Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Oppervlakte meten, berekenen met formules, Google Maps of app

Oppervlak meten, onregelmatige vorm

Oppervlakte meten is een belangrijk voor vele doeleinden. Een daarvan is natuurlijk het bepalen van hoeveelheden.

De oppervlakte wordt uiteindelijk altijd bepaald met formules. Het oppervlakte meten is dus eigenlijk oppervlakte berekenen. Voor regelmatige vormen, zoals een vierkant en een cirkel, zijn eenvoudige formules om de oppervlakte berekenen. In deze formules moeten waarden worden ingevuld en deze waarden moeten worden gemeten.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

 • Is het nu oppervlakte meten of berekenen?
 • Wat zijn de formules voor het berekenen van regelmatige oppervlakken?
 • Wat is de formule voor het berekenen van onregelmatige oppervlakken?
 • Als er formules zijn om de oppervlakte te berekenen, waarom moet er dan toch worden gemeten?
 • Hoe kan men de oppervlakte meten in Google Maps?
 • Is er een goede oppervlakte meten app?
 • Wat is de beste manier om de oppervlakte van een perceel te meten?

Oppervlakte meten: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over oppervlakte meten.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over oppervlakte meten en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Is het nu oppervlakte meten of berekenen?

Dit is een lastiger vraag dan dat het lijkt. Er zijn namelijk formules voor het berekenen van oppervlakken. Verderop in dit artikel staat daar een lijst van.

Meten en uitzetten

Aangezien deze formules er zijn zou het dus oppervlakte berekenen moeten zijn. Maar de formules hebben variabelen, zoals bijvoorbeeld de breedte in de formule van een vierkant. Deze variabelen moeten worden gemeten.

En alleen wanneer deze variabelen nauwkeurig worden gemeten kan er een nauwkeurig resultaat voor de oppervlakte worden berekend.

Uiteindelijk meet men de variabelen voor de oppervlakte. En men berekent de oppervlakte. Het is een beetje van beide.

Wat zijn de formules voor het berekenen van regelmatige oppervlakken?

Op de basisschool en de middelbare school onderwijst men ook de formules voor het berekenen van regelmatige oppervlakten. Voor sommigen is dit al een tijd geleden en blijven deze formules niet zo lang hangen.

Dat geeft ook niet. Want van de meest voorkomende regelmatige oppervlakken staat hieronder een lijst met formules en met de variabelen die moet worden gemeten om tot een nauwkeurig resultaat te komen.

Oppervlakte berekenen: vierkant

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een vierkant is:

Oppervlak = L x B

Oppervlak meten, vierkant

De te meten variabelen zijn:

L = lengte

B = breedte

Oppervlakte berekenen: cirkel

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een cirkel is:

Oppervlak = π x R2

Oppervlak meten, cirkel

De te meten variabele zijn:

R = straal

Oppervlakte berekenen: rechthoek

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek is:

Oppervlak = L x B

Oppervlak meten, rechthoek

De te meten variabelen zijn:

L = lengte

B = breedte

Oppervlakte berekenen: parallellogram

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een parallellogram is:

Oppervlak = L x B

Oppervlak meten, parallelogram

De te meten variabelen zijn:

L = lengte

B = breedte

Oppervlakte berekenen: driehoek

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een driehoek is:

Oppervlak = ½ x B x H

Oppervlak meten, driehoek

De te meten variabelen zijn:

H = hoogte

B = breedte

Oppervlakte berekenen: ovaal

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een ovaal is:

Oppervlak = π x Rl x Rk

Oppervlak meten, ovaal

De te meten variabelen zijn:

Rl = Lange straal

Rk = Korte straal

Oppervlakte berekenen: trapezium

De formule voor het berekenen van de oppervlakte van een trapezium is:

Oppervlak = ½ x (Bl x Bk) x H

Oppervlak meten, trapezium

De te meten variabelen zijn:

Bl = Lange breedte

Bk = Korte breedte

H = Hoogte

Op zich zijn dit allemaal vrij eenvoudige formules. En er kunnen veel oppervlakten mee worden bepaald.

Wat is de formule voor het berekenen van onregelmatige oppervlakken?

Echter in de praktijk komen regelmatige oppervlakken niet zo vaak voor. Vooral niet wanneer men terreinen inmeet. In percelen zitten vaak knikken. Hierdoor is het voor onregelmatige oppervlakken lastig om met de bovenstaande formules te werken.

Het kan wel maar dan moet het oppervlak worden opgedeeld in veel onregelmatige oppervlakken. Dat leidt echter vaak tot fouten.

Er is ook een andere manier. En dat is met een formule. Deze formule is lastiger dan de formules voor het berekenen van regelmatige oppervlakken.

Oppervlakte  = ( Σ(i = 1 tot n) (Xi x Yi+1 – Xi+1 x Yi) + Xn x Y1 – X1 x Yn ) / 2

Deze formule werkt dus anders dan bij het bepalen van de oppervlakte van regelmatige vormen. Ten eerste werkt deze formule met coördinaten. En waar wordt gewerkt met coördinaten daar moet vaak worden gemeten.

Oppervlak meten, onregelmatige vorm

Van elk punt is een X- en een Y-coördinaat nodig.

Als er formules zijn om de oppervlakte te berekenen, waarom moet er dan toch worden gemeten?

Dat is dan ook direct de reden om te meten. In alle formules voor het berekenen van oppervlakten zijn variabelen. Deze variabelen moeten worden bepaald. Vaak is de beste manier om deze te meten.

Vooral bij het bepalen van de oppervlakte bij een onregelmatige vorm is meten enorm belangrijk. Hoe onregelmatiger de vorm is, hoe meer punten er zijn en hoe meer coördinaten er bepaald moeten worden.

Er zijn bijvoorbeeld wel percelen met 100 punten die de grens van het perceel aangeven. Het is dan niet meer te doen om dit makkelijk met de hand te berekenen. Wel moeten alle punten worden gemeten. Het berekenen wordt echter gedaan met computers en speciaal daarvoor gemaakte software.

Hoe kan men de oppervlakte meten in Google Maps?

Maar het kan zelfs met Google Maps. Deze functie zit namelijk verborgen in de browserversie van Google Maps. Met Google Maps kan de lengte maar ook de oppervlakte worden gemeten en berekend.

Als u meer wilt weten over het meten en berekenen van lengten en oppervlakten met Google Maps dan kunt u daar hier meer over lezen.

Wel is er een nadeel voor het werken op deze manier. De metingen zijn niet 100% nauwkeurig. Dat heeft te maken met het inzoomniveau van de kaarten van Google Maps en met het feit dat de kaarten en satellietfoto’s soms wat verschoven zijn.

Het geeft wel een goede indicatie, maar als u exacte resultaten wilt dan is het verstandiger om te kiezen voor een andere methode.

Is er een goede oppervlakte meten app?

Een andere methode is bijvoorbeeld een oppervlakte meten app. De beste daarvoor is Apglos Survey Wizard. Dit is een complete, maar eenvoudige landmeetapp. Daardoor kunt u er ook oppervlakte mee meten.

De app kunt u gratis downloaden via de Google Play Store.

Apglos Survey Wizard heeft een aantal voordelen. De eerste is dat hij makkelijk toegankelijk is. Er is niet veel tijd nodig om met deze app te kunnen werken.

Apglos Survey Wizard

Daarnaast werkt deze landmeetapp zowel met als zonder een externe GPS ontvanger. Natuurlijk werkt Apglos Survey Wizard nauwkeuriger wanneer het met een externe GPS ontvanger is verbonden.

Het is dus een complete landmeetapp. Met deze landmeetapp kunt u bijvoorbeeld:

 • Oppervlakte meten
 • Lengte meten
 • Afstanden bepalen
 • Punten meten
 • Lijnen meten
 • Uitzetten oftewel punten opzoeken
 • Eenvoudig tekenen

En dat zijn nog maar een paar van de vele functies die u met deze landmeetapp kunt doen.

Wat is de beste manier om de oppervlakte van een perceel te meten?

Voor het meten van de oppervakte van een perceel of welk ander object dan ook moet er ten eerste voor worden gezorgd dat de de meting nauwkeurig gebeurt.

De makkelijkste manier om een meting nauwkeurig uit voeren is met GPS. Al onze GPS meetsystemen maken gebruik van de landmeetapp Apglos Survey Wizard. In deze app zit een beveiliging, wanneer u met een externe GPS ontvanger werkt u niet kunt meten wanneer dit niet nauwkeurig is.

Hierdoor krijgt u met onze GPS meetsystemen altijd de juiste en nauwkeurige meetgegevens. En deze nauwkeurige meetgegevens heeft u nodig om precies de oppervlakte van uw perceel of welk ander object te kunnen bepalen.

De beste manier om een oppervlakte te meten is dus met de landmeetapp Apglos Survey Wizard in combinatie met een externe GPS ontvanger.

Slotconclusie over oppervlakte meten

Dit was een heel artikel over oppervlakte meten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over oppervlakte meten direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over oppervlakte meten.

Check de shop van GPS-systeem