RD coördinaten in Google Maps

Coördinatenstelsels

RD coördinaten in Google Maps is iets wat niet direct met elkaar samengaat, maar wel zeer handig zou zijn.

In Nederland wordt gebruik gemaakt van RD coördinaten. Het zou daarom in Nederland heel makkelijk zijn als u RD coördinaten in Google Maps kon gebruiken. Helaas kan dan niet standaard. Maar met een softwarepakket zoals Apglos Survey Wizard kan u RD coördinaten gebruiken in Google Maps. Vooral in combinatie met GPS meetapparatuur zijn er dan ineens veel mogelijkheden. 

Om het geheel goed uit te kunnen leggen moeten er een aantal vragen worden beantwoord:

  • Wat zijn RD coördinaten?
  • Waarom zitten er niet standaard RD coördinaten in Google Maps?
  • Wat kunt u doen met RD coördinaten in Google Maps?

RD coördinaten in Google Maps: de oplossing

Mocht u niet dit gehele artikel willen lezen en direct naar de oplossing willen gaan, dan kan dat.

Het is niet standaard mogelijk om RD coördinaten standaard en direct in Google Maps te gebruiken. U heeft hiervoor een tool nodig en dat de beste tool is Apglos Survey Wizard. Apglos Survey Wizard is professionele landmeetsoftware, die voor een ieder zijn te begrijpen.

Het is dus makkelijk in gebruik. En daarnaast zijn de RD coördinaten in het geheel geïntegreerd in deze software. Mocht u de software zelf willen proberen dan kan dat door deze te downloaden uit de Google Play Store.

Deze landmeetsoftware werkt op elke Android telefoon of tablet. Het gebruikt dan de GPS van het Android apparaat. Deze is meestal niet zo nauwkeurig, maar hiermee kunt u wel een goede indruk krijgen van Apglos Survey Wizard en hoe deze software er voor zorgt dat u met RD coördinaten in Google Maps kunt werken.

Mocht u de software op een nauwkeuriger manier proberen dan kunt via deze website ook een GPS meetsysteem proberen.

Tijdens de probeerperiode heeft u een volledige GPS landmeetset ter beschikking, zodat u naast de software ook de hardware, zoals een GPS ontvanger en een weersbestendige tablet kunt uitproberen.

Maar met betrekking tot de RD coördinaten in Google Maps is de software Apglos Survey Wizard het belangrijkst.

Wat zijn RD coördinaten?

RD in RD coördinaten staat voor Rijksdriehoek. RD coördinaten zijn dus Rijksdriehoekscoördinaten. Officiëel heten ze coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.

Maar dat is natuurlijk een hele mond vol. Daarom zegt men dus RD coördinaten.

RD coördinaten in Google Maps

Maar wat is het RD coördinatenstelsel eigenlijk? En waarom gebruiken we dit coördinatenstelsel? Dat zijn hele interessante vragen.

Het is daarvoor belangrijk om te weten dat de aarde rond is. En hoewel de aarde rond is worden de meeste overzichten van de wereld of landen aangegeven in een twee dimensionaal iets, oftewel een kaart.

Er zijn veel verschillende manieren om deze transformatie van 3D (een bol) naar 2D (een kaart) te maken. In Nederland is er besloten om deze transformatie te doen naar het RD coördinatenstelsel. Het Kadaster houdt de transformatie officiëel bij.

Het RD coördinatenstelsel geeft voor Nederland elke locatie een x- en een y-waarde. Hierdoor kunnen alle locaties van Nederland netjes op één kaart worden afgebeeld. En over dit RD coördinatenstelsel is best goed nagedacht.

Zo is binnen Nederland het X-coördinaat altijd tussen de 0 en 280 km. En het Y-coördinaat ligt tussen de de 300 en 625 km. Dit zorgt ervoor dat u alleen door naar de grootte van het coördinaat te kijken u al kunt weten in welke richting, x of y, het coördinaat is.

Het officiële 0-punt van het RD coördinatenstelsel ligt ergens nabij Parijs.

Zoals gezegd houdt het Kadaster het RD coördinatenstelsel bij. Dit moeten ze doen, omdat Nederland beweegt. Jaarlijks beweegt Nederland enkele centimeters en dat doet het niet als één geheel, maar dat doet het in verschillende richtingen.

Daardoor verandert de transformatie tussen 3D (een bol) naar 2D (een kaart) regelmatig. Het Kadaster heeft pas geleden een nieuwe transformatie gepubliceerd wat de RDNAPtrans2018 is.

Het Kadaster kan de transformatie alleen bijstellen door te meten. Tegenwoordig wordt dit met GPS gedaan. Het Kadaster gebruikt gelijksoortige GPS meetapparatuur als u op deze website kunt vinden.

Maar vroeger moest het Kadaster zo’n 5500 punten inmeten. De afstanden tussen punten, voornamelijk kerktorens, werden gemeten. De metingen werden gedaan in driehoeken en waren over het hele land (Rijk) en vandaar dus ook de naam.

Waarom zitten er niet standaard RD coördinaten in Google Maps?

Heel het bovenstaande gaat over RD coördinaten. En zoals u heeft kunnen lezen gaat het uitsluitend over Nederland.

Dat is ook de belangrijkste reden dat er geen RD coördinaten in Google Maps zitten. Nederland is een klein landje en elk land heeft zijn eigen coördinatenstelsel. Sommige landen hebben zelfs meer dan één coördinatenstelsel.

Het is niet werkbaar om alle coördinatenstelsels in Google Maps te hebben. Daarom werkt Google Maps maar met één coördinatenstelsel en dat is WGS84.

WGS84

Het WGS84 gebruikt geen X- en Y-coördinaat, maar het gebruikt latitude of longitude. Hierbij is de latitude het aantal graden in noordelijke richting en longitude het aantal graden in oostelijke richting.

U ziet dan ook direct dat dit is niet in meters of een andere afstandsmaat is maar in graden van een boog. De latitude loopt van +90 naar -90 graden. En de longitude loopt van 0 naar 360 graden. Echter in sommige gevallen wordt loopt de longitude van -180 tot +180 graden gebruikt.

Bij de longitude gebeurt wel iets vreemds. De omtrek van de aarde bij de evenaar is veel groter dan bij de noord- en zuidpool. Toch geldt voor beide locaties dat de maximale longitude 360 graden is.

Omdat Google Maps meestal op een plat vlak is afgebeeld ontstaat er wel iets raars. Bij de noord- en zuidpool wordt de kaart uitgetrokken. Hierdoor ontstaan dus vervorming in de kaart.

En dat is acceptabel voor waar Google Maps normaliter wordt voor gebruikt. Deze vervorming zijn echter uit den boze wanneer er moet worden gemeten. Dan is in Nederland echt het RD coördinatenstelsel noodzakelijk.

Apglos Survey Wizard is de oplossing voor RD coördinaten in Google Maps

Toch kunt u RD coördinaten projecten op Google Maps. Hiervoor heeft u wel aanvullende software nodig. En dit is Apglos Survey Wizard. Deze kunt u downloaden uit de Google Play Store.

Voor u de RD coördinaten kunt gebruiken in deze software moet u wel het juiste coördinatenstelsel instellen. Dit doet u bij Overige Instellingen. In de onderstaande video kunt u zien hoe u dit exact doet.

Het coördinatenstelsel moet u in Apglos instellen op RDNAPtrans2008 of RDNAPtrans2018 om te kunnen werken met RD coördinaten.

Zoals u kunt zien zijn er vele coördinatenstelsels. En Apglos Survey Wizard wordt over de gehele wereld gebruikt.

Na het instellen van de landmeetsoftware op het RD coördinatenstelsel kunt u meten in RD en bestanden openen in RD. En dat is uiteindelijk wat iedereen wil.

Wat kunt u doen met RD coördinaten in Google Maps?

Rijksdriehoekscoördinaten in Google Maps zijn handig, maar niet geheel mogelijk zonder de tussenoplossing Apglos Survey Wizard.

Maar nu u weet hoe u RD coördinaten in Google Maps kunt zien zijn er vele mogelijkheden.

Ten eerste kunt u live op het scherm in Apglos Survey Wizard zien op welk RD coördinaat u zich bevindt. U kunt daardoor ook precies gaan naar het coördinaat wat u wenst. Dit wordt zelfs vergemakkelijkt in het uitzetscherm.

Eigenlijk is het hebben van RD coördinaten in Google Maps de eerste stap naar makkelijk landmeten. U combineert namelijk de bekendheid van Google Maps met de functionaliteit van landmeetsoftware. En dat is Apglos Survey Wizard.

Hiermee kunt u tekeningen met RD coördinaten projecten in Google Maps. Hierdoor kunt u exact zien hoe de nieuwe situatie zich verhoudt met de bestaande situatie. Ook kunt u zoals al beschreven deze punten en lijnen opzoeken.

Verder kunt u ook RD coördinaten vastleggen op Google Maps. Door te meten met de knoppen punt, lijn, boog en anderen kunt u een gehele inmeting maken met als ondergrond Google Maps. Het mooie is dat uiteindelijk het resultaat in RD coördinaten is, waardoor er een goede basis is waarmee een ontwerper, architect of ingenieur verder kan.

Er zijn zelfs nog meer opties. U kunt handmatig een RD coördinaat invoeren of een puntenlijst van RD coördinaten inlezen. Met behulp van Apglos Survey Wizard kunt u hier zelfs naar navigeren. Als u precies wilt weten hoe u dat moet doen bekijk dan de onderstaande video.

Zoals u kunt zien zijn de mogelijkheden legio. Bent u geïnteresseerd in RD coördinaten? Of bent u geïnteresseerd in Google Maps? Of in beide? Dan is het zeker de moeite waard om Apglos Survey Wizard te proberen.

Zelf proberen om met RD coördinaten in Google Maps te werken

U kunt dus zelf proberen om met RD coördinaten in Google Maps te werken. Dit kan door via deze website een GPS meetsysteem te kopen of te huren. Met zo’n systeem kunt u op een eenvoudige manier werken met RD coördinaten met als ondergrond Google Maps. De resultaten zullen gelijk zijn aan de resultaten van een landmeter.

De landmeetsoftware Apglos Survey Wizard transformeert de RD coördinaten naar de juiste positie op Google Maps. Hierdoor kunt u de punten, lijnen, bogen en andere elementen zien op de juiste plaats in Google Maps.

Met de GPS meetapparatuur kunt u zelfs alle RD coördinaten op de centimeter nauwkeurig vinden.

Mocht u echter eerst zelf een GPS meetsysteem willen proberen, dan kan dat hier.