RD coördinaten inmeten: dit is de makkelijkste manier daarvoor

Tegenwoordig wordt er veel gevraagd voor het RD coördinaten inmeten. Vroeger was dat anders, maar tegenwoordig kan u er bijna niet meer omheen. Dan rest dus de vraag: wat is de makkelijkste manier voor het RD coördinaten inmeten?

Voor elk project wordt nu gevraagd om het in te meten in RD coördinaten. Hierdoor kan de opdrachtgever het makkelijker verwerken in hun beheersystemen en wordt de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer makkelijker. Het door een landmeter laten doen is niet de makkelijkste weg. Hierdoor verliest u de controle op kosten, planning en kwaliteit. U kunt ook zelf RD coördinaten inmeten met een GPS meetsysteem in combinatie met de makkelijkste landmeetapp Apglos Survey Wizard.

Wat RD coördinaten zijn

RD is een afkorting van Rijksdriehoekmeting. Het is tegelijkertijd het coördinatensysteem dat in Nederland wordt gebruikt.

Kaart van RD coördinaten systeem

Bron: Kadaster

Het RD coördinatenstelsel heeft een x-as die van west naar oost loopt en een y-as die van zuid naar noord loopt. Het nulpunt ligt in Frankrijk in de buurt van Parijs. Vroeger lag het in Amersfoort. Maar door deze verschuiving is nu de y-waarde altijd groter dan de x-waarde, wanneer er in RD coördinaten in Nederland wordt ingemeten.

Het kadaster beheert het RD coördinatensysteem. Mochten er veranderingen zijn met betrekking tot het coördinatensysteem dan zal dit door het Kadaster worden gecommuniceerd.

Een ander onderdeel van het beheren van het RD coördinatenstelsel is het bijhouden van de bijna 5600 RD punten, die verspreid zijn over Nederland. Vaak is de locatie van zo’n RD-punt een duidelijk waarneembaar punt in de omgeving, zoals een kerktoren. Maar er zijn ook bronzen bouten in muren of op ingegraven betonnen zuilen, die als RD-punt indienen. Van de RD punten zijn zowel de X-, Y- en Z-coördinaten als de GPS coördinaten bekend.

Vroeger gebeurde dit bijhouden allemaal met de hand, maar tegenwoordig wordt er meer met GPS gedaan. Door het toenemende gebruik van GPS hoeven er ook steeds minder RD punten worden bijgehouden.

Waarom RD coördinaten moeten worden ingemeten

Het RD coördinatenstelsel is het enige coördinatenstelsel met X en Y dat in Nederland wordt gebruikt. Het wordt door alle opdrachtgevers geaccepteerd. Door het gebruik van één coördinatenstelsel is het ook makkelijk met elkaar communiceren.

Vroeger werd er veel gedaan met metingen vanaf de hoekpunten van een gebouw. En veelal ging dat goed. Men kon exact zien wat men aan het doen was en het was voor de toezichthouder ook makkelijk te controleren. Echter er waren ook nadelen. Als het hoekpunt van het gebouw al niet goed stond, dan komt er een afwijking in de totale topografie.

Bovendien gaat tegenwoordig bijna alles digitaal. Het schetsje van vroeger met de coördinaten vanaf het hoekpunt van een gebouw is lastig te verwerken in het digitale tijdperk. Daarom vragen opdrachtgevers steeds meer om de werkzaamheden in RD coördinaten in te meten.

Door het in RD coördinaten inmeten van de werkzaamheden is het voor opdrachtgevers veel makkelijker om de resultaten van de werkzaamheden in hun beheerssystemen en tekensystemen te verwerken. Hoewel het niet altijd zo lijkt kunnen de processtappen van het project veel sneller elkaar opvolgen. Wat uiteindelijk een kostenbesparing voor de opdrachtgever betekent.

De belangrijkste reden voor opdrachtgevers voor RD coördinaten inmeten van de werkzaamheden zijn:

  • betere communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • voorkomen van fouten in het meetwerk
  • snellere verwerking van de meetgegevens in de beheersystemen en tekensystemen van de opdrachtgever
  • het sneller kunnen opvolgen van de processtappen, wat leidt tot kostenbesparing

De makkelijkste manier voor RD coördinaten inmeten

Wanneer u hoort over het inmeten in RD coördinaten dan denkt u misschien aan een landmeter. Dit is bij lange na niet de makkelijkste manier. Ja, een landmeter heeft heel veel landmeetkundige instrumenten. Maar je moet een landmeter wel goed instrueren.

In de tijd dat wij zelf een civieltechnisch ingenieursbureau en een aannemerijtak hadden, hebben we veel problemen met landmeters gehad. Daarbij wil ik wel aangeven dat dit niet altijd aan de landmeter lag. Voor het landmeetkundige werk waren er namelijk altijd drie pijlers voor ons:

  1. kosten
  2. planning
  3. kwaliteit

Vaak ontbrak bij uitbesteden van landmeetkundig werk het minimaal aan één van deze drie pijlers.

Daarom is er een betere en makkelijkere manier om RD coördinaten in te meten. Tegenwoordig zijn er namelijk GPS meetsystemen. Met deze GPS meetsystemen kunt u RD coördinaten inmeten. En het is nog makkelijk ook. Er zijn eigenlijk maar drie stappen:

  1. GPS ontvanger aanzetten
  2. Met de meetsoftware verbinding maken met de GPS ontvanger
  3. Meten

Ja, het is inderdaad zo makkelijk. Dit heeft te maken met de makkelijkste landmeetsoftware voor GPS metingen. Dit is Apglos Survey Wizard.

Resultaat na het instellen van Apglos Survey Wizard om RD coördinaten in te meten

Deze landmeetapp zet de GPS coördinaten geheel zelfstandig om in RD coördinaten. Hiervoor hoeft de app, maar één keer ingesteld te worden. Dat maakt het ook zo makkelijk. Daarna kunt u voor altijd blijven meten in RD coördinaten. Bovendien is de app volledig in het NEDERLANDS. Ook dat maakt het makkelijk.

Met behulp van Aglos Survey Wizard kunt u direct voldoen aan de eisen van de opdrachtgever om in RD coördinaten te meten. Tevens bespaart u geld en tijd, door het inmeten van de RD coördinaten in eigen hand te nemen.

Probeer zelf om RD coördinaten in te meten

Natuurlijk zitten aan de aanschaf van een GPS meetsysteem kosten. Dit kan een forse investering zijn. Daarom is het altijd verstandig om te testen. Bij ons op het kasteel Dussen hebben wij een compleet terrein om te testen om zelf RD coördinaten in te meten. Mocht u dat willen neem dan contact met ons op via het contactformulier.

U kunt ons ook bellen via het telefoonnummer via telefoonnummer 084 83 78 136.

Zo kunnen wij met u een afspraak maken voor het testen voor RD coördinaten inmeten. Bij deze test leggen we u precies uit hoe de instellingen van het GPS meetsysteem moeten zijn en kunnen we u goed op weg helpen. Alleen op die manier kunt u weten of het zelf inmeten van RD coördinaten iets voor u is.

Er is ook een andere mogelijkheid om het zelf eerst te proberen. Apglos Survey Wizard is namelijk gratis te downloaden van de Google Play Store. Als u deze landmeetapp wilt downloaden, dan klikt u hier. Bij het testen werkt de app met de GPS coördinaten van de telefoon. Deze worden ook door de app omgezet naar RD coördinaten.

Helaas kunnen we u bij deze optie niet persoonlijk vertellen wat de instellingen moeten zijn. Maar via deze pagina kunnen we u wel op weg helpen. Wanneer u bent ingelogd in Apglos Survey Wizard dan ziet u namelijk boven in de menubalk een icoon dat lijkt op een map:

icoon van bestanden menu

Wanneer u hier op klikt dan komt er een menu tevoorschijn:

Menu

In het menu klikt u op “Overige instellingen”. Er verschijnt dan een nieuw scherm met de instellingen.

Instellingen voor Apglos Survey Wizard om in RD coördinaten te metenWanneer u de app wilt testen om in RD coördinaten in te meten, dan moeten de instellingen zoals hierboven zijn. Dan het drukken op de knop met het vinkje rechtsboven komt u weer terug in het meetscherm.

Resultaat na het instellen van Apglos Survey Wizard om RD coördinaten in te meten

Hier ziet u rechtsonder achter X, Y en Z de coördinaten in RD. Wanneer u drukt op het icoon met het witte bolletje, dan meet u een punt in.

RD coördinaat inmeten

Natuurlijk kunt u alleen meten, wanneer uw Android apparaat signalen van GPS satellieten ontvangt. Maar hierdoor kunt u al wel zelf testen en ziet u hoe makkelijk het is om RD coördinaten in te meten.

Geef een reactie