Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

GPS meetstok, een stok om mee te meten

GPS meetsysteem in laantje

Een GPS meetstok is een belangrijk instrument bij het landmeten. Een GPS meetstok omvat veel meer dan alleen een stok.

Maar wat is een GPS meetstok? Een GPS meetstok is een landmeetkundig instrument dat bestaat uit een GPS ontvanger, een loodstaaf, een tablet met landmeetkundige software en nog wat andere accessoires. Men gebruikt een GPS meetstok om met behulp van satellietsignalen de positie nauwkeurig te kunnen meten.

Dit wetende rijzen er toch nog meer vragen, zoals:

 • Waar bestaat een GPS meetstok uit?
 • Hoe werkt een GPS meetstok?
 • Waarin verschilt een GPS meetstok van een telefoon met GPS?
 • Waar moet u op letten bij de aanschaf van een GPS meetstok?

Direct een GPS meetstok kopen of proberen

Misschien weet u al de vragen op de bovenstaande vragen. En wilt u direct een GPS meetstok kopen of proberen. Dat kan natuurlijk. Op deze website kunt u een goede, compleet GPS meetsysteem kopen of huren. Op deze pagina’s kunt u ook een demonstratie aanvragen van onze GPS meetstokken.

GPS meetstok

Alle GPS meetstokken op deze website zijn professionele landmeetkundige meetsystemen. Met de GPS meetsystemen op deze website kunt u dezelfde nauwkeurigheid verkrijgen als die van welke landmeter dan ook.

Desondanks zijn de GPS meetstokken, die op deze website worden verhuurd en verkocht makkelijk in gebruik. Voordat het GPS meetsysteem bij u wordt afgeleverd is het al volledig ingesteld. Daarnaast zit bij al onze GPS meetsystemen de eenvoudigst te gebruiken landmeetsoftware.

Dit is Apglos Survey Wizard. Mocht u alleen de software willen downloaden dan kan dit via de Google Play Store. Na download en registratie kunt u deze makkelijk te gebruiken landmeetkundige applicatie gratis testen.

Waar bestaat een GPS meetstok uit?

Bij de woordencombinatie GPS meetstok denkt met toch vooral aan de stok. De stok, die officieel loodstaaf heeft, is zeker belangrijk, omdat deze alles bij elkaar houdt. Maar naast de loodstaaf zijn er nog diverse andere onderdelen bij een GPS meetsysteem, die belangrijk zijn om landmeetkundige werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Alle benodigde onderdelen voor een (netwerk) GPS meetstok zijn:

 • loodstaaf
 • GPS ontvanger
 • tablet
 • tablethouder
 • landmeetkundige software
 • RTK correctieabonnement
 • data-abonnement

Loodstaaf

De loodstaaf, oftewel de daadwerkelijke stok van het GPS meetsysteem, houdt dus alle onderdelen bij elkaar. Vaak is de loodstaaf van carbon, waardoor het totaal redelijk licht is om te dragen. De meest voorkomende loodstaaf is een schroefbare paal van 2 meter, die bestaat uit twee secties.

Maar er zijn ook andere loodstaven, zoals telescopische palen. Deze zijn uitschuifbaar. Ook zijn er loodstaven van aluminium. Deze zijn zwaarder dan de carbon loodstaven maar wel steviger.

Aan de onderzijde van de loodstaaf zit meestal een verzwaarde punt. Hierdoor kan men makkelijk de GPS meetstok op een specifiek punt plaatsen om te meten.

De punt van de loodstaaf zakt wel in onverhard terrein. Daarom kan de paalpunt worden vervangen door een zandvoet. Met gebruik van een zandvoet zakt de GPS meetstok niet in onverhard terrein waardoor onverhard terrein nauwkeuriger kan worden gemeten.

Het schroefdraad van de loodstaaf is 5/8 inch. Dit is de meest gangbare schroefdraad van de GPS ontvangers, waardoor de meeste GPS ontvangers makkelijk op de loodstaaf zijn de bevestigen.

GPS ontvanger

Boven op de loodstaaf komt dus een GPS ontvanger.

GPS ontvanger

Een GPS ontvanger is de ‘bol’ bovenop de loodstaaf. Dit is een zeer belangrijk onderdeel, omdat de GPS ontvanger van de GPS meetstok de satellietsignalen ontvangt en deze omrekent naar een positie in latitude, longitude en altitude.

Zonder dit onderdeel kan de GPS meetstok niet functioneren. Er zijn echter veel verschillende GPS ontvangers. Er zijn al veel merken GPS ontvangers, zoals Trimble, Topcon, Leica, Spectra Geospatial, Septentrio en Emlid.

De meeste merken hebben dan ook weer een reeks aan verschillende GPS ontvangers. Als laatste kan een type GPS ontvanger van een bepaald merk nog verschillende opties hebben. Daarnaast zijn er veel verschillende prijsklassen.

Het is daarom dus niet zo makkelijk om een GPS ontvanger te kiezen. Echter qua prijs kwaliteit verhouding is de Emlid Reach RS2 enorm bijzonder.

Dat is ook de reden dat de Emlid Reach RS2 geïntegreerd is in de GPS meetstokken, die u bij ons kunt kopen of huren. Nu kan het wel zijn dat bij een huurset een andere GPS ontvanger wordt geleverd. We zorgen er wel altijd voor dat GPS ontvanger kwalitatief goed is.

Tablet met tablethouder

Ook met alleen een GPS ontvanger kunt u weinig. De door de de GPS berekende positie moet wel worden getoond. Hiervoor is een tablet, telefoon of handheld nodig.

Hoe groter het scherm is, hoe groter en hoe meer gegevens kunnen worden getoond. Daarom zit bij onze GPS meetstokken een tablet. Het scherm van een tablet is namelijk groter.

De tablet wordt met de tablethouder aan de loodstaaf van de GPS meetstok bevestigd. Hierdoor ontstaat er één geheel waardoor het GPS meetsysteem makkelijk te dragen is met één hand.

Landmeetkundige software

Op de tablet, telefoon of handheld moet landmeetkundige software staan. Wanneer u de GPS ontvanger ziet als de ogen en hersenen van de GPS meetstok dan kunt u de landmeetkundige software zien als de mond en de oren.

De mond, omdat de landmeetkundige software aan u verteld welke gegevens uit de GPS ontvanger komen. En de oren, omdat u via de landmeetkundige software commando’s kunt geven, die worden uitgevoerd.

De makkelijkste software om met een GPS meetstok te gebruiken is Apglos Survey Wizard.

Schermafbeelding Apglos Survey Wizard

Met eenvoudige iconen kunt u direct meten. U kunt deze professionele landmeet applicatie zelf gratis proberen door hem via de Google Play Store te downloaden.

RTK correctieabonnement

En dan komt er nu wat moeilijkers. Op basis van alleen de satellietsignalen kan een GPS ontvanger niet snel de exacte positie bepalen.

Door veranderingen in de atmosfeer zijn er afwijkingen. En deze afwijkingen moeten worden gecorrigeerd. De correcties worden in aan de hand van een tweede GPS ontvanger op een bepaald vast punt gecorrigeerd in de GPS ontvanger.

In Nederland zijn daarom verschillende RTK correctienetwerken actief. Zij geven via internet de connecties door aan de GPS ontvanger. Hiervoor moet wel een abonnement worden afgesloten.

Maar wanneer een RTK correctieabonnement is afgesloten kan men centimeter nauwkeurig meten.

Data-abonnement

De RTK correcties komen dus via internet. Dat is ook de reden dat er voor uw GPS meetstok een data-abonnement noodzakelijk is. Alleen, wanneer de GPS ontvanger al dan niet via de tablet verbinding kan maken met internet, kunnen de RTK correcties worden ontvangen.

Het data-abonnement is dus ook een wezenlijk onderdeel van een GPS meetstok.

Hoe werkt een GPS meetstok?

Dat zijn alle onderdelen, maar dat geeft nog niet helemaal aan hoe een GPS meetstok werkt. GPS staat voor Global Positioning System. Het is dus een systeem dat over de gehele wereld de positie kan bepalen.

Deze positiebepaling gebeurt aan de hand van de satellieten. Rondom de aarde vliegen vele satellieten. En een klein deel daarvan stuurt continu waar de satelliet is. In dat bericht zit dus een locatie en een tijdstip.

Hoe werkt een GPS meetstok

De GPS ontvanger van de GPS meetstok ontvangt deze signalen. En hij berekent aan de hand van het tijdsverschil en de snelheid van het signaal, waar de GPS ontvanger op dat moment is.

Zoals gezegd zijn er afwijkingen door de atmosfeer. Hierdoor is de snelheid van de satellietsignalen niet altijd gelijk.

Daarom is er dus het RTK correctienetwerk. Het RTK correctienetwerk bestaat uit diverse referentiestations. Een referentiestation bestaat uit een GPS ontvanger die op een vaste plaats, die is ingemeten, staat. Hierdoor kan de afwijking worden bepaald.

Het dichtstbijzijnde referentiestation stuurt deze afwijking naar de GPS ontvanger. De GPS ontvanger van de GPS meetstok past met behulp van de door het referentiestation gestuurde gegevens de positie aan, zodat deze wanneer mogelijk centimeter nauwkeurig is.

Hierdoor kan met een GPS meetstok de positie erg accuraat worden bepaald. En daarom is de GPS meetstok ook een ideaal landmeetkundig instrument om mee te meten. Het is makkelijk, vooral wanneer Apglos Survey Wizard, onderdeel is van het GPS meetsysteem, en het is overal te gebruiken.

Waarin verschilt een GPS meetstok van een telefoon met GPS?

In de meeste telefoons zit ook een GPS ontvanger. Toch kan er met een telefoon niet zo nauwkeurig worden gemeten als met een GPS meetstok.

Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste is de GPS ontvanger in een telefoon vaak niet gebouwd om een centimeter nauwkeurige positie te bepalen. Telefoons moeten in een broekzak kunnen passen.

En dat is een beetje tegenstrijdig met een goede ontvangst van de satellietsignalen. Een GPS ontvanger is namelijk gebaat bij een grote antenne. Hoe groter de antenne hoe makkelijker en hoe meer satellietsignalen de GPS ontvanger kan ontvangen. Vaak is een antenne met een schijf met een diameter van 10 cm voldoende om genoeg satellietsignalen te ontvangen.

Bij een telefoon kan met de antenne van de GPS ontvanger echter niet veel groter maken, omdat de telefoon dan te groot wordt. Daardoor is een telefoon al minder nauwkeurig dan een GPS meetstok.

Maar er is nog iets. De telefoon maakt geen gebruik van de RTK correcties. Hierdoor houdt GPS ontvanger van de telefoon geen rekening met de veranderende omstandigheden in de atmosfeer.

Daardoor zijn de afwijkingen bij de GPS van een telefoon veel groter dan die van een GPS meetstok. Dat is op zich niet erg, zolang men de verschillende apparaten maar voor de juiste doeleinden gebruikt.

Een telefoon is goed te gebruiken om mee te navigeren, bijvoorbeeld met Google Maps. Landmeten wordt echter wat lastiger, omdat de nauwkeurigheid ontbreekt. Dit geldt natuurlijk altijd, tenzij je alleen een indicatie van een bepaalde positie wilt.

Met een GPS meetstok kunt u dus nauwkeuriger de positie bepalen dan met een telefoon.

Waar moet u op letten bij de aanschaf van een GPS meetstok?

Bij aanschaf van een GPS meetstok moet u op een aantal dingen letten.

Ten eerste is er de GPS ontvanger. Zoals uit dit gehele verhaal mag blijken is de GPS ontvanger enorm belangrijk. Maar we hebben ook aangegeven dat er veel verschillende GPS ontvangers zijn. Er zijn GPS ontvangers van meer dan € 10.000,-. En zulke ontvangers zijn niet voor iedereen weggelegd.

Daarom een aantal tips om op te letten bij de keuze van een GPS ontvanger:

 • Voor het sneller werken kies een GPS ontvanger die zoveel mogelijk GPS signalen kan ontvangen (L1, L2, L5)
 • Kies voor een GPS ontvanger die verschillende satellietconstellaties kan ontvangen (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU)
 • Een indicatie van de nauwkeurigheid van de GPS ontvanger kunt u vaak vinden bij Precision -> RTK

Daarnaast is het belangrijk om een gecertificeerde RTK correctienetwerk te gebruiken. Het Kadaster certificeert de referentiestations. Alleen wanneer het Kadaster het referentiestation heeft gecertificeerd dan kunt u erop vertrouwen dat de ontvangen RTK correctiesignalen correct zijn.

Vraag dus altijd of de referentiestations van de partij waar u een RTK correctie abonnement wilt afsluiten gecertificeerd zijn, voordat u een overeenkomst afsluit. En mochten de referentiestations bij die partij niet gecertificeerd zijn door het kadaster, zoek dan naar een andere partij.

Bij onze GPS meetstokken zit altijd een RTK correctieabonnement met gecertificeerde referentiestations. Ook zit er bij al onze GPS meetsystemen de eenvoudigste landmeetsoftware: Apglos Survey Wizard.

Dit is dan ook het laatste punt waar u op moet letten bij de aanschaf van een GPS meetstok. Zorg ervoor dat u gaat werken met software die u begrijpt. En die kans is met Apglos Survey Wizard groter dan bij andere landmeetsoftware.

Zelf een GPS meetstok proberen?

Natuurlijk kunt u dat ook zelf proberen. Kijk daarvoor op deze pagina.

U kunt zelf het aantal dagen van uw testperiode bepalen. U ziet dan direct of het hebben en gebruiken van een GPS meetstok iets voor u is. U huurt namelijk alle onderdelen van een GPS meetstok, zonder dat er een aankoopverplichting is.

Hierdoor kunt u het GPS meetsysteem testen op een reëel project en kunt u zien of de werkwijze met een GPS meetstok in de praktijk voor u werkt.

Een extra voordeel is dat u meerdere personen met hetzelfde GPS meetsysteem kunt laten werken, zodat u en uw collega’s en/of medewerkers allemaal kunnen ervaren hoe het werken met een GPS meetstok is.

Check de shop van GPS-systeem