GPS meetapparatuur kopen

GPS meetapparatuur
Alle spullen voor het GPS meetsysteem tussen de bloemen

Op veel plaatsen kunt u GPS meetapparatuur kopen. Maar GPS meetapparatuur heeft de naam dat het duur is. Dus wilt u niet zomaar even GPS meetapparatuur kopen. U wilt wel zeker weten dat u de juiste keuze maakt.

Om met GPS te kunnen landmeten is GPS meetapparatuur nodig. Bij het GPS meetapparatuur kopen moet men op verscheidene zaken letten. Ten eerste moet u weten waar u de GPS voor gaat gebruiken. Ook de locatie waar u de GPS meetapparatuur voor gaat gebruiken is van belang. GPS meetapparatuur is namelijk afhankelijk van de ontvangst van satellietsignalen. En sommige GPS meetapparatuur presteert beter onder bepaalde omstandigheden dan andere. Daarnaast is een ander wezenlijk onderdeel van GPS meetapparatuur de software. De software bepaald in grote mate hoe makkelijk de GPS meetapparatuur is te bedienen. En hoe makkelijk u de meetgegevens in het veld kunt verzamelen en daarna versturen naar kantoor. De overige onderdelen van een GPS meetsysteem zijn minder bepalend voor het functioneren van GPS meetapparatuur.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

-Wat is een goed stappenplan om GPS meetapparatuur te kopen?

-Waarom is de locatie waar ik meet bepalend voor welke GPS meetapparatuur u het beste kunt kopen?

-Kunt u beter losse onderdelen of een complete set van GPS meetapparatuur kopen?

-Waar moet u op letten bij het aankopen van een GPS ontvanger?

-Waarom is de software zo bepalend voor GPS meetapparatuur kopen?

GPS meetapparatuur kopen: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over GPS meetapparatuur kopen.

GPS meetapparatuur kopen

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over GPS meetapparatuur kopen en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is een goed stappenplan om GPS meetapparatuur te kopen?

GPS meetapparatuur kopen is iets waar u goed over na kunt denken. GPS meetapparatuur is over het algemeen niet goedkoop. Dat betekent dus het een investering is. Uit een investering moet u rendement halen. Het is dus belangrijk om goed te bedenken welke GPS meetapparatuur u wilt gaan kopen.

Daarom hebben we een stappen plan opgesteld. Door het volgen van een paar eenvoudige stappen kunt u de voor u juiste GPS meetapparatuur kopen.

Stap 1: Inventarisatie

Deze stap van inventarisatie wordt vaak onterecht overgeslagen. Vaak zegt er iemand in de organisatie dat hij of zij GPS meetapparatuur nodig heeft. Maar er is heel veel verschillende meetapparatuur. En alle dealers / leveranciers willen hun eigen GPS meetapparatuur verkopen. En dat betekent dat ze allemaal zullen zeggen dat hun GPS meetapparatuur de beste is.

Daarom is het van belang om eerst te inventariseren waar het GPS meetapparatuur aan moet voldoen. De vragen die in deze fase van het GPS meetapparatuur kopen moeten worden beantwoordt zijn:

  • Waar zal de GPS meetapparatuur voor worden gebruikt?
  • Wie gaat de GPS meetapparatuur gebruiken?
  • Is er één iemand verantwoordelijk voor de GPS meetapparatuur of zijn het er meerdere?
  • Op welke locaties gaat u de GPS meetapparatuur gebruiken?
  • Moet de GPS meetapparatuur uitwisselbaar zijn?

Stap 2: Oriëntatie

Eigenlijk bent u al begonnen met deze stap. U heeft waarschijnlijk gegoogled op GPS meetapparatuur kopen of iets wat daar op lijkt. En daardoor bent u waarschijnlijk op deze website en leest u deze tekst.

In deze stap oriënteert u zich wat er op de markt verkrijgbaar is. En dat is goed. Want alleen zo kunt u zien of wat u wilt in stap 1 ook bereikbaar is. Het zou een slechte investering zijn wanneer u GPS meetapparatuur koopt, wanneer uiteindelijk blijkt dat deze niet voldoet aan de uit stap 1 geïnventariseerde eisen.

Stap 3: Selectie

Uit de oriëntatiefase zal waarschijnlijk blijken dat er meerdere aanbieders zijn, die GPS meetapparatuur aanbieden die voldoen aan alle eisen die u in stap 1 heeft bepaald. Alle GPS meetapparatuur die niet voldoet aan de door u gestelde eisen valt direct af.

In deze selectiefase selecteert u maximaal drie aanbieders van GPS meetapparatuur. Het hoeven er niet meer te zijn. Want hoe meer aanbieders u kiest hoe meer tijd de volgende stappen zullen kosten.

Stap 4: Proberen

Het is onverstandig om GPS meetapparatuur te kopen zonder het geprobeerd te hebben. Onder dit proberen valt niet alleen een demonstratie. Een demonstratie is leuk om te zien hoe de GPS meetapparatuur werkt en functioneert.

Maar er is een groot nadeel aan het alleen een keuze maken op basis van een demonstratie. Een demonstratie bootst namelijk vaak niet een reële werksituatie weer, waarin de GPS meetapparatuur zal worden gebruikt.

Daarom is het verstandig om de GPS meetapparatuur te proberen voor een aantal dagen tot een werkweek op een projectlocatie. Hierin kunt u daadwerkelijk zien of de GPS meetapparatuur voldoet aan de in stap 1 gestelde eisen.

Onze GPS meetapparatuur kunt u proberen. Klik daarvoor hier.

Stap 5: Prijsbepaling

Na de probeerfase weet u welke GPS meetapparatuur goed bevallen. Na de probeerfase is het dan ook goed om exact te weten wat de kosten zijn.

Bij het bepalen van de kosten gaat het niet alleen om de aanschafkosten. De aanschafkosten zijn normaliter vrij duidelijk in een offerte van een aanbieder van GPS meetapparatuur.

Datzelfde kan niet bij iedere aanbieder worden gezegd over de terugkerende kosten. Het is erg van belang dat u hier goed op let, zodat u later niet verbaasd bent over deze terugkerende kosten.

Terugkerende kosten van GPS meetapparatuur kunnen zijn:

  • Abonnement voor RTK correcties
  • Data abonnement
  • Licentiegelden voor software
  • Betaalde updates voor software
  • Betaalde firmwareupdates voor hardware

Stap 6: GPS meetapparatuur kopen

Op basis van de prijzen, die u heeft verzameld in stap 5, kunt u een keuze maken. Na het maken van de keuze kunt u de GPS meetapparatuur bestellen. En wanneer deze wordt geleverd kunt u met goede GPS meetapparatuur gaan landmeten.

Mocht u vragen hebben over dit stappenplan of wilt u advies hebben over het aankopen van GPS meetapparatuur dan kunt u met ons contact opnemen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Waarom is de locatie waar ik meet bepalend voor welke GPS meetapparatuur u het beste kunt kopen?

Bij de inventarisatiefase van het stappenplan om GPS meetapparatuur te kopen moet u dus bepalen op welke locatie u de GPS meetapparatuur gaat gebruiken. Hiermee bedoel ik niet of dit in Amsterdam is of in Limburg.

Maar wel of het in open veld is of in een binnenstad of in een bosrijke omgeving is. Dit heeft te maken met de GPS ontvanger.

De GPS ontvanger is een essentiëel onderdeel van GPS meetapparatuur. De GPS ontvanger ontvangt de satellietsignalen. En aan de hand van de satellietsignalen bepaald de GPS ontvanger op welke positie hij zich bevindt.

Erg belangrijk is dus de hoeveelheid satellietsignalen die de GPS ontvanger ontvangt. Sommige GPS ontvangers kunnen meer satellietsignalen ontvangen dan andere. Hierbij kunt u denken aan GPS, GLONASS, GALILEO en BEIDOU. Dat zijn de satellietconstellaties van respectievelijk Verenigde Staten, Rusland, Europa en China.

Maar er zijn ook nog verschillen in de satellieten van GPS. Zo zijn er L1 en L2 satellieten. Niet elke ontvanger kan alle satellieten ontvangen.

In een open veld maakt dat nog niet zoveel uit, omdat de GPS ontvanger dan vaak voldoende satellieten kan ontvangen. Maar wanneer de ontvangst van de GPS ontvanger door hoge gebouwen of bomen wordt beperkt dan is dit dus wel van belang.

De locatie waar u gaat meten is dus erg belangrijk voor de keuze van de aan te kopen GPS meetapparatuur.

Kunt u beter losse onderdelen of een complete set van GPS meetapparatuur kopen?

Bij GPS meetapparatuur draait het eigenlijk om twee hoofdelementen. De eerste is de GPS ontvanger. Hierboven heb ik al uitgelegd waarom een GPS ontvanger belangrijk is.

Het tweede element dat enorm belangrijk is bij GPS meetapparatuur is de landmeetkundige software. Waarom deze zo bepalend is voor GPS meetapparatuur beschrijf ik verderop in dit artikel.

Daarnaast zijn er nog diverse accessoires, zoals een GPS meetstok, een tablet en een tablethouder. Ook moet u nog rekenen op abonnementen zoals het RTK correctieabonnement en het data abonnement om te kunnen verbinden met het RTK correctienetwerk.

Uiteindelijk zijn het dus niet zoveel elementen om een compleet GPS meetsysteem samen te stellen. Bovendien is er qua communicatie van GPS ontvangers een standaard vastgelegd. Normaliter vestuurt een GPS ontvanger haar gegevens in NMEA. En de correctiegegevens worden normaliter in RTCM naar de GPS ontvanger verstuurd.

Dit betekent dat nagenoeg alle landmeetkundige software met alle GPS ontvangers kunnen communiceren.

Echter er zijn een aantal GPS ontvangers, die wel NMEA kunnen versturen, maar die niet standaard dit uitsturen. Dat is een nadeel om zelf een GPS meetsysteem samen te stellen.

Een ander nadeel is dat het zelf samenstellen veel tijd kost. Terwijl het profijt dat u hiervan heeft niet zo groot is.

Daarom is het verstandig om wanneer u nieuwe GPS meetapparatuur wilt kopen, het systeem als geheel pakket te kopen. U heeft dan één aanspreekpunt mochten er problemen zijn. Daarnaast zorgt die ene partij ervoor dat het gehele GPS meetsysteem zal werken.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u van een bestaand GPS meetsysteem maar een bepaald onderdeel wilt vervangen. Zoals gezegd is dat mogelijk.

Waar moet u op letten bij het aankopen van een GPS ontvanger?

De GPS ontvanger is dus enorm belangrijk bij de koop van GPS meetapparatuur. Ik heb eerder al uitgelegd over dat de hoeveelheid satellietsignalen die een GPS ontvanger kan ontvangen van belang is.

Met te weinig satellietsignalen kan een GPS ontvanger niet nauwkeurig de positie bepalen.

Gelukkig heeft elke GPS ontvanger wel een specificatieblad. Echter op de specificatiebladen van GPS ontvangers staat veel informatie en getallen. Wanneer u op zoek bent naar een GPS ontvanger en GPS niet uw dagelijkse bezigheid is dan zullen die getallen niet veel zeggen.

Specificatieblad GPS meetapparatuur

Daarom is stap 4 uit het stappenplan om GPS meetapparatuur te kopen zo enorm van belang.

Maar nog even terug naar het specificatieblad. Wanneer u de specificatiebladen van GPS ontvangers kunnen begrijpen dan is er nog een probleem.

De specificatiebladen van GPS ontvangers zijn opgesteld door de producenten van de GPS ontvangers zelf. Dit betekent dat er met de waarden op de specificatiebladen van de GPS ontvangers gespeeld kan worden.

Daarom is er één erg belangrijk ding waar u op moet letten bij de aankoop van een GPS ontvanger. Dit komt ook naar voren in de onderstaande film.

Het gaat bij een GPS ontvanger om vertrouwen. Vertrouwt u erop dat de GPS ontvanger de juiste positie aangeeft? En vertrouwt u dan die ene aanbieder meer dan de andere?

Daarom is het verstandig om tijdens de probeerfase uit het stappenplan om GPS meetapparatuur te kopen ook eens een vast punt te meten en te vergelijken met wat die waarde moet zijn. Vaste punten in Nederland kunt u hier vinden.

Hierdoor kunt u zien of u de GPS meetapparatuur die u probeert vertrouwt. En dat is een wezenlijke zaak bij het landmeten met GPS.

Waarom is de software zo bepalend voor GPS meetapparatuur kopen?

De landmeetsoftware van de GPS meetapparatuur is het tweede onderdeel dat enorm belangrijk is. De GPS ontvanger bepaald natuurlijk of de positie nauwkeurig bepaald wordt.

Maar uiteindelijk wilt u iets doen met deze nauwkeurige positie. En dat gebeurt met de landmeetkundige software.

Alleen wanneer u de nauwkeurige positie uit de GPS ontvanger kunt gebruiken voor het inmeten of het uitzetten dan heeft u wat aan de GPS meetapparatuur.

Eigenlijk gebeurt de gehele bediening van de GPS meetapparatuur met de landmeetkundige software. Alleen het aan- en uitzetten van de GPS ontvanger gebeurt niet met de landmeetkundige software.

Het is daarom van belang dat de landmeetkundige software toegankelijk is voor degenen die de GPS meetapparatuur moeten gaan gebruiken. Vooral als iemand niet dagelijks met GPS meetapparatuur werkt moet de landmeetkundige software eenvoudig en simpel zijn.

Daarom bieden wij bij onze GPS meetapparatuur Apglos Survey Wizard aan. Het is een eenvoudige landmeetapplicatie die goed werkt met onze GPS ontvangers. De software is zo toegankelijk dat iedereen er mee kan werken. En dat men er ook mee kan werken als men de GPS meetapparatuur een maand niet heeft gebruikt.

U kunt de software zelf vooraf al proberen. Download Apglos Survey Wizard gratis van de Google Play Store. U krijgt van Apglos dan direct 2500 munten, zodat u de software grondig kunt testen. Let wel op, want dan zit u al in stap 4 van het stappenplan: de probeerfase 😉

Slotconclusie over GPS meetapparatuur kopen

Dit was een heel artikel over GPS meetapparatuur kopen. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over GPS meetapparatuur kopen direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over GPS meetapparatuur kopen.