Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

RD coördinaten inmeten: dit is de makkelijkste manier daarvoor

RD coördinaten in Google Maps

Tegenwoordig wordt er veel gevraagd voor het RD coördinaten inmeten. Vroeger was dat anders, maar tegenwoordig kan u er bijna niet meer omheen. Dan rest dus de vraag: wat is de makkelijkste manier voor het RD coördinaten inmeten?

Voor elk project wordt nu gevraagd om het in te meten in RD coördinaten. Hierdoor kan de opdrachtgever het makkelijker verwerken in hun beheersystemen en wordt de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer makkelijker. Het door een landmeter laten doen is niet de makkelijkste weg. Hierdoor verliest u de controle op kosten, planning en kwaliteit. U kunt ook zelf RD coördinaten inmeten met een GPS meetsysteem in combinatie met de makkelijkste landmeetapp Apglos Survey Wizard.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat zijn RD coördinaten?
 • Waarom moeten RD coördinaten worden ingemeten?
 • Wat is de makkelijkste manier om RD coördinaten in te meten?
 • Hoe kunt u RD coördinaten inmeten met Apglos Survey Wizard?

RD coördinaten inmeten: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over het inmeten van RD coördinaten.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. U kunt dan zelf zien hoe nauwkeurig GPS is. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over het inmeten van RD coördinaten en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Maar daar leest u op deze pagina dus alles over. Mocht u daarom een test willen doen met een nauwkeurig GPS systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat zijn RD coördinaten?

RD is een afkorting van Rijksdriehoekmeting. Het is tegelijkertijd het coördinatensysteem dat in Nederland wordt gebruikt.

Kaart met RD coördinaten

Bron: Kadaster

Het RD coördinatenstelsel heeft een x-as die van west naar oost loopt en een y-as die van zuid naar noord loopt. Het nulpunt ligt in Frankrijk in de buurt van Parijs. Vroeger lag het in Amersfoort. Maar door deze verschuiving is nu de y-waarde altijd groter dan de x-waarde, wanneer er in RD coördinaten in Nederland wordt ingemeten.

Het kadaster beheert het RD coördinatensysteem. Mochten er veranderingen zijn met betrekking tot het coördinatensysteem dan zal dit door het Kadaster worden gecommuniceerd.

Een ander onderdeel van het beheren van het RD coördinatenstelsel is het bijhouden van de bijna 5600 RD punten, die verspreid zijn over Nederland. Vaak is de locatie van zo’n RD-punt een duidelijk waarneembaar punt in de omgeving, zoals een kerktoren. Maar er zijn ook bronzen bouten in muren of op ingegraven betonnen zuilen, die als RD-punt indienen. Van de RD punten zijn zowel de X-, Y- en Z-coördinaten als de GPS coördinaten bekend.

Vroeger gebeurde dit bijhouden allemaal met de hand, maar tegenwoordig wordt er meer met GPS gedaan. Door het toenemende gebruik van GPS hoeven er ook steeds minder RD punten worden bijgehouden.

Waarom moeten RD coördinaten worden ingemeten?

Het RD coördinatenstelsel is het enige coördinatenstelsel met X en Y dat in Nederland wordt gebruikt. Het wordt door alle opdrachtgevers geaccepteerd. Door het gebruik van één coördinatenstelsel is het ook makkelijk met elkaar communiceren.

Vroeger werd er veel gedaan met metingen vanaf de hoekpunten van een gebouw. En veelal ging dat goed. Men kon exact zien wat men aan het doen was en het was voor de toezichthouder ook makkelijk te controleren. Echter er waren ook nadelen. Als het hoekpunt van het gebouw al niet goed stond, dan komt er een afwijking in de totale topografie.

Bovendien gaat tegenwoordig bijna alles digitaal. Het schetsje van vroeger met de coördinaten vanaf het hoekpunt van een gebouw is lastig te verwerken in het digitale tijdperk. Daarom vragen opdrachtgevers steeds meer om de werkzaamheden in RD coördinaten in te meten.

Door het in RD coördinaten inmeten van de werkzaamheden is het voor opdrachtgevers veel makkelijker om de resultaten van de werkzaamheden in hun beheerssystemen en tekensystemen te verwerken. Hoewel het niet altijd zo lijkt kunnen de processtappen van het project veel sneller elkaar opvolgen. Wat uiteindelijk een kostenbesparing voor de opdrachtgever betekent.

De belangrijkste reden voor opdrachtgevers voor RD coördinaten inmeten van de werkzaamheden zijn:

 • betere communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • voorkomen van fouten in het meetwerk
 • snellere verwerking van de meetgegevens in de beheersystemen en tekensystemen van de opdrachtgever
 • het sneller kunnen opvolgen van de processtappen, wat leidt tot kostenbesparing

Wat is de makkelijkste manier om RD coördinaten in te meten?

Wanneer u hoort over het inmeten in RD coördinaten dan denkt u misschien aan een landmeter. Dit is bij lange na niet de makkelijkste manier. Ja, een landmeter heeft heel veel landmeetkundige instrumenten. Maar je moet een landmeter wel goed instrueren.

In de tijd dat wij zelf een civieltechnisch ingenieursbureau en een aannemerijtak hadden, hebben we veel problemen met landmeters gehad. Daarbij wil ik wel aangeven dat dit niet altijd aan de landmeter lag. Voor het landmeetkundige werk waren er namelijk altijd drie pijlers voor ons:

 1. kosten
 2. planning
 3. kwaliteit

Vaak ontbrak bij uitbesteden van landmeetkundig werk het minimaal aan één van deze drie pijlers.

Daarom is er een betere en makkelijkere manier om RD coördinaten in te meten. Tegenwoordig zijn er namelijk GPS meetsystemen. Met deze GPS meetsystemen kunt u RD coördinaten inmeten. En het is nog makkelijk ook. Er zijn eigenlijk maar drie stappen:

 1. GPS ontvanger aanzetten
 2. Met de meetsoftware verbinding maken met de GPS ontvanger
 3. Meten

Ja, het is inderdaad zo makkelijk. Dit heeft te maken met de makkelijkste landmeetsoftware voor GPS metingen. Dit is Apglos Survey Wizard.

Apglos Survey Wizard

Deze landmeetapp zet de GPS coördinaten geheel zelfstandig om in RD coördinaten. Hiervoor hoeft de app, maar één keer ingesteld te worden. Dat maakt het ook zo makkelijk. Daarna kunt u voor altijd blijven meten in RD coördinaten. Bovendien is de app volledig in het NEDERLANDS. Ook dat maakt het makkelijk.

Met behulp van Aglos Survey Wizard kunt u direct voldoen aan de eisen van de opdrachtgever om in RD coördinaten te meten. Tevens bespaart u geld en tijd, door het inmeten van de RD coördinaten in eigen hand te nemen.

Hoe kunt u RD coördinaten inmeten met Apglos Survey Wizard?

Het inmeten van RD coördinaten is dus erg makkelijk met Apglos Survey Wizard. Wel moet u een aantal instellingen doen en u moet natuurlijk deze landmeetapp hebben gedownload.  Als u deze landmeetapp wilt downloaden, dan klikt u hier. Bij het testen werkt de app met de GPS coördinaten van de telefoon. Deze worden ook door de app omgezet naar RD coördinaten.

Zoals gezegd moet u daar wel een aantal instellingen voor doen. Dat is vrij eenvoudig en wanneer u de onderstaande stappen volgt dan lukt het u vast.

Wanneer u bent ingelogd in Apglos Survey Wizard dan ziet u namelijk boven in de menubalk een icoon dat lijkt op een map:

Icoon van bestanden menu

Wanneer u hier op klikt dan komt er een menu tevoorschijn:

Menu

In het menu klikt u op “Overige instellingen”. Er verschijnt dan een nieuw scherm met de instellingen.

Instellingen Apglos Survey Wizard om RD coördinaten in te meten

Wanneer u de app wilt testen om in RD coördinaten in te meten, dan moeten de instellingen zoals hierboven zijn. Dan het drukken op de knop met het vinkje rechtsboven komt u weer terug in het meetscherm.

Resultaat na het instellen van Apglos Survey Wizard voor RD coördinaten inmeten

Hier ziet u rechtsonder achter X, Y en Z de coördinaten in RD. Wanneer u drukt op het icoon met het witte bolletje, dan meet u een punt in.

Natuurlijk kunt u alleen meten, wanneer uw Android apparaat signalen van GPS satellieten ontvangt. Maar hierdoor kunt u al wel zelf testen en ziet u hoe makkelijk het is om RD coördinaten in te meten.

Slotconclusie over RD coördinaten inmeten?

Dit was een heel artikel over het inmeten van RD coördinaten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over hoe nauwkeurig GPS is direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over het inmeten van RD coördinaten.

Check de shop van GPS-systeem