Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

NMEA 0183, de taal van GPS, uitgelegd van A tot Z

NMEA-0183

NMEA 0183 is voor GPS landmeten enorm belangrijk. Zonder de standaard NMEA 0183zou GPS landmeten erg moeilijk zijn. Gelukkig is er dan ook NMEA 0183

NMEA 0183 is de taal die een GPS ontvanger gebruikt om de berekende positiegegevens te communiceren met andere apparaten. NMEA 0183 bestaat uit diverse regels, zoals GGA en GST. Met behulp van deze regels kan het ontvangende apparaat haar processen met positiegegevens uitvoeren.

NMEA 0183: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over GPS en haar definities.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over de verschillende GPS definities en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is NMEA 0183?

NMEA staat voor National Marine Electronics Association. Deze organisatie is gevestigd in de Verenigde Staten. Het doel van deze organisatie is om een eenduidige communicatie te verkrijgen tussen verschillende elektronische systemen.

Door eenduidige communicatie kunnen verschillende elektronische systemen makkelijk op elkaar worden aangesloten en met elkaar worden uitgewisseld.

Om een eenduidige communicatie te verkrijgen schrijft de National Marine Electronics Association diverse standaards. Eén daarvan is de NMEA 0183.

De NMEA 0183 is een standaard geschreven voor de communicatie van elektronische apparaten zoals dieptepeilen, sonarapparatuur, kompas en autopiloot.

Maar wat voor GPS landmeten belangrijk is is dat deze NMEA 0183 standaard ook geldt voor GPS ontvangers. En zoals u wellicht wel weet wordt de positie in een GPS meetsysteem uitsluitend bepaald in de GPS ontvanger.

De NMEA 0183 is dus enorm belangrijk voor GPS landmeten. Maar welke informatie geeft een GPS ontvanger met deze standaard?

De regels van de NMEA 0183

Via de NMEA 0183 kan een GPS ontvanger verschillende informatie versturen. Het type informatie hangt af van de regel die de GPS ontvanger verstuurt. En de NMEA 0183 bestaat uit nogal wat regels:

 • ADV
 • BOD
 • BWC
 • DTM
 • GBS
 • GGA
 • GLL
 • GNS
 • GRS
 • GSA
 • GST
 • GSV
 • HDT
 • LLQ
 • PFUGDP
 • PTNL,AVR
 • PTNL,BPQ
 • PTNL,DG
 • PTNL,GGK
 • PTNL,PJK
 • PTNL,PJT
 • PTNL,VGK
 • PTNL,VHD
 • R00
 • RMA
 • RMB
 • RMC
 • ROT
 • RTE
 • STN
 • TRF
 • VBW
 • VTG
 • WPL
 • XTE
 • ZDA

Verder in dit artikel zal ik uitleggen wat al deze regels uit de NMEA 0183 betekenen. Voor sommige regels zullen GPS definities worden gebruikt. In een ander artikel heb ik vele GPS definities uitgelegd. Niet alle regels zijn van toepassing op GPS landmeten.

GPS ontvangers en NMEA 0183

NMEA 0183 is dus de standaard die gebruikt wordt door GPS ontvangers om positiegegevens uit te wisselen.

Bij veel GPS ontvangers kunt u instellen welke NMEA regels ze versturen. Ook kunt u instellen via welk kanaal ze de NMEA regels versturen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld Bluetooth, TCP of een seriale poort.

Naast NMEA 0183 gebruiken sommige GPS ontvangers ook een andere communicatietaal aan om positiegegevens te communiceren. Dit doen sommige bedrijven om een gesloten GPS meetsysteem te maken, zodat u niet vrij bent om uw oplossing samen te stellen.

Deze GPS ontvangers zijn voornamelijk van de bekende merken, zoals Leica, Trimble en Topcon. Vaak hebben zij wel een mogelijk om de NMEA 0183 communicatie open te zetten, maar dan moet u daar extra voor betalen.

Alle GPS ontvangers op deze website maken standaard gebruik van het NMEA 0183 protocol. Hierdoor kunt u ze gemakkelijk naast als onderdeel van een GPS meetsysteem gebruiken, ook op andere manieren gebruiken.

Satellietconstellaties en NMEA 0183

Er zijn dus veel verschillende regels binnen NMEA 0183, die allen hun eigen informatie bevatten. Hierboven staat een lijst met allerlei verschillende regels.

Echter bij NMEA wordt ook nog onderscheid gemaakt van de bron van deze informatie. En bij GPS navigatie betekent dat de satellietconstellaties die worden gebruikt.

De meeste NMEA regels beginnen namelijk met drie tekens, zoals $GP.

Hierin is het dollarteken de aanduiding dat een nieuwe NMEA regel begint. De twee letters die volgen geven aan van welke satellietconstellaties de gegevens afkomstig zijn. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

 • GP = alleen GPS
 • GL = alleen GLONASS
 • GA = alleen GALILEO
 • BD = alleen BEIDOU
 • GN = GPS, GLONASS, GALILEO en BEIDOU

Wat staat er in een NMEA ADV regel?

Er zijn twee verschillende soorten van de ADV regel. De ene regel wordt aangeduid met 110 en de andere met 120.

De NMEA-0183 regel met ADV 110 ziet er als volgt uit:

Voorbeeld van NMEA ADV 110 regel

Hieronder staat de verklaring van de ADV 110 regel:

 1. Naam regel
 2. Soort van ADV regel
 3. Latitude
 4. Longitude
 5. Ellipsoïdale hoogte
 6. Hoogte van de tweede satelliet in graden tot een maximum van 90 graden
 7. Azimuth van de tweede satelliet in graden beginnend bij het ware noorden met 0 graden oplopend tot 360 graden
 8. Checksum, oftewel controlegetal

Zoals ik al zei is er naast de ADV 110 regel ook nog een ADV 120 regel in NMEA 0183. Een voorbeeld hiervan staat hieronder:

Voorbeeld van NMEA ADV 120 regel

De verklaring van deze regel is als volgt:

 1. Naam regel
 2. Soort van ADV regel
 3. Nummer van eerste satelliet
 4. Hoogte van de eerste satelliet in graden tot een maximum van 90 graden
 5. Azimuth van de eerste satelliet in graden beginnend bij het ware noorden met 0 graden oplopend tot 360 graden
 6. Nummer van tweede satelliet
 7. Hoogte van de tweede satelliet in graden tot een maximum van 90 graden
 8. Azimuth van de tweede satelliet in graden beginnend bij het ware noorden met 0 graden oplopend tot 360 graden
 9. Checksum, oftewel controlegetal

Wat staat er in een NMEA BOD regel?

BOD staat voor Bearing Origin to Destination. Dit zegt dus iets over de richting van het ene punt naar het andere punt.

Een voorbeeld van deze NMEA 0183 regel ziet u hier:

Voorbeeld van NMEA BOD regel

Deze BOD regel wordt als volgt verklaard:

 1. Naam regel
 2. De richting in graden van het beginpunt naar het eindpunt rekening houdend met het ware noorden
 3. T, die staat voor True. De richting wordt dus aangegeven ten opzichte van het ware noorden
 4. De richting in graden van het beginpunt naar het eindpunt rekening houdend met het magnetische noorden.
 5. M, die staat voor Magnetisch. De richting voor dit veld wordt dus aangegeven ten opzichte van het magnetische noorden.
 6. De naam van het richtingspunt of waypoint van het doel
 7. De naam van het richtingspunt of waypoint van de oorsprong
 8. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA BWC regel?

BWC staat voor Bearing and distance to Waypoint, great Circle. Deze NMEA 0183 regel geeft dus informatie over de richting en de afstand tot een bepaald punt.

Een voorbeeld van deze NMEA 0183 regel ziet u hier:

Voorbeeld van NMEA BWC regel

De verklaring van deze BWC regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (HHmmss.ss)
 3. Latitude van het volgende punt (waypoint)
 4. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 5. Longitude van het volgende punt (waypoint)
 6. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 7. Richting naar het volgende punt in graden
 8. T, die staat voor True. De richting van het vorige veld is dus ten opzichte van het ware noorden
 9. Richting naar het volgende punt in graden
 10. M, die staat voor Magnetisch. De richting van het voorgaande veld is ten opzichte van het magnetische noorden.
 11. Afstand naar het volgende punt
 12. N, die staat voor nautische mijlen. Dit is de eenheid van de afstand van het vorige veld
 13. De naam van het richtingspunt of waypoint
 14. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA DTM regel?

DTM staat voor Datum reference information. Dit is niet de datum zoals 7 juli 2007. Dit betreft de ellipsoïde die gebruikt wordt voor het doorgeven van de positiegegevens.

Hieronder staat een voorbeeld van de NMEA 0183 regel DTM:

Voorbeeld van NMEA DTM regel

De verklaring van deze DTM regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. De code van de locale datum (W84 = WGS84, W72 = WGS72, S85 = SGS85, P90 = PE90, 999 = door de gebruiker gedefinieerd)
 3. Subcode van de locale datum
 4. De verschuiving van de latitude in minuten
 5. De richting van de verschuiving van de latitude, N is voor noord en S is voor zuid
 6. De verschuiving van de longitude in minuten
 7. De richting van de verschuiving van de longitude, W is voor west en E is voor oost
 8. De hoogteverschuiving, maar deze is altijd 0
 9. De code van de datum (W84 = WGS84, W72 = WGS72, S85 = SGS85, P90 = PE90, 999 = door de gebruiker gedefinieerd)
 10. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA GBS regel?

De NMEA GBS regel geeft informatie over de foutdetectie van de satelliet. Een voorbeeld van deze GBS regel ziet u hier:

Voorbeeld van NMEA GBS regel

Deze NMEA 0183 regel wordt als volgt verklaard:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 3. De verwachte fout in de latitude in meters
 4. Een waarde in meters van de verwachte fout in de longitude
 5. De verwachte fout in de altitude in meters
 6. Nummer van de satelliet, die waarschijnlijk faalt
 7. Waarschijnlijkheid van de gemiste detectie van de satelliet genoemd in het vorige veld
 8. Schatting van de bias, in meters, op de meest waarschijnlijke defecte satelliet
 9. Standaarddeviatie naar aanleiding van de schatting van de bias
 10. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA GGA regel?

In NMEA 0183 is GGA één van de meest belangrijkste regels. Deze regel geeft namelijk exact de positie aan. En dat is uiteindelijk het doel van het gebruik van GPS.

Een voorbeeld van de GGA regel staat hier:

Voorbeeld van NMEA GGA regel

De verklaring van de GGA regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss)
 3. De latitude van de huidige positie in GGmm.ssss
 4. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 5. De longitude van de huidige positie in GGGmm.ssss
 6. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 7. Het type fix (0 = niet geldig, 1 = SPS, 2 = DGPS, 4 = RTK, 5 = Float RTK)
 8. Het aantal gebruikte satellieten
 9. De waarde voor HDOP
 10. De hoogte boven zeeniveau oftewel altitude
 11. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 12. De waarde van de hoogte van de geoïde boven de ellipsoïde WGS84, die voor GPS wordt gebruikt.
 13. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 14. Tijd in seconden sinds de laatste update van het referentiestation
 15. Het ID van het gebruikte referentiestation
 16. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA GLL regel?

In de GLL regel van NMEA 0183 staat informatie over de geografische positie in latitude en longitude en de tijd.

Dit is een voorbeeld van de GLL regel:

Voorbeeld van NMEA GLL regel

De verklaring van de GLL regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. De latitude van de huidige positie in GGmm.mm
 3. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 4. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mm
 5. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 6. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 7. A, als vaste waarde dat de gegevens juist zijn
 8. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA GNS regel?

In NMEA 0183 is er ook een GNS regel:

Voorbeeld van NMEA GNS regel

De verklaring van deze GNS regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 3. De latitude van de huidige positie in GGmm.ssss
 4. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 5. De longitude van de huidige positie in GGGmm.ssss
 6. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 7. Het fix type voor elke satellietconstellatie, waarbij het eerste karakter staat voor GPS en het tweede voor GLONASS (N = geen fix, A = Autonoom, D = Differentieel, P = Precies, R = RTK, F = Float RTK, E = Schatting, M = Handmatig, S = Simulator)
 8. Het aantal satellieten in gebruik
 9. De waarde voor HDOP
 10. Hoogte ten opzichte van zeeniveau in meters
 11. De waarde van de hoogte van de geoïde boven de ellipsoïde WGS84 in meters, die voor GPS wordt gebruikt.
 12. Tijd in seconden sinds de laatste update van het referentiestation
 13. Het ID van het gebruikte referentiestation
 14. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA GRS regel?

De GRS regel van NMEA 0183 gebruikt men onder andere voor RAIM, dat staat voor Receiver Autonomous Integrity Monitoring. Met behulp van deze regel kan worden gecontroleerd of de ontvanger de ontvangen waarden wel integer gebruikt.

Een voorbeeld van de GRS regel staat hier:

Voorbeeld van NMEA GRS regel

De verklaring van de GRS regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd
 3. Methodeaanduiding van hoe er met Residuen wordt omgegaan (0: Residuen worden gebruikt om de positie in de overeenkomende GGA-regel te berekenen, 1: Residuen worden herberekend nadat de GGA-positie is berekend)
 4. Het residu van de eerste satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 5. Residu van de tweede satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 6. Het residu van de derde satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 7. Residu van de vierde satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 8. Het residu van de vijfde satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 9. Residu van de zesde satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 10. Residu van de zevende satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 11. Het residu van de achste satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 12. Residu van de negende satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 13. Het residu van de tiende satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 14. Residu van de elfde satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 15. Het residu van de twaalfde satelliet die wordt gebruikt voor het berekenen van het resultaat, in meters
 16. Checksum, oftewel het controlegetal.

Wat staat er in een NMEA GSA regel?

In de GSA regel geeft NMEA 0183 gegevens over de gebruikte satellieten en over de PDOP, HDOP en VDOP waarden.

Hieronder staat een voorbeeld van een GSA regel:

Voorbeeld van NMEA GSA regel

De verklaring van de GSA regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. Methode (M = handmatig, A = automatisch)
 3. Type (1 = Fix niet beschikbaar, 2 = 2D, 3 = 3D)
 4. Het nummer van de eerste satelliet in gebruik
 5. Nummer van de tweede satelliet in gebruik
 6. Het nummer van de derde satelliet in gebruik
 7. Nummer van de vierde satelliet in gebruik
 8. Het nummer van de vijfde satelliet in gebruik
 9. Nummer van de zesde satelliet in gebruik
 10. Het nummer van de zevende satelliet in gebruik
 11. Nummer van de achtste satelliet in gebruik
 12. Het nummer van de negende satelliet in gebruik
 13. Nummer van de tiende satelliet in gebruik
 14. Het nummer van de elfde satelliet in gebruik
 15. Nummer van de twaalfde satelliet in gebruik
 16. Waarde van PDOP
 17. De HDOP waarde
 18. Waarde van VDOP
 19. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA GST regel?

Het is bij GPS belangrijk om te weten hoe nauwkeurig de positie is bepaald. Hiervoor gebruikt men vaak de NMEA 0183 regel GST:

Voorbeeld van NMEA GST regel

De verklaring van deze GST regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd
 3. RMS-waarde van de pseudobereik-residuen; inclusief dragerfaseresiduen tijdens perioden van RTK (float) en RTK (vaste) verwerking
 4. De afwijking van de grote as van de gebruikte ellipsoïde in meters
 5. De afwijking van de kleine as van de gebruikte ellipsoïde in meters
 6. Richtingsafwijking in graden ten opzichte van het ware noorden
 7. De afwijking van de latitude in meters
 8. Afwijking van de longitude in meters
 9. De afwijking van de hoogte in meters
 10. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA GSV regel?

In NMEA 0183 geeft men meer informatie aan over de satellieten in het zicht door middel van de GSV regel.

Een voorbeeld van de GSV regel staat hier:

Voorbeeld van NMEA GSV regel

De GSV regel wordt als volgt verklaard:

 1. Naam van regel
 2. Aantal keer dat deze regel voorkomt in de cyclus
 3. Het nummer van deze regel
 4. Aantal satellieten in het zicht
 5. Het nummer van de eerste satelliet
 6. Hoogte van de eerste satelliet in graden tot een maximum van 90 graden
 7. Azimuth van de eerste satelliet in graden beginnend bij het ware noorden met 0 graden oplopend tot 360 graden
 8. De SNR (signal-to-noise ratio) waarde van de eerste satelliet. De waarde ligt tussen 00 en 99 dB.
 9. Het nummer van de tweede satelliet
 10. Hoogte van de tweede satelliet in graden tot een maximum van 90 graden
 11. Azimuth van de tweede satelliet in graden beginnend bij het ware noorden met 0 graden oplopend tot 360 graden
 12. De SNR (signal-to-noise ratio) waarde van de tweede satelliet. De waarde ligt tussen 00 en 99 dB.
 13. Het nummer van de derde satelliet
 14. Hoogte van de derde satelliet in graden tot een maximum van 90 graden
 15. Azimuth van de derde satelliet in graden beginnend bij het ware noorden met 0 graden oplopend tot 360 graden
 16. De SNR (signal-to-noise ratio) waarde van de derde satelliet. De waarde ligt tussen 00 en 99 dB.
 17. Het nummer van de vierde satelliet
 18. Hoogte van de vierde satelliet in graden tot een maximum van 90 graden
 19. Azimuth van de vierde satelliet in graden beginnend bij het ware noorden met 0 graden oplopend tot 360 graden
 20. De SNR (signal-to-noise ratio) waarde van de vierde satelliet. De waarde ligt tussen 00 en 99 dB.
 21. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA HDT regel?

De HDT regel geeft de richting aan waar de GPS zich in begeeft.

Een voorbeeld van een HDT regel is:

Voorbeeld van NMEA HDT regel

De verklaring van deze regel is:

 1. Naam van regel
 2. De richting waar de GPS zich in beweegt in graden
 3. T, die staat voor True. De richting van het vorige veld is dus ten opzichte van het ware noorden
 4. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA LLQ regel?

Hoewel GNSS ontvangers van Leica vaak geen NMEA gebruiken zit er wel een speciale regel voor Leica in NMEA 0183. Dit is de LLQ regel.

Hieronder staat een voorbeeld van de LLQ regel:

Voorbeeld van NMEA LLQ regel

De verklaring van de LLQ regel is als volgt:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 3. De datumaanduiding van UTC (ddmmyy)
 4. Waarde van het grid in oostelijke richting
 5. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 6. Waarde van het grid in noordelijke richting
 7. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 8. Het type fix (0 = niet geldig, 1 = GPS navigatie, 2 = DGPS, 3 = RTK)
 9. Het aantal satellieten in gebruik
 10. De kwaliteit van de positie in meters
 11. De hoogte
 12. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 13. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PFUGDP regel?

Naast Leica heeft ook het Nederlandse bedrijf Fugro een speciale regel in NMEA 0183. Dit is de regel PFUGDP.

Hieronder volgt een voorbeeld van deze PFUGDP regel:

Voorbeeld van NMEA PFUGDP regel

Deze regel wordt als volgt verklaard:

 1. Naam van regel
 2. Type van het positioneringssysteem (GP = GPS, GL = GLONASS, GN = GNSS)
 3. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 4. De latitude van de huidige positie in GGmm.mmmmm
 5. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 6. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mmmmm
 7. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 8. Aantal satellieten in gebruik
 9. DPVOA kwaliteitsindicator van 0-9
 10. DGNSS methode indicator
 11. De afwijking van de grote as van de gebruikte ellipsoïde in meters
 12. De afwijking van de kleine as van de gebruikte ellipsoïde in meters
 13. Richtingsafwijking in graden ten opzichte van het ware noorden
 14. RMS-waarde van de standaarddeviatie van de bereikinvoer voor het navigatieproces
 15. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,AVR regel?

Naast de positie en richting kan een GPS ontvanger nog veel andere informatie doorgeven. Met de PTNL,AVR regel stuurt de GPS ontvanger informatie over hoe schuin de GPS ontvanger wordt gehouden.

Een voorbeeld van de PTNL,AVR regel staat hieronder:

Voorbeeld van NMEA PTNL AVR regel

De verklaring van deze regel is als volgt:

 1. Naam van regel, deel 1
 2. Naam van regel, deel 2
 3. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd
 4. Afwijking van richting (yaw) in graden
 5. De tekst Yaw, als aanduiding van wat het vorige veld betekent
 6. Waarde van hoeveel de GPS ontvanger is gekanteld in graden
 7. De tekst Tilt, als aanduiding van wat het vorige veld betekent
 8. Gereserveerd veld
 9. Nog een gereserveerd veld
 10. Bereik in meters
 11. Kwaliteitsindicator (0 = niet geldig, 1 = Autonoom, 2 = Float RTK, 3 = RTK, 4 = DGPS)
 12. PDOP waarde
 13. Aantal satellieten in gebruik
 14. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,BPQ regel?

De PTNL,BPQ regel van NMEA 0183 beschrijft de positie van het basisstation en haar kwaliteit.

Een voorbeeld van deze regel is:

Voorbeeld van NMEA PTNL BPQ regel

De verklaring van de PTNL,BPQ is:

 1. Naam van regel, deel 1
 2. Naam van regel, deel 2
 3. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 4. De datumaanduiding van UTC (ddmmyy)
 5. De latitude van de huidige positie in GGmm.mmmmmmm
 6. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 7. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mmmmmmm
 8. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 9. De hoogte boven de ellipsoïde. Dit veld begint altijd met EHT.
 10. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 11. Kwaliteitsindicator (0 = niet geldig, 2 = Autonoom / SPS, 2 = DGPS, 4 = RTK, 5 = Float RTK)
 12. Checksum oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,DG regel?

De NMEA 0183 regel PTNL,DG is door Trimble gecreëerd. Ook de ontvangers van Trimble gebruiken niet zo vaak de NMEA 0183 regels. Deze regel geeft de signaal sterkte door van L-band.

Een voorbeeld van de PTNL,DG regel staat hieronder:

Voorbeeld van NMEA PTNL DG regel

De verklaring van deze regel is:

 1. Naam van regel
 2. Signaalsterkte
 3. De SNR (signal-to-noise ratio) waarde in dB
 4. Signaalfrequenty in kHz
 5. De bitsnelheid
 6. Het kanaalnummer
 7. De status (0 = wachtend, 1 = zoekend naar band, 2 = zoekend naar kanaal, 3 = signaal gevonden op kanaal, 4 = signaal verbonden met kanaal, 5 = kanaal uitgeschakeld)
 8. Status of het kanaal in gebruik is (1 = ja, 0 = nee)
 9. Kanaaluitvoeringsindicator
 10. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,GGK regel?

Dan is er ook nog de PTNL,GGK regel.

Een voorbeeld van deze NMEA 0183 regel staat hier:

Voorbeeld van NMEA PTNL GGK regel

De verklaring van deze regel is als volgt:

 1. Naam van regel, deel 1
 2. Naam van regel, deel 2
 3. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 4. De datumaanduiding van UTC (ddmmyy)
 5. De latitude van de huidige positie in GGmm.mmmmmmm
 6. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 7. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mmmmmmm
 8. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 9. Kwaliteitsindicator (0 = niet geldig, 1 = autonoom / SPS, 2 = Float RTK, 3 = RTK, 4 = DGPS, 5 = Correctie met SBAS, 6 = Float RTK 3D, 7 = RTK 3D, 8 = Float RTK 2D, 9 = RTK 2D, 10 = Correctie met OmniSTAR HP/XP, 11 = Correctie met OmniSTAR VBS, 12 = Correctie met RTK locatie, 13 = Correctie met DGPS baken)
 10. Aantal satellieten in gebruik
 11. DOP waarde
 12. De hoogte boven de ellipsoïde. Dit veld begint altijd met EHT.
 13. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 14. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,PJK regel?

De PTNL,PJK regel geeft de de waarde in een lokaal coördinatensysteem.

Een voorbeeld van deze regel is:

Voorbeeld van NMEA PTNL PJK regel

De verklaring van de PTNL,PJK regel is:

 1. Naam van regel, deel 1
 2. Naam van regel, deel 2
 3. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 4. De datumaanduiding van UTC (ddmmyy)
 5. De y-waarde of Northing in meters
 6. Richting van het vorige veld. Dit zal altijd N zijn voor noord
 7. De x-waarde of Easting in meters
 8. Richting van het vorige veld. Dit zal altijd E zijn voor oost
 9. Kwaliteitsindicator (0 = niet geldig, 1 = autonoom / SPS, 2 = Float RTK, 3 = RTK, 4 = DGPS, 5 = Correctie met SBAS, 6 = Float RTK 3D, 7 = RTK 3D, 8 = Float RTK 2D, 9 = RTK 2D, 10 = Correctie met OmniSTAR HP/XP, 11 = Correctie met OmniSTAR VBS, 12 = Correctie met RTK locatie, 13 = Correctie met DGPS baken)
 10. Aantal satellieten in gebruik
 11. DOP waarde
 12. Hoogte van het antenne fase center, oftewel de hoogte van het punt in de GPS ontvanger, waar de GPS ontvanger haar positie bepaald.
 13. M, staat voor meters en is de eenheid van het vorige veld
 14. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,PJT regel?

Bij de PTNL,PJK regel wordt gesproken over coördinaten in een lokaal coördinatensysteem. Alleen staat in die NMEA 0183 regel niet welk coördinatensysteem wordt gebruikt.

Daar is de PTNL,PJT regel voor. Een voorbeeld van deze regel staat hieronder:

Voorbeeld van NMEA PTNL PJT regel

De verklaring van deze regel is:

 1. Naam van regel, deel 1
 2. Naam van regel, deel 2
 3. De naam van het gebruikte coördinatensysteem. Dit kan bestaan uit meerdere woorden.
 4. Projectnaam. Dit kan bestaan uit meerdere woorden.
 5. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,VGK regel?

De PTNL,VGK regel van NMEA 0183 geeft informatie over de vector.

Een voorbeeld van deze regel staat hieronder:

Voorbeeld van NMEA PTNL VGK regel

Dit is de verklaring van deze regel:

 1. Naam van regel, deel 1
 2. Naam van regel, deel 2
 3. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 4. De datumaanduiding van UTC (mmddyy)
 5. Oostelijke component van vector
 6. Noordelijke component van vector
 7. Opwaartse component van vector
 8. Kwaliteitsindicator (0 = niet geldig, 1 = autonoom / SPS, 2 = Float RTK, 3 = RTK, 4 = DGPS, 5 = Correctie met SBAS, 6 = Float RTK 3D, 7 = RTK 3D, 8 = Float RTK 2D, 9 = RTK 2D, 10 = Correctie met OmniSTAR HP/XP, 11 = Correctie met OmniSTAR VBS, 12 = Correctie met RTK locatie, 13 = Correctie met DGPS baken)
 9. Aantal satellieten in gebruik
 10. DOP waarde
 11. M, staat voor meters en is de eenheid van de velden e, f en g
 12. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA PTNL,VHD regel?

De PTNL,VHD regel geeft de richting aan waar de GPS zich in begeeft.

Een voorbeeld van deze NMEA 0183 regel is:

Voorbeeld van NMEA PTNL VHD regel

De verklaring is:

 1. Naam van regel, deel 1
 2. Naam van regel, deel 2
 3. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 4. De datumaanduiding van UTC (mmddyy)
 5. Azimuth in graden
 6. Azimuth in tijd
 7. Verticale hoek in graden
 8. Verticale hoek in tijd
 9. Bereik in graden
 10. Bereik in tijd
 11. Kwaliteitsindicator (0 = niet geldig, 1 = autonoom / SPS, 2 = Float RTK, 3 = RTK, 4 = DGPS, 5 = Correctie met SBAS, 6 = Float RTK 3D, 7 = RTK 3D, 8 = Float RTK 2D, 9 = RTK 2D, 10 = Correctie met OmniSTAR HP/XP, 11 = Correctie met OmniSTAR VBS, 12 = Correctie met RTK locatie, 13 = Correctie met DGPS baken)
 12. Aantal satellieten in gebruik
 13. Waarde van PDOP
 14. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA R00 regel?

De R00 regel in NMEA 0183 geeft een lijst weer van punten in een bepaalde route.

Voorbeeld van NMEA R00 regel

Een voorbeeld van een R00 regel is:

De verklaring is:

 1. Naam van regel
 2. De naam van punt 1 van de route
 3. Naam van punt 2 van de route
 4. De naam van punt 3 van de route
 5. Naam van punt 4 van de route
 6. De naam van punt 5 van de route
 7. Naam van punt 6 van de route
 8. De naam van punt 7 van de route
 9. Naam van punt 8 van de route
 10. De naam van punt 9 van de route
 11. Naam van punt 10 van de route
 12. De naam van punt 11 van de route
 13. Naam van punt 12 van de route
 14. De naam van punt 13 van de route
 15. Naam van punt 14 van de route
 16. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA RMA regel?

Hieronder staat een voorbeeld van een RMA regel:

Voorbeeld van NMEA RMA regel

De verklaring van deze NMEA regel is:

 1. Naam van regel
 2. Status (A = OK, V = waarschuwing)
 3. De latitude van de huidige positie in GGmm.mm
 4. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 5. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mm
 6. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 7. Gereserveerde waarde
 8. Nog een gereserveerde waarde
 9. Snelheid over de grond in knopen
 10. De richting over de grond
 11. Magnetische variatie in graden
 12. Richting van de magnetische variatie, W voor west en E voor oost
 13. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA RMB regel?

In de RMB regel staat de minimale informatie om te navigeren. Een voorbeeld van deze regel staat hier:

Voorbeeld van NMEA RMB regel

De verklaring van de RMB regel is:

 1. Naam van regel
 2. Status (A = OK, V = waarschuwing)
 3. De afwijking van het pad in nautische mijlen
 4. Waarde voor de richting om te corrigeren (L = links, R = rechts)
 5. Naam van het punt van oorsprong
 6. De naam van het doel
 7. De latitude van de huidige positie in GGmm.mm
 8. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 9. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mm
 10. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 11. Afstand tot doel in nautische mijlen
 12. Richting naar het doel in graden ten opzichte van het ware noorden
 13. Snelheid in de richting van het doel in knopen
 14. Aankomststatus (A = aangekomen, V = niet aangekomen)
 15. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA RMC regel?

Naast de RMA en de RMB regel voor navigatie is er ook nog een RMC regel. Ook deze regel kan gebruikt worden voor navigatie.

Een voorbeeld van de RMC regel is:

Voorbeeld van NMEA RMC regel

De verklaring van deze NMEA 0183 regel is:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss)
 3. Status (A = OK, V = waarschuwing)
 4. De latitude van de huidige positie in GGmm.mm
 5. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 6. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mm
 7. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 8. Snelheid over de grond in knopen
 9. Huidige richting in graden ten opzichte van het ware noorden
 10. De datumaanduiding van UTC (ddmmyy)
 11. Magnetische variatie in graden
 12. Richting van de magnetische variatie, W voor west en E voor oost
 13. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA ROT regel?

De ROT regel geeft informatie over de richting. Een voorbeeld van een ROT regel staat hier:

Voorbeeld van NMEA ROT regel

De verklaring ervan is:

 1. Naam van regel
 2. Grote van richting (GG.mm)
 3. Status (A = OK, V = waarschuwing)
 4. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA RTE regel?

Men gebruik GPS veel voor navigatie. Daarom is er ook een route regel in NMEA 0183. Deze regel heet RTE.

Een voorbeeld van de RTE regel staat hieronder:

Voorbeeld van NMEA RTE regel

De verklaring ervan is:

 1. Naam van regel
 2. Aantal keer dat dit type regel in de cyclus voorkomt
 3. Regelnummer
 4. Type (c = huidige actieve route, w = lijst met punten beginnend met doel)
 5. Naam van de huidige route
 6. De naam van punt 1 op de route
 7. De naam van punt 2 op de route
 8. De naam van punt 3 op de route
 9. De naam van punt 4 op de route
 10. De naam van punt 5 op de route
 11. De naam van punt 6 op de route
 12. De naam van punt 7 op de route
 13. De naam van punt 8 op de route
 14. De naam van punt 9 op de route
 15. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA STN regel?

Een STN regel in NMEA 0183 geeft informatie over van welk apparaat de gegevens afkomstig zijn.

Een voorbeeld van een STN regel staat hier:

Voorbeeld van NMEA STN regel

De verklaring ervan is:

 1. Naam van regel
 2. ID nummer van het apparaat dat de volgende NMEA gegevens verstuurd
 3. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA TRF regel?

Dan is er ook nog de TRF regel:

Voorbeeld van NMEA TRF regel

De verklaring van deze regel is:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 3. De datumaanduiding van UTC (ddmmyy)
 4. De latitude van de huidige positie in GGmm.mm
 5. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 6. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mm
 7. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 8. Hoogtehoek in graden
 9. Aantal iteraties
 10. Aantal Doppler-intervallen
 11. Afstand in nautische mijlen
 12. Nummer van satelliet
 13. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA VBW regel?

Bij GPS navigatie is snelheid ook van belang. In de VBW regel kan een GPS ontvanger hier gegevens over verzenden.

Hier is een voorbeeld van een VBW regel:

Voorbeeld van NMEA VBW regel

De verklaring ervan is:

 1. Naam van regel
 2. Longitudinale watersnelheid in knopen
 3. Transversale watersnelheid in knopen
 4. Status watersnelheid (A = OK, V = waarschuwing)
 5. Longitudinale grondsnelheid in knopen
 6. Transversale grondsnelheid in knopen
 7. Status grondsnelheid (A = OK, V = waarschuwing)
 8. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA VTG regel?

Een andere NMEA 0183 regel die gegevens bevat van de snelheid is de VTG regel.

Hier is een voorbeeld van een VTG regel:

Voorbeeld van NMEA VTG regel

En dit is de verklaring:

 1. Naam van regel
 2. Richting van de GPS ontvanger
 3. T, die staat voor True. De richting van het voorgaande veld wordt dus aangegeven ten opzichte van het ware noorden
 4. De richting van de GPS ontvanger
 5. M, die staat voor Magnetisch. De richting voor het voorgaande veld wordt dus aangegeven ten opzichte van het magnetische noorden.
 6. Snelheid
 7. N, die staat voor knopen, wat de snelheidseenheid is van het voorgaande veld.
 8. Snelheid
 9. K, die staat voor kilometer per uur, wat de snelheidseenheid is van het voorgaande veld.
 10. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA WPL regel?

NMEA 0183 gebruikt men veel voor navigatie. Men slaat dus ook routepunten op. Deze heten ook wel waypoints. Voor het communiceren van een routepunt gebruikt men de NMEA regel WPL.

Hieronder staat een voorbeeld van een WPL regel:

Voorbeeld van NMEA WPL regel

En dit is de verklaring:

 1. Naam van regel
 2. De latitude van de huidige positie in GGmm.mm
 3. Richting van de latitude, N voor noord en S voor zuid
 4. De longitude van de huidige positie in GGGmm.mm
 5. Richting van de longitude, W voor west en E voor oost
 6. De naam van het waypunt
 7. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA XTE regel?

Dan is er ook een XTE regel. Deze geeft de fout aan ten opzichte van de route.

Dit is een voorbeeld van een een XTE regel:

Voorbeeld van NMEA XTE regel

De verklaring van de XTE regel staat hieronder:

 1. Naam van regel
 2. Status(A = OK, V = waarschuwing)
 3. Dit veld wordt niet gebruikt bij GPS
 4. De foutafstand tot de route
 5. Waarde voor de richting om te corrigeren (L = links, R = rechts)
 6. N, die staat voor nautische mijlen. En wat de eenheid is van het veld d.
 7. Checksum, oftewel het controlegetal

Wat staat er in een NMEA ZDA regel?

De ZDA regel in NMEA 0183 geeft informatie over de datum en de tijd.

Dit is het voorbeeld van een ZDA regel:

Voorbeeld van NMEA ZDA regel

En dit is de verklaring:

 1. Naam van regel
 2. Tijdsaanduiding in UTC, oftewel universeel gecoördineerde tijd (Hhmmss.ss)
 3. Dag van de maand (dd)
 4. Maand van het jaar (mm)
 5. Jaar (jjjj)
 6. Beschrijving van de lokale tijdszone ten opzichte van UTC (00 +-13 uur)
 7. Beschrijving van de lokale tijdszone ten opzichte van UTC
 8. Checksum, oftewel het controlegetal

Slotconclusie over NMEA 0183

Dit was een heel artikel met veel informatie over NMEA 0183. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel met GPS definities direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over NMEA 0183.

Check de shop van GPS-systeem