Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Hoe u zelf een perceel kunt opmeten inclusief de lengte en oppervlakte

Terrein inmeten met een meetband

Een perceel opmeten, er zijn veel redenen om dat te willen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Moet u daar een landmeter voor inhuren of kan u het zelf? En wat moet u dan doen?

Een perceel inmeten kan u zelf. Het is niet moeilijk met Apglos Survey Wizard. Er zijn ook andere mogelijkheden, maar de keuze om uw perceel op te meten is erg afhankelijk van de nauwkeurigheid, die u van de meting vereist. Een perceel opmeten kan met centimeter nauwkeurigheid, maar kan ook een afwijking hebben van enkele meters. Op basis van de meten van uw perceel kunt de oppervlakte en de lengten bepalen. De correctheid van de resultaten hiervan zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee het perceel is opgemeten.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat zijn de voor- en nadelen om een perceel online op te meten?
  • Een perceel opmeten via Google Maps, hoe doet u dat?
  • Kan het Kadaster een perceel opmeten?
  • Wat is de beste perceel opmeten app?
  • Wat zijn de kosten om een perceel op te meten?

Een perceel opmeten: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over Hoe nauwkeurig is GPS?.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. U kunt dan zelf zien hoe nauwkeurig GPS is. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

Perceel opmeten

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over hoe nauwkeurig GPS is en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Maar daar leest u op deze pagina dus alles over. Mocht u daarom een test willen doen met een nauwkeurig GPS systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat zijn de voor- en nadelen om een perceel online op te meten?

U kunt online een perceel opmeten. Het is op zich niet zo moeilijk. De bekendste manier is met Google Maps. Hoe u een perceel kunt opmeten via Google Maps leg ik u verderop in dit artikel uit.

Maar eerst de voordelen. Het eerste voordeel heb ik eigenlijk al genoemd. Het is makkelijk. Vooral als het perceel opmeten met Google Maps wordt gedaan. Iedereen kent Google Maps. Door velen wordt het gebruikt om te navigeren in de auto. Maar anders gebruikt u het misschien wel om een plaatsnaam op te zoeken, zodat u weet waar het exact ligt.

Het werkt dus veel sneller en makkelijker dan de oude kaarten. Daarmee hebben we direct het tweede voordeel. En dat is dus dat het snel is. Om online met Google Maps een perceel op te meten hoeft u niet naar buiten. U kunt gewoon de punten aanklikken op de kaart. Daarna weet u ongeveer de lengte van de grens en ongeveer het oppervlak van het perceel.

En dat is ook het grote nadeel van online een perceel opmeten. Google Maps kan maar tot een bepaald niveau inzoomen. Dit betekent dat het plaatsen van een punt op de kaart veel minder nauwkeurig is dan wanneer u buiten gaat meten.

Voor een indicatie is een perceel online opmeten goed. Maar als u daadwerkelijk exacte waarden wilt weten van de lengte en/of oppervlakte dan is het verstandig om door het Kadaster, of een landmeter het perceel op te laten meten of door het zelf te doen met onder meer de beste perceel opmeten app.

Over beide mogelijkheden later in dit artikel meer.

Een perceel opmeten via Google Maps, hoe doet u dat?

Maar nu eerst over hoe u een perceel kunt opmeten via Google Maps. Allereerst moet u via uw internetbrowser naar de website met daarop Google Maps gaan.

Perceel opmeten met Google Maps

Wanneer u Google Maps voor u heeft klikt u met de rechtermuisknop op de kaart op het beginpunt van het perceel. Een uitklapmenu verschijnt. Helemaal onderaan staat “Afstand meten”. U klikt op deze optie.

Daarna klikt u op de kaart op de hoekpunten van het perceel dat u wilt opmeten. Het laatste hoekpunt waarop u moet klikken is het hoekpunt waar u bent gestart.

Onderaan in uw beeld krijgt u dan van het perceel te zien wat de oppervlakte is en wat de lengte is.

Zoals u ziet is dit een eenvoudige manier om uw perceel op te meten. Het is alleen niet zo nauwkeurig.

Kan het Kadaster een perceel opmeten?

Wanneer u nauwkeurig het perceel wilt laten opmeten dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste is om het Kadaster het perceel te laten opmeten. Een andere mogelijkheid is om het perceel zelf op te meten met de beste perceel opmeten app. Meer over deze laatste mogelijk staat verderop in dit artikel beschreven.

Een van de taken van Het Kadaster is om perceelgrenzen aan te wijzen. Het Kadaster is de instantie die de exacte locatie van de perceelgrenzen bijhoudt en beheerd. Het is dus logisch dat u wanneer een perceel moet worden opgemeten aan het Kadaster denkt.Kadastrale kaart voor perceel opmeten

En het Kadaster meet ook percelen in. Echter worden de landmeters van het Kadaster vaak ingezet voor om de exacte perceelgrens uit te zetten.

Dit gebeurt vaak bij programma’s als De Rijdende Rechter. En het gebeurt dus vaak wanneer er problemen zijn tussen twee buren met betrekking tot de perceelgrens.

Wanneer er zo’n conflict is, is het ook verstandig om een landmeter van het Kadaster in te huren. Het Kadaster is namelijk een onafhankelijke partij, die er waarde aan hecht om de juiste locatie van de perceelgrens aan te geven.

Wanneer u alleen het perceel wilt opmeten dan kunt u ook gebruik maken van een landmeter van een bedrijf. Dit geldt tenzij er een nieuwe grens moet worden vastgesteld. Dan is het weer verstandig om er een landmeter van het Kadaster bij te halen.

Kortom het Kadaster kan zeker een perceel opmeten. Maar andere landmeters kunnen dit ook. En zoals u verderop kunt zien, kan u hetzelf ook. De keuze die u maakt, moet u laten afhangen van de situatie en misschien ook van de prijs, maar ook daarover later meer in dit artikel.

Wat is de beste perceel opmeten app?

De beste perceel opmeten app is Apglos Survey Wizard. Deze landmeetapp is te downloaden via de Google Play Store.

Apglos Survey Wizard

Met deze app kunt u met GPS uw perceel opmeten. In uw telefoon of tablet zit een GPS module. Deze GPS module bepaald de positie waar u bent. Dit kan ook worden gebruikt voor het perceel opmeten. Alleen moet u dan wel weten dat de nauwkeurigheid van de GPS van uw telefoon of tablet niet zo hoog is. Deze ligt namelijk zo rond de 5 m.

Wilt u nauwkeuriger uw perceel opmeten dan kunt u de beste perceel opmeten app Apglos Survey Wizard verbinden met een externe GPS ontvanger. Wanneer u dat doet dan krijgt u resultaten met een centimeter nauwkeurigheid.

U krijgt dan dezelfde resultaten als wanneer u een landmeter van Het Kadaster of van een ander bedrijf inhuurt. Dit kan omdat Apglos Survey Wizard de beste perceel opmeten app is.

En dat is het omdat Apglos Survey Wizard enorm toegankelijk is en door iedereen kan worden gebruikt. De oorzaak hiervan is dat:

  • Apglos Survey Wizard ook in de Nederlandse taal is
  • Er makkelijke rondleidingen zijn voor de meest gebruikte functies
  • De basis gelijk is aan Google Maps
  • Grote en duidelijke knoppen

Daarom is Apglos Survey Wizard de beste perceel opmeten app.

Wat zijn de kosten om een perceel op te meten?

Dan gaat het uiteindelijk nog om de kosten om een perceel op te meten. De kosten zijn afhankelijk van de methode.

Wanneer u het perceel online op Google Maps opmeet dan zijn daar verder geen kosten aan verbonden.

Echter wanneer u uw perceel nauwkeurig wilt opmeten dat zijn er wel kosten. Alleen zijn de kostenverschillen groot. De tarieven van een landmeter van het Kadaster staat op deze pagina. U moet hier al snel denken aan een minimumtarief van € 485,-. En dit bedrag kan nog oplopen.

Landmeters van andere bedrijven hebben misschien een iets lager tarief. In 2020 kost een landmeter met GPS zo’n € 61,50 excl. BTW per uur. Maar dat is zonder voorrijkosten en daarnaast rekenen ze vaak nog per dagdeel. Hiervan uitgaande kost een dagdeel ongeveer € 400,- excl. BTW.

En vaak duurt het opmeten van een perceel geen 4 uur. Dit betekent dat de kosten voor het opmeten voor een perceel van een landmeter vrij hoog zijn.

Een voordeligere oplossing is het zelf huren van een GPS systeem met de beste perceel opmeten app Apglos Survey Wizard. Dit kan op deze website al voor zo’n € 50,- excl. BTW per dag. En mocht u meer dan 10 percelen willen opmeten dan is het zelfs voordeliger om een GPS meetsysteem te kopen.

U heeft dan alles zelf in de hand en met de landmeetapp Apglos Survey Wizard kunt u het ook zelf.

Slotconclusie over een perceel opmeten

Dit was een heel artikel over een perceel opmeten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over een perceel opmeten direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over hoe nauwkeurig GPS is.

Check de shop van GPS-systeem