Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Mobiele RTK GPS ontvanger – Van A tot Z

GPS meetapparatuur kopen

In Nederland worden vaak een mobiele RTK GPS ontvanger gebruikt. Met zo’n ontvanger kan exact de positie worden bepaald. Dit is op de centimeter nauwkeurig.

Een mobiele RTK GPS ontvanger is een meetapparaat dat aan de hand van satellietsignalen op de centimeter nauwkeurig haar positie kan bepalen. Zo’n RTK GPS ontvanger wordt vaak gebruikt bij landmeten (inmeten en uitzetten), maar ook bij autonoom bestuurbare voertuigen, zoals landbouwvoertuigen.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is een mobiele RTK GPS ontvanger?
 • Hoe werkt een mobiele RTK GPS ontvanger?
 • Wat is het verschil van een rover met een GPS in een telefoon?
 • Waar wordt een mobiele RTK GPS ontvanger toegepast?
 • Waar moet je op letten bij de aankoop van een mobiele RTK GPS ontvanger?

Mobiele RTK GPS ontvanger: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over Mobiele RTK GPS ontvanger.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem met zo’n GPS ontvanger proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over Mobiele RTK GPS ontvanger en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is een mobiele RTK GPS ontvanger?

Om een antwoord te geven op deze vraag zal ik de verschillende onderdelen van de definitie mobiele RTK GPS ontvanger uitleggen.

GPS: GPS is een afkorting, die staat voor Global Positioning System. Het is dus een systeem waar u overal ter wereld de positie mee kunt bepalen.

Ontvanger: Het positie bepalen met behulp van GPS gebeurt door middel van satellieten, die rondom de aarde draaien. De satellieten geven signalen af, waarmee GPS de positie exact kan bepalen. De satellietsignalen moeten bij de GPS komen. Dit gebeurt door de ontvanger, oftewel antenne.

RTK: RTK is een afkorting, die staat voor Real Time Kinematic. Dit betekent dat de GPS positie op het moment van ontvangst nauwkeurig wordt bepaald, zelfs als de ontvanger van de satellietsignalen beweegt.

Mobiele: Om een nauwkeurige positiebepaling te krijgen, moeten de positie worden gecorrigeerd. Dit kan via een eigen vast basisstation. Maar in het geval van een mobiele RTK GPS ontvanger wordt een netwerk van basisstations gebruikt, waarbij de correcties via internet naar de RTK GPS ontvanger worden gestuurd.

Geopende GPS ontvanger uit GPS systeem voor landmeten

Een mobiele RTK GPS ontvanger is dus een apparaat, die satellietsignalen ontvangt en omrekent naar een nauwkeurige positie met behulp van correctiegegevens, die de ontvanger ontvangt via internet.

Bij landmeten wordt een zo’n RTK GPS ontvanger ook wel rover genoemd.

Hoe werkt een mobiele RTK GPS ontvanger?

Een mobiele RTK GPS ontvanger of rover ontvangt met behulp van de interne antenne de satellietsignalen van de GPS satellieten en andere satellieten, die positiegegevens versturen. Hierbij kunt u denken aan het Europese Galileo systeem, het Russische GLONASS systeem en het Chinese BEIDOU systeem.

Aan de hand van deze satellietsignalen berekent de rover een globale positie. Deze globale positie wordt uitgedrukt in een NMEA regel. NMEA staat voor National Marine Electronics Association. In deze regel staan de positiegegevens.

Echter deze positie moet nog worden gecorrigeerd, omdat de positie niet nauwkeurig genoeg is. De correcties worden bepaald aan de hand van een netwerk van GPS ontvangers, die verspreid over Nederland staan.

Deze GPS ontvangers staan op een vaste bekende positie en ontvangen continu satellietsignalen. Omdat zij op vaste bekende posities staan kunnen zij van elk ontvangen satellietsignaal de correctie bepalen.

Hoe werkt een GPS meetstok

Voor het ontvangen van deze correctiesignalen van het netwerk van GPS ontvangers stuurt de rover de NMEA regel naar een bepaalde website van het internet via NTRIP, Networked Transport of RTCM via Internet Protocol.

Deze bepaalde website of NTRIP caster, bekijkt welke GPS ontvanger uit het netwerk het dichtst bij de rover is en stuurt deze signalen via RTCM (The Radio Technical Commission for Maritime Services) naar de mobiele RTK GPS ontvanger.

In deze RTCM berichten staan de correcties van de dichtstbijzijnde GPS ontvanger uit het GPS ontvanger netwerk.

De RTK GPS ontvanger gebruikt deze correcties om de globale positie te corrigeren naar een centimeternauwkeurige positie.

Wat is het verschil van een rover met een GPS in een telefoon?

In de meeste telefoons zit ook een GPS module. Met deze GPS module kan u ook een positie bepalen. Toch is deze positie niet zo nauwkeurig als wanneer u zou meten met een mobiele RTK GPS ontvanger.

Eerder heb ik beschreven hoe een rover werkt:

 1. Ontvangen van satellietgegevens
 2. Omrekenen van satellietgegevens naar globale positie
 3. Versturen van globale positie naar Ntrip caster
 4. Ntrip caster bepaald de dichtstbijzijnde vaste GPS ontvanger
 5. NTRIP caster stuurt de correctiesignalen van deze vaste GPS ontvanger naar de rover
 6. Met behulp van de correcties wordt de exacte positie bepaald.

Dit zijn zes stappen om een nauwkeurige positie te verkrijgen.

De GPS module in een telefoon doet niet alle stappen. Deze voert alleen stappen 1 en 2 uit. Hierdoor krijgt u met een telefoon alleen een globale positie.

Hoe nauwkeurig is GPS?

Zelfs al zou de GPS module van een telefoon al stap 3 doen, dan worden stap 4 en 5 ook uitgevoerd, maar dan kan de GPS module van een telefoon niet stap 6 uitvoeren, omdat de berekeningsmodule om de correcties mee te nemen in de positiebepaling niet is geïntegreerd in de GPS module van de telefoon.

Dat is dus het verschil tussen een GPS in een telefoon en een mobiele RTK GPS ontvanger.

Waar wordt een mobiele RTK GPS ontvanger toegepast?

RTK GPS ontvangers worden eigenlijk veelvuldig toegepast, omdat ze mobiel zijn. Hierbij valt te denken aan landmeten. Met GPS kan men elk object exact in kaart brengen.

Maar natuurlijk worden mobiele RTK GPS ontvangers ook gebruikt in de landbouw, voor zelfrijdende voertuigen. De landbouw wordt mede hierdoor geautomatiseerd.

Daarnaast is men op dit moment druk bezig om RTK GPS ontvangers toe te passen in autonoom rijdende voertuigen en vaartuigen.

Een andere toepassing is op graafmachines. Hierdoor kan de machinist van de graafmachinist graven op coördinaten. Waardoor makkelijker het ontwerp kan worden aangelegd.

Eigenlijk alles waar op elk moment een exacte positie nodig is heeft baat bij een rover.

Waar moet je op letten bij de aankoop van een mobiele RTK GPS ontvanger?

Zoals u misschien wel weet zijn er vele mobiele RTK GPS ontvangers. Een aantal voorbeelden zijn:

Mobiele RTK GPS ontvanger, Emlid Reach RS2 bij kasteel

En zo zijn er nog vele andere. Maar als u een zo’n RTK GPS ontvanger wilt kopen dan zijn er een aantal zaken waar u op moet letten.

Ten eerste moet u letten op de hoeveelheid verschillende satelliet constellaties, die de GNSS ontvanger kan ontvangen. Er zijn verschillende satelliet constellaties, zoals GPS, GLONASS, GALILEO en BEIDOU.

Daarnaast heeft elke satelliet constellatie nog verschillende paden. Zo heeft GPS bijvoorbeeld nog L1, L2 en L5.

Hoe meer verschillende satelliet constellaties en paden een mobiele RTK GPS ontvanger kan ontvangen, hoe beter de rover functioneert in moeilijkere omstandigheden.

Onder moeilijkere omstandigheden vallen locaties, waar door bomen of gebouwen, een deel van de satellietsignalen wordt geblokkeerd.

Een rover moet voldoende satellietsignalen ontvangen om nauwkeurig een positie te kunnen bepalen.

En wanneer deze meer satelliet constellaties en paden kan gebruiken dan blijven er bij een blokkade door bomen of gebouwen vaak nog voldoende satellietsignalen over om exact een positie te bepalen.

Een ander belangrijk punt om naar te kijken is de output van de RTK GPS ontvanger. En dit is onder te verdelen in twee delen.

Welk communicatieprotocol heeft u nodig om de nauwkeurige positie te kunnen verwerken voor de functionaliteit die u nodig heeft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan Bluetooth, Wi-Fi of USB-kabel.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken of de gestuurde positie ook daadwerkelijk op de juiste manier wordt gecommuniceerd. Standaard is deze communicatie met NMEA regels. Maar sommige functionaliteiten kunnen om andere communicatie output vragen.

Slotconclusie

Dit was een heel artikel over Mobiele RTK GPS ontvanger. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over Mobiele RTK GPS ontvanger direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over rovers.

Check de shop van GPS-systeem