dit is een belangrijke stap om de erfgrens te bepalen. Het goede is dat u in Nederland gewoon de erfgrenzen in Nederland kunt downloaden. Er is namelijk een website genaamd PDOK. PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart.

En deze website is tot standgekomen door een samenwerking tussen het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en Geonovum. Deze website mag dus wel als betrouwbaar worden gezien.

Op deze website kunt u veel informatie terugvinden over de ruimtelijke omgeving in Nederland en dus ook over de erfgrens. De kaart die voor het beheer van de erfgrenzen wordt gebruikt heet Basisregistratie Kadaster (BRK).

Deze is te vinden via deze link.

PDOK voor erfgrens bepalen

Wanneer u op de pagina bent zoomt u in op het perceel waar u de perceelsgrens van wilt hebben. Als u voldoende ver bent ingezoomd dan klikt u met de rechtermuisknop op een punt op de kaart dat buiten uw perceel ligt. Daarna klikt u op een punt op de kaart aan een andere kant van uw perceel dat ook buiten het perceel ligt waar u de erfgrens van wil bepalen.

PDOK polygoon tekenen

Dit blijft u doen totdat u compleet om uw perceel een vlak hebt getekend. Wanneer u dat heeft gedaan dan klikt u met uw muis op het eerste punt.

PDOK polygoon sluiten

Rechts onderin ziet u een scherm verschijnen. En daar klikt op op de knop Maak Download. De gegevens van de erfgrenzen worden dan verzameld. Wanneer dat gereed is verschijnt er rechts onderin een nieuw scherm.

PDOK start downloaden

U klikt hier op de knop Download om de erfgrensgegevens te downloaden. Daarna zal er een bestand worden gedownload met de naam extract.zip.

Dit bestand moet u uitpakken. U heeft dan waarschijnlijk vier bestanden op uw computer staan.

Stap 2: Het omzetten van het gedownloade erfgrensbestand naar DXF

Deze bestanden bevatten de gegevens van de erfgrenzen die u wilt bepalen. Maar de gegevens moeten nog in een voor het GPS meetsysteem leesbaar bestand worden gezet. Hier gebruikt u QGIS voor. Zelf gebruik ik altijd de Desktop versie van QGIS.

Het is een vrij groot programma, dus meestal duurt het een tijdje voordat QGIS helemaal is opgestart. Maar wanneer QGIS is opgestart gaat u naar Project -> Nieuw.

QGIS nieuw

In de linker Paneel Browser kunt u dan de uit stap 1 uitgepakte bestanden zoeken.

QGIS browser paneel

U dubbelklikt met de muis op het bestand dkk_kadastralegrens.gml. Waarschijnlijk verschijnt er dan een nieuw keuzescherm.

QGIS keuze van coördinatensysteem

Hier kiest u Amersfoort / RD New. En daarna klikt u op OK. U zult de perceelgrenzen in QGIS verschijnen.

QGIS-perceelgrenzen

Daarna gaat u naar Project -> DXF export. En een nieuw scherm verschijnt.

QGIS DXF exporteren

Wanneer u klikt op de knop met de drie puntjes dan kunt u de naam van het bestand opgeven en u kunt aangeven waar het DXF bestand zal worden opgeslagen.

QGIS DXF exporteerscherm

Na het opgeven van de naam en de map waar u het bestand wilt opslaan dan klikt u op de knop Save.

QGIS opslaan

Daarna klikt u op de knop OK.

Het bestand is opgeslagen.

Stap 3: Het verwijderen van overbodige gegevens in de DXF

Zoals u in stap 2 al heeft kunnen zien staan in het bestand veel erfgrenzen. En de meeste heeft u niet nodig. Het is dus zaak om het bestand wat op te ruimen. Hierdoor zal het werk buiten in het veld een stuk makkelijker worden.

Voor het opruimen van het bestand gebruik ik Nanocad. Met Nanocad kunt u het opgeslagen bestand uit stap 2 openen.

Wanneer u het programma NanoCAD opent dan komt er een popup.

NanoCAD pop-up voor openen

Hier klikt u op Open om een bestand te openen. Een scherm verschijnt.

In dit scherm zoekt u het bestand op uit stap 2 en daarna klikt op op de knop Open.

Met de muis kunt u de erfgrenzen selecteren door er op te klikken. Als u meerdere erfgrenzen tegelijk wilt selecteren dan kunt u op een punt klikken dat niet op een erfgrens is en dat tweemaal doen zodat er een rechthoek ontstaat.

Alle erfgrenzen binnen die rechthoek worden dan geselecteerd.

Nanocad selectie met rechthoek

Wanneer u na selectie van de te verwijderen erfgrenzen E intypt en op de knop Enter drukt dan zult u zien dan Nanocad deze erfgrenzen verwijderd.

Nanocad overgebleven erfgrenzen

Dit doet u totdat alleen de erfgrenzen overblijven die u nodig heeft. Daarna gaat u naar File -> Save om de te bepalen erfgrenzen op te slaan.

Nanocad opslaan

 

Stap 4: Het in het veld vinden van de erfgrens met GPS meetapparatuur

Daarna is het makkelijk om met onze GPS meetapparatuur de door u gewenste erfgrens te bepalen. Onze landmeetsoftware is volledig in het Nederlands en wanneer u GPS meetapparatuur bij ons koopt of huurt dan krijgt u altijd een korte, maar zeer duidelijke uitleg specifiek over het doeleinde waar u de GPS meetapparatuur voor wilt gebruiken.

Verder zijn ons GPS meetsystemen vooraf volledig ingesteld voordat wij deze uitleveren. Hierover hoeft u zich dan ook niet druk te maken.

Nadat u onze landmeetsoftware heeft opgestart, gaat u naar het Bestandsmenu -> Open. En u klikt op Nee omdat u de bestaande gegevens niet wilt bewaren.

Apglos Survey Wizard, bestandsmenu

Er verschijnt een nieuw scherm.

Apglos Survey Wizard, open scherm

In het nieuwe scherm klikt u naast het map icoon, waarna er weer een nieuw scherm verschijnt.

Apglos Survey Wizard mapselectiescherm

In dit nieuwe scherm gaat u naar de map waarin u het bestand op de tablet heeft opgeslagen. En dan klikt u op de map selecteren. Het eerdere scherm wordt bijgewerkt.

Apglos Survey Wizard, bestandskeuze

En naast het ID-kaart icoon kiest u het bestand met de erfgrenzen die u wilt bepalen. Daarna klikt u op de OK-knop rechtsboven in het scherm. Een nieuw scherm verschijnt.

Apglos Survey Wizard, DXF instellingen

Dit zijn de instellingen zoals wij deze voor u hebben ingesteld, zodat het niet verkeerd kan gaan. Hier hoeft u dus alleen op de OK-knop rechtsboven te klikken.

Apglos Survey Wizard, erfgrenzen

De erfgrenzen worden dan in Apglos Survey Wizard ingeladen. Via het Schermmenu -> Uitzetten komt u in het uitzetscherm.

Apglos Survey Wizard, schermenmenu

Aan de linkerkant van het scherm ziet u een pijl wijzen naar de richting waar de erfgrens is. Daaronder staat de horizontale afstand naar de erfgrens.

Apglos Survey Wizard, uitzetscherm

U kunt de erfgrens hiermee bepalen wanneer de aangegeven horizontale afstand 0 is. U zult dan ook een geluid horen. En dan heeft u de erfgrens gevonden.

Stap 5: Het markeren van de erfgrens

Wanneer u de erfgrens heeft gevonden dan kunt u deze markeren. Markeren van erfgrenzen gebeurt vaak met jalons of met piketten. Dat is afhankelijk van waar uw voorkeur naar uit gaat.

Piketten voor uitzetten

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat u met het doorlopen van deze vijf stappen u zelf de erfgrens kunt bepalen. U heeft hier verder niemand meer voor nodig.

Wat zijn de voordelen om zelf de erfgrens te bepalen?

Het mooie aan het zelf bepalen van de erfgrens is natuurlijk dat u dit kunt doen waar en wanneer u maar wilt. U hoeft niet te wachten op een landmeter. Dit betekent dat u sneller duidelijkheid heeft over de locatie van de erfgrens.

En duidelijkheid is belangrijk. Ook kunt u door zelf de erfgrens bepalen besparen op de kosten. Wanneer u een landmeter moet laten komen voor een grensreconstructie, het bepalen van de erfgrenzen, dan zitten hier hoge kosten aan.

Landmeters werken namelijk met dagdelen. En met voorrijkosten. Voor het uitvoeren van een grensreconstructie rekent een landmeter al snel minimaal € 500,- excl. BTW. De kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de grootte van de grensreconstructie en het aantal erfgrenzen dat moet worden bepaald.

Wat u bespaart aan kosten op de landmeter, kunt u beter in iets anders investeren.

Maar er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij het wel handig is om een landmeter de erfgrens te laten bepalen. Dit is voornamelijk het geval wanneer er een conflict is over de erfgrens. Het is dan altijd verstandig om een derde en onafhankelijke partij de erfgrens te laten bepalen.

Slotconclusie over Zelf erfgrens bepalen. Kan dat wel?

Dit was een heel artikel over Zelf erfgrens bepalen. Kan dat wel?. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over Zelf erfgrens bepalen. Kan dat wel? direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over Zelf erfgrens bepalen. Kan dat wel?.