Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

GPS rover vs Total Station: wat is beter?

GPS rover vs total station

Een GPS rover is net als een total station een meetinstrument voor een landmeter. Maar als u een keuze moet maken, wat is er dan beter: een GPS rover of een total station? Dat antwoord geef ik u in dit artikel.

Een GPS rover is een meetinstrument dat werkt op basis van navigatiesatellieten. Een total station werkt op basis van hoeken en afstanden t.o.v. andere punten. Om te beginnen met landmeten is een GPS rover de beste keus, omdat deze makkelijker te bedienen is dan een total station. Omdat deze altijd met één persoon te bedienen is. En omdat een GPS rover goedkoper is.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zal ik in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat is een GPS rover?
  • Hoe werkt een GPS rover?
  • Wat is een total station?
  • Hoe werkt een total station?
  • Wat zijn de voordelen van een GPS rover ten opzichte van een total station?
  • Wat zijn de voordelen van een total station ten opzichte van een GPS rover?
  • Wat heeft een betere nauwkeurigheid? Een GPS rover of een total station?
  • Welk meetinstrument moet u kiezen als u wilt beginnen met landmeten?

GPS rover vs total station: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over de keuze tussen een GPS rover en een total station.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina. Het Plus GPS meetsysteem is namelijk een GPS rover.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over het verschil tussen een GPS meetapparaat en een total station en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u alleen de beste software voor deze GPS ontvanger proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen met deze GPS ontvanger of welke andere GPS ontvanger dan ook, mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van een GPS rover, beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is een GPS rover?

Een GPS rover is een landmeetkundig instrument. Met dit instrument kunt u overal ter wereld uw positie bepalen. GPS staat namelijk voor Global Positioning System. Vrij vertaald is dat Globaal PositioneringsSysteem.

Het belangrijkste deel van een GPS meetsysteem is de GNSS ontvanger. Dit wordt ook vaak een GPS ontvanger genoemd. Maar dat is feitelijk onjuist, omdat een GPS ontvanger alleen de signalen van GPS satellieten ontvangt. Het verschil met een GNSS ontvanger is dat deze ook de signalen van de satellietconstellaties GLONASS (Rusland), GALILEO (Europa) en BEIDOU (China) ontvangt.

GPS meetsysteem tussen bomen

En als meer satellietsignalen er kunnen worden ontvangen door de ontvanger, dan kan de ontvanger op meer plaatsen nauwkeuriger meten.

Maar een GPS rover bestaat niet alleen uit een GNSS ontvanger. Want het is de bedoeling dat u de bepaalde positie kunt gebruiken en dat kan dus niet als deze alleen in de bol zit.

Daarom heeft u een tablet nodig met de landmeetsoftware Apglos Survey Wizard, die in verbinding staat met de GNSS ontvanger. Met behulp van deze landmeetsoftware kunt u dan makkelijk objecten in het veld meten en uitzetten.

Om alles bij elkaar te houden, zodat u de gehele GPS rover met één hand vast kunt houden, behoort tot het systeem ook een GPS loodstaaf en een tablethouder.

Een ander benaming voor GPS rover is GPS meetstok. Wilt u meer weten over de verschillende onderdelen lees dan vooral dit artikel over de GPS meetstok.

Hoe werkt een GPS rover?

Een GPS rover bepaalt de positie aan de hand van navigatiesatellieten, die rondom de aarde vliegen. In dit artikel heb ik uitgebreid uitgelegd wat GPS is en hoe GPS werkt.

Daarom zal ik het hier alleen in het kort uitleggen.

Alle navigatiesatellieten (GPS, GLONASS, GALILEO en BEIDOU) sturen constant gegevens uit. Deze gegevens bestaan uit hun eigen positie en de tijd dat de satelliet het bericht verstuurd.

GPS satelliet, wat is GPS

De GNSS ontvanger ontvangt met behulp van de antenne de berichten van de navigatiesatellieten. Hij registreert de tijd dat het bericht ontvangen is en kan daarmee dus de tijdsduur bepalen tussen het tijdstip dat het bericht verzonden is en het tijdstip dat het bericht ontvangen is.

Globaal is de snelheid dat het bericht heeft ook bekend. En met deze twee bekenden, de tijd die nodig was voor het bericht om de afstand tussen satelliet en ontvanger af te leggen en de globale snelheid, kan de afstand worden bepaald tussen de satelliet en de GPS rover.

Er geldt namelijk: afstand = tijd x snelheid.

Wanneer de GPS ontvanger satellietsignalen van meerdere sateliieten ontvangt, dan kan hij zijn eigen positie bepalen.

Dit gebeurt met de formule (x-a)2+ (y-b)2+ (z-c)2= r2

En hierbij geldt:

x, y, z: positie ontvanger

a, b, c: positie satelliet

r: afstand

Eerder heb ik verteld dat de snelheid globaal bekend is. Dit betekent dat de afstand niet precies kan worden bepaald. Daarom wordt de GPS meetstok in Nederland en België verbonden met een RTK correctienetwerk, zodat de positie met centimeternauwkeurigheid door de GPS rover kan worden bepaald.

Dit is het moeilijkste van hoe een GPS rover werkt. Maar het mooiste is dat u dat helemaal niet hoeft te weten om met een GPS rover te werken. Het enige wat u moet doen om met een GPS meetapparaat te werken is verbinding maken tussen de software Apglos Survey Wizard en de GNSS ontvanger.

Dit moet u elke keer doen, wanneer u opstart.

En verder moeten de instellingen worden ingesteld. Hierbij moet u denken aan het coördinatenstelsel. In Nederland is dit het RD-coördinatenstelsel in combinatie met NAP. Ook moet de antennehoogte worden ingesteld. Dit zijn allemaal instellingen, die enkel en alleen bij de eerste start hoeven te worden ingesteld. En wanneer u een GPS rover van deze website koopt dan stellen wij dit allemaal voor u in.

Wat is een total station?

Een total station is een compleet ander landmeetkundig instrument dan een GPS rover. Een andere benaming voor total station is tachymeter.

Het is een meetinstrument dat zowel afstanden als hoeken kan meten. Een total station bestaat ook uit verschillende onderdelen. Ten eerste is er het apparaat zelf. De total station bevat een lens om door te kijken. Verder zitten er vele knoppen op voor de invoer van de gegevens.

Total Station Focus 2

Met deze invoer legt een landmeter de verschillende objecten vast. Om dit op een gemakkelijke manier te doen staat de total station op een statief.

Daarnaast is er nog een ander onderdeel. Dit is een prisma. Een prisma is een onderdeel met allemaal spiegels. De total station bepaalt de afstand en de hoek van het apparaat tot het prisma.

Prisma voor total station

De prisma wordt vaak gedragen op een prismastok. Maar prisma’s kunnen ook op een vast punt worden gemonteerd, zodat de positie van een bepaald object voor langere tijd kan worden gemonitoord.

Hoe werkt een total station?

Een total station is dus een volledig ander meetinstrument dan een GPS rover. Maar het werkt dus ook compleet anders.

Een total station werkt dus met hoeken en afstanden. In het apparaat wordt veel rekenwerk verricht.

Total station in gebruik

Maar voordat er met het meten kan worden begonnen moeten er basispunten zijn. De total station bepaald aan de hand van deze basispunten haar eigen positie en haar richting.

Het invoeren van de basispunten moet elke keer gebeuren wanneer de total station wordt opgezet.

Pas na het invoeren van de basispunten kan de afstand naar en de hoek met het prisma worden bepaald. Dan pas gebeurt het echte meetwerk.

Wat zijn de voordelen van een GPS rover ten opzichte van een total station?

Er zijn tal van voordelen van een GPS rover ten opzichte van een total station.

De belangrijkste is wel het gebruiksgemak van een GPS rover. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de landmeetsoftware die met het GPS meetsysteem wordt gebruikt. Nu hebt u misschien een landmeter gezien die met heel ingewikkelde landmeetsoftware, zoals Carlsson SurvCE, gezien. Maar dat is helemaal niet nodig.

Al onze GPS meetsystemen werken met de eenvoudige landmeetsoftware Apglos Survey Wizard. Hiermee kunt u binnen 10 minuten leren inmeten en uitzetten. Daar is verder geen opleiding voor nodig.

Dus een GPS rover met Apglos Survey Wizard is veel makkelijker te bedienen dan een Total Station.

Er is nog een ander voordeel voor de GPS rover. Of eigenlijk is dit meer een nadeel van het werken met een total station. Bij het werken met een total station moet er een zichtlijn zijn tussen de total station en het prisma. Wanneer deze er niet is dan kan er niet gemeten worden met een total station.

Een ander nadeel van een total station is dan er eigenlijk twee mensen nodig zijn voor het werken met een total station. Eén moet er bij de total station staan om te richten op het prisma. En de ander moet met het prisma rondlopen. Een GPS rover kan echter met maar één persoon worden bediend en dat is een groot voordeel voor de GPS rover.

Voor deze laatste twee nadelen van een total station zijn wel oplossingen. Een total station kan worden gecombineerd met een GPS ontvanger. Hierdoor is er dus niet altijd een zichtlijn nodig. En tegenwoordig zijn er ook robotic total stations. Hierbij richt de total station automatich op het prisma, waardoor de total station met één persoon te bedienen is.

Echter dit zijn erg prijzige oplossingen. Een GPS rover is normaal al goedkoper dan een total station. Op deze website vindt u al een complete GPS rover voor onder de € 2500,- excl. BTW. Voor een goede total station zonder uitbreidingen, zoals een GPS ontvanger of een robotic, moet u al snel denken aan een prijs van € 13000,- excl. BTW of meer. Daar heeft u dus al vijf GPS rovers voor.

RTK GPS kosten

Daarnaast zijn de kosten voor het onderhoud van een GPS rover aanzienlijk lager ten opzichte van een total station. Dit in verband met de niet eenvoudige calibratie van een total station.

Wat zijn de voordelen van een total station ten opzichte van een GPS rover?

Ook de total station heeft een aan voordelen ten opzichte van een GPS rover. De belangrijkste is dat een total station niet afhankelijk is van de ontvangst van satellietsignalen. Hierdoor kan een landmeter met een total station meten onder viaducten, in tunnels en op andere plaatsen waar het door de beperkte ontvangst van satellietsignalen met een GPS rover niet gemeten kan worden.

Ook hoeft een total station niet te worden verbonden met internet om de RTK correcties binnen te halen om de positie te corrigeren. Dit is bij een GPS rover wel het geval. De abonnementskosten liggen bij een total station lager.

Een ander voordeel is dat men prisma’s kan bevestigen op een vaste plaats. Monitoring van objecten, zoals gebouwen, gaat hierdoor met een total station veel beter dan met een GPS rover.

Met een total station kan heel precies worden gemeten. Men spreekt van millimeternauwkeurigheid.

Wat heeft een betere nauwkeurigheid? Een GPS rover of een total station?

Daarom wordt er vaak gezegd dat een total station nauwkeuriger is dan een GPS rover. Echter is dat een bewering die NIET klopt. En dit heeft met een aantal dingen te maken.

Ten eerste is de nauwkeurigheid ten opzichte van de basispunten. De positie van deze basispunten worden nagenoeg altijd bepaald met behulp van een GPS rover. Dit betekent dat de basispunten allemaal een afwijking hebben van 1 of 2 centimeter. De door de total station gemeten punten hebben dus ook allemaal deze afwijking.

Wel is de afwijking bij een total station allemaal in dezelfde richting terwijl de richting van de afwijking bij een GPS rover kan verschillen.

De basispunten bij het gebruik van een total station worden vaak aan het begin van het project vastgelegd en gemarkeerd. Wanneer het project langer duurt is er altijd de kans dat een basispunt verplaatst, bijvoorbeeld als het gemarkeerde basispunt op een lichtmast zit en er tegen de lichtmast is gebotst.

Dit hoeft niet te gebeuren, maar kan wel gebeuren. Veelal worden de coördinaten van de basispunten niet meer gecontroleerd nadat zij zijn gemarkeerd. Hierdoor kan een verplaatsting zo’n basispunt leiden tot grotere afwijkingen.

Daarnaast is er bij het werken met een total station nog een kans op afwijkingen door verkeerde invoer van de basispunten. Verkeerde invoer leidt namelijk altijd tot verkeerde resultaten. Dit is nooit het geval bij het werken met een GPS rover.

Dus wanneer het goed uitgevoerd wordt dan kan er inderdaad met millimeternauwkeurigheid worden gewerkt met een total station. Echter in de meeste gevallen is dit niet het geval en is de nauwkeurigheid van een total station gelijk aan of minder goed dan een GPS rover.

Welk meetinstrument moet u kiezen als u wilt beginnen met landmeten?

Als u de keus moet maken tussen een total station of een GPS rover dan moet deze na het lezen van dit artikel vrij eenvoudig zijn.

Man denkend over GPS rover

Er zijn namelijk maar twee situaties waarbij het beter is om voor een total station te kiezen om daarmee te gaan landmeten. De eerste is dat als het meetwerk binnen in een gebouw of tunnel moet worden gedaan.

De andere situatie is dat wanneer u vaak vaste punten waaraan u een prisma kunt bevestigen moet monitoren.

In alle andere gevallen is het altijd beter om met een GPS rover te gaan landmeten:

-Het is makkelijker

-Het is goedkoper

-Het is minimaal net zo nauwkeurig.

Slotconclusie over GPS rover vs total station

Dit was een heel artikel over het verschil tussen een GPS rover en een total station. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS rover proberen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met deze GPS ontvanger van Emlid iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over het verschil tussen een GPS rover en een total station.

Check de shop van GPS-systeem