Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Landmeten – geschiedenis | landmeetinstrumenten | opleidingen

Roterende laser: hoogterverschil tuin meten

Landmeten is een vak dat in de bouw en bij de aanleg van wegen wordt gedaan. Je ziet landmeters dan ook vaak langs de weg met hun landmeetkundige instrumenten, zoals een GPS meetsysteem, een total station of een waterpasinstrument. Maar wat is landmeten nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk?

Landmeten is de basis van elke weg en elk bouwwerk. Het is dus enorm belangrijk. Door te landmeten wordt de aarde in kaart gebracht. Dit kan met verschillende landmeetkundige apparaten, zoals met GPS meetsystemen, total stations en waterpasinstrumenten. Ook worden tegenwoordig drones en 3d laser scanners gebruikt. Landmeten is dus veelomvattend. Gelukkig zijn er ondanks dat het aantal landmeters daalt wel voldoende opleidingen om landmeten te leren. 

Wat landmeten is

Landmeten is zoals het woord al zegt het meten van land. Officieel heet het landmeetkunde en landmeetkunde is een toegepaste wetenschap. Landmeetkunde houdt zich bezig met de onderlinge positie van verschillende punten op het aardoppervlak.

Bij het bepalen van de positie van deze punten en de verschillen ervan, wordt de aardkromming verwaarloosd. Dit kan ook bij gebieden die kleiner zijn dan 40 km lang. De meeste projecten, waar landmeten voor gebruikt wordt, zijn kleiner dan deze 40 km.

Maar er zijn ook grotere projecten, zoals snelwegen. Het makkelijkste om zulke grote projecten te meten is met GPS. GPS meetsystemen houden namelijk al rekening met de aardkromming. Maar verder meer over GPS systemen.

Bij het landmeten is niet alleen de positie van een bepaald punt van belang. Het is ook belangrijk om het punt te definiëren oftewel het punt moet een omschrijving krijgen van wat het voorstelt. Wanneer dit gedaan wordt kan een kaart worden gemaakt van de meting. Dit heet ook wel het beschrijven van de topografie.

Er zijn veel verschillende onderdelen, die binnen het vakgebied landmeetkunde vallen. De belangrijkste onderdelen zijn:

 • hoekmeting
 • lengtemeting
 • afstandsmeting
 • richtingsmeting
 • hoogtebepaling
 • positiebepaling
 • maatvoering
 • cartografie
 • detailmeting
 • fotogrammetrie
 • kadastrale registratie

Ongeacht het onderdeel van het landmeten is er altijd één ding belangrijk. Dit ding is de nauwkeurigheid. Wanneer het landmeten niet nauwkeurig wordt gedaan, dan is het resultaat ook niet nauwkeurig. Aangezien de landmeetkundige resultaten vaak de basis zijn voor andere werkzaamheden voldoet dit resultaat alleen wanneer het nauwkeurig is.

Waarom landmeten belangrijk is

Landmeten is heel belangrijk. Het is namelijk de basis van alles. Met behulp van de landmeetkunde kunt u bepalen of de schutting met uw buren op de juiste plaats staat.

Daarnaast is het de basis van vele bouwprojecten. Alleen met een goede basis kunnen veel projecten, zoals wegen, worden aangelegd. Datzelfde geldt voor het bouwen van woningen en andere gebouwen. De landmeetkundige basis is vaak de ondergrond van de ontwerpen van dit soort projecten. Aan de hand van deze ondergrond wordt bepaald welke onderdelen verwijderd moeten worden.

Door te landmeten wordt ook de zaken in kaart gebracht, die u nadat het project is afgerond niet meer kunt zien. Denk hierbij vooral aan het aanleggen van kabels en leidingen, zoals gas, water en elektra. Door de kabels en leidingen goed in kaart brengen te brengen zal er minder schade ontstaan bij toekomstige projecten, omdat men dan exact weet waar de kabels en leidingen liggen.

Kortom landmeten is essentieel. Het is de basis van alles wat gebouwd wordt.

Geschiedenis van landmeten

Landmeten is continu in ontwikkeling. Tegenwoordig wordt er gemeten met GPS meetsystemen, drones en LIDAR. Echter dat is niet altijd zo geweest. Vroeger werd er op een andere manier gemeten. Toch heeft het landmeten al een lange historie.

Geschiedenis van het landmeetinstrumenten

Bron: De Hollandse Cirkel

In Nederland is er een stichting die als doel heeft de bevordering en de belangstelling voor de historie van de geodesie. Deze stichting bestaat sinds 1998. En dat is zeker interessant, want als je de oude landmeetkundige instrumenten ziet, dan zien die er heel anders uit dan nu.

Misschien denk je dat landmeten nog maar een paar 100 jaar oud is, maar dat is het niet. Ook bij de bouw van bijvoorbeeld de piramides in Egypte en de bouw van Stonehenge werd al land gemeten. Ook de Nazca lijnen in Peru zijn gemaakt met behulp van landmeten.

Echter pas toen percelen als eigendommen in kaart werden gebracht, werd ook het landmeten belangrijker. Men moest precies weten waar de grens lag, zodat men exact wist van wie dat deel van het land eigenaar was. Dit is wat nu het kadaster doet. Dit in kaart brengen van de grenzen begon in de 11e eeuw na Christus.

Het was pas veel later dat er grote ontwikkelingen waren in landmeetkundige instrumenten. Zo maakte Jesse Ramsden in 1787 een theodoliet waar erg precies de horizontale en verticale hoek mee konden worden gemeten. Dit was destijds essentieel om goed coördinaten te kunnen meten.

Bij de Industriële revolutie was er een grote vraag naar landmeters. Er werd namelijk veel gebouwd in deze tijd, zoals wegen, kanalen en spoorwegen. Ook werden in die tijd veel nieuwe landmeetkundige ontwikkelingen gedaan.

En dat loopt nog door tot nu en waarschijnlijk in de toekomst. Nu zijn er namelijk drones. Ook worden er voor het landmeten 3d scans gemaakt. Het is interessant om te zien welke ontwikkeling het landmeten heeft gedaan.

Landmeetinstrumenten en -apparaten

GPS meetsystemen

Landmeten wordt tegenwoordig veel gedaan met GPS meetsystemen.

APGLOS GPS-systemen

Met software, zoals Apglos Survey Wizard, is het meten met GPS meetsystemen erg makkelijk geworden. Dit type landmeetkundige instrumenten is ook de reden van deze website. Mocht je op zoek zijn naar een GPS meetsysteem dan kunt u deze bij ons kantoor in Dussen testen of u kunt een demonstratie krijgen op een door u gekozen locatie. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 084 83 78 136 of vul het onderstaande contactformulier in.

[contact-form-7 id=”1184″ title=”Contactformulier 1″]

GPS meetsystemen zijn de eenvoudigste landmeetinstrumenten. Voor deze instrumenten hoef je namelijk niet zo veel achtergrondkennis te hebben. Hierdoor is een GPS meetsysteem al snel geschikt voor iedereen die wil landmeten. De werkwijze is alleen de GPS ontvanger aanzetten en verbinding maken met de software. Daarna kunt u meten. Natuurlijk zijn er ook een aantal nadelen, maar dat beschrijven we op een andere pagina.

Total station

Voor een total station is veel meer basiskennis nodig dan voor een GPS systeem. Dit heeft te maken met het instellen van de total station. Een total station meet namelijk hoeken, richtingen en afstanden. Hierdoor kan men exact de positie van een punt bepalen ten opzichte van het voor de total station opgestelde coördinatenstelsel.

Daarom is het ook lastig om een total station op te stellen. Vaak zijn er nog twee mensen nodig om te landmeten met een total station. Een landmeter staat dan bij het meetinstrument om te meten en te richten op het prisma. De andere persoon loopt met een prismastok met daarop een prisma naar de punten die moeten worden gemeten.

Inmiddels zijn er ook robot total stations oftewel robotics. Met deze robotics is maar één persoon nodig om te landmeten. De total station volgt dan namelijk het prisma automatisch.

Waterpasinstrumenten

Waterpasinstrumenten zijn ook bekende landmeetkundige instrumenten. Ook hier wordt met twee personen mee gewerkt. De ene staat bij het waterpasinstrument en de andere loopt rond met een baak.

Landmeetkundig instrument

Op de baak staat een schaal, waardoor de hoogte en de afstand tot het punt kan worden gemeten. Waterpasinstrumenten worden vaak nog gebruikt op bouwplaatsen om hoogten te bepalen. De hoogten zijn makkelijker te bepalen met een GPS meetsysteem, maar zo’n systeem is wel duurder.

Roterende lasers

Ook met roterende lasers worden hoogten gemeten. Eigenlijk kan je hiermee alleen hoogten bepalen. Dit wordt vaak in de bouw nog gebruikt om een heel vlak op een bepaalde hoogte af te werken.

Ook dit kan inmiddels met een GPS meetsysteem.

Andere landmeetkundige apparaten

Tegenwoordig komen er steeds meer andere landmeetkundige apparaten. Iedereen kent wel de drone. Maar minder bekend is dat hier ook mee wordt gemeten.

Een ander modern meetsysteem is Lidar. Lidar staat voor LAser Detection And Ranging. Vaak wordt dit ook wel 3D scanner genoemd.

Het nadeel van deze technieken is dat het duur is en dat er veel kennis voor nodig is.

Opleidingen om te leren landmeten

Het aantal landmeters daalt in de huidige maatschappij. Dat komt omdat het geen sexy beroep is waar je weinig ziet van het resultaat. Een landmeter staat namelijk in de modder. Het enige dat hij na een project achterlaat is misschien een piket, maar meer ook niet.

Toch zijn er wel diverse mogelijkheden om een opleiding voor landmeten te doen. Een daarvan is LEOP. LEOP staat voor Landmeten en OPleiden. Zij verzorgen opleidingen voor verschillende instrumenten zoals theodolieten, total stations en waterpas. Mocht u daar interesse in hebben kijk dan zeker op hun website.

Daarnaast is er natuurlijk het meten met GPS meetsystemen. Dat kan u het beste leren door te doen op ons testterrein bij het kasteel in Dussen. We hebben speciale sets voor trainingen. om te meten met een GPS meetsysteem. In een dagdeel van 4 uur weet u alles wat u nodig heeft van GPS, de GPS ontvanger en de software Apglos Survey Wizard om direct te gaan meten. Als u hier interesse in heeft neem dan contact met ons op via telefoonnummer 084 83 78 136 of vul het onderstaande contactformulier in.

Landmeten is dus zeer goed te leren, maar het snelst en effectiefst werkt u vaak met een GPS meetsysteem.

Check de shop van GPS-systeem