Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Terrein inmeten: hoe u het zelf kan doen

GPS landmeter

Het terrein inmeten is altid één van de eerste stappen voor een bouwproject, of het nu voor de infra is, het leggen van kabels en leidingen of voor de utiliteitsbouw. Het begint vaak met het vastleggen van de bestaande situatie en dat is dus het inmeten van het terrein.

Het terrein inmeten is dus het in kaart brengen van de bestaande situatie. De meest voorkomende methoden zijn met GPS of met een drone. Dit laatste gebeurt vooral bij grotere oppervlakten. Het terrein inmeten met GPS kunt u zelf met behulp van Apglos Survey Wizard. Door het zelf te doen krijgt u ook zeker het resultaat wat u wilt, zoals bijv. een digitaal terreinmodel (DTM)

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

-Wat is terrein inmeten?

-Welke manieren zijn er om een terrein in te meten?

-Wat is de beste manier om een terrein in te meten?

-Kunt u zelf een terrein inmeten?

-Welk resultaat krijgt u bij een terreininmeting?

Terrein inmeten: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over Terrein inmeten.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over Terrein inmeten en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Landmeten met een GPS systeem

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is terrein inmeten?

Om tot de basis voor een bouwproject te komen wordt het terrein vaak ingemeten. Alle objecten op het terrein worden bij het terrein meten in kaart gebracht. Dit kunnen bomen zijn, maar ook lichtmasten, watergangen, heesters enzovoort.

Al deze objecten kunnen invloed hebben op het ontwerp van het bouwproject en daarmee dus ook op het eindresultaat van het bouwproject.

De invloed kan betrekking hebben op de vorm of de positie. Maar de objecten kunnen ook financiële consequenties hebben.

Het is daarom belangrijk om alle objecten op het terrein van het bouwproject in kaart te brengen.

Een ander belangrijk onderdeel van het terrein inmeten is het meten van de hoogten van het terrein. Het bouwproject moet natuurlijk aansluiten op de bestaande situatie. Daarom meet men bij het terrein inmeten de grenzen goed in. Men focust dan vooral op de aansluitingen.

Het inmeten van de hoogten van het terrein is ook van belang. Aan de hand van deze hoogtemeting kan men het vloerpeil of het wegpeil bepalen. Ook kan men bepalen hoeveel grond er moet worden aangevoerd of afgevoerd.

Ook dat zijn factoren die voor het project financiële gevolgen kunnen hebben.

Welke manieren zijn er om een terrein in te meten?

Meten met een meetband

Er zijn verschillende manieren om voor het terrein inmeten. Een van oorspronkelijke manieren is met een meetband.

Dit is een goede manier om snel even een bepaalde afstand tussen twee objecten te kunnen meten. Ook is het een eenvoudige manier. Iedereen kan met een meetband werken. Het is immers alleen maar een grote rolmaat.

Terrein inmeten met een meetband

Er kleven echter veel nadelen aan het terrein inmeten met een meetband. Zo is het lastig om de richting te bepalen met een meetband. Ook kan men geen coördinaten bepalen met een meetband. De gegevens die worden verkregen met een meetband zijn analoog, waardoor het lastig is om de resultaten te gebruiken voor bijvoorbeeld een digitaal ontwerp.

Natuurlijk kunnen de analoge meetgevens die met een meetband zijn bepaald wel worden gedigitaliseerd. Dit is echter wel een extra stap, waardoor het niet echt rendabel is.

Terrein inmeten met GPS

Met GPS kan men tegenwoordig veel doen. Natuurlijk is er navigatie. Maar GPS wordt tegenwoordig ook veel gebruikt voor landmeetkundige werkzaamheden. En het inmeten van terreinen is natuurlijk één van die landmeetkundige werkzaamheden.

Met behulp van GPS kan men de positie met centimeternauwkeurigheid bepalen. En dat is natuurlijk wat u wilt bij het inmeten van een terrein.

Het goede aan GPS is dat de resultaten direct digitaal beschikbaar zijn. Ook is het ideaal dat de resultaten direct in het juiste coördinatenstelsel staan. Voor Nederland is dit natuurlijk RDNAPTRANS2018.

Meten met een drone

Tegenwoordig worden terreinen ook ingemeten met een drone. Dit is een snelle manier om vooral grote terreinen in te meten.

Terrein inmeten met een drone

De drone vliegt dan boven het terrein en scant van bovenaf het gehele terrein. Alle gevonden punten zijn gerelateerd aan de ground points of basispunten. Deze punten zijn vaak met GPS ingemeten, zodat de gescande punten op coördinaten kunnen worden gezet.

Het meten met een drone is snel. Maar het mag nog niet overal. Bovendien is het meten met een drone een klus voor specialisten.

Wat is de beste manier om een terrein in te meten?

Hierboven heb ik drie manieren beschreven voor het inmeten van een terrein. De vraag wat de beste manier om een terrein in te meten is lastig. Dit heeft ermee te maken dat de beste manier afhankelijk is van het doel en van het terrein.

Als het inmeten van het terrein alleen gaat om het bepalen van de afstand van bijvoorbeeld een boom naar een schuur dan volstaat het gebruik van een meetband.

Echter een hoogtemeting van een open terrein is dan weer niet uit te voeren met een meetband. Dat kan wel met een drone. Dat is waarschijnlijk ook de snelste methode om een hoogtemeting mee uit te voeren.

Maar met een drone mag niet overal worden gevlogen. Denk bijvoorbeeld aan de nabijheid van vliegvelden of waar er veel mensen aanwezig zijn. Er is voor het vliegen met drones, en dus ook voor het inmeten van terreinen met drones, regelgeving. Deze regelgeving is er om ongelukken te voorkomen.

Het inmeten met GPS heeft veel minder beperkingen dan het meten met drones of een meetband. Het is snel op te stellen. Dus ook al is het maar voor één enkel punt dan kan u goed een GPS meetsysteem gebruiken.

Daarnaast heeft het meten met GPS voordelen. Degene die meet met GPS ziet exact wat hij of zij meet. Hierdoor kunnen obstakels worden gevonden die met bijvoorbeeld een drone onopgemerkt zouden blijven.

In het algemeen is de beste manier om een terrein in te meten de methode met GPS meetapparatuur. Er zijn echter wel situaties waarbij andere manieren sneller kunnen werken.

Kunt u zelf een terrein inmeten?

Het is niet zo moeilijk om met een meetband een terrein in te meten. Maar voor het meten met een drone heeft u wel wat kennis en kunde nodig.

Echter het meten met GPS is wel goed zelf uit te voeren, wanneer de software die u gebruikt Apglos Survey Wizard is. Deze app is te downloaden in de Google Play Store.

Apglos Survey Wizard is zeer eenvoudige landmeetsoftware met desondanks veel functionaliteit. De software helpt u zelfs door de meest gebruikte functies van de app.

GPS nauwkeurigheidsbeveiliging in Apglos Survey Wizard

Hierdoor hoeft u alleen de GPS ontvanger aan te zetten en met Apglos Survey Wizard verbinding te maken.

Daarna kunt u direct meten. En met direct bedoel ik ook direct. Een terrein inmeten stelt dan werkelijk niet zo veel meer voor. Met lagen kunt u namelijk aangeven wat u meet. En de knoppen wijzen zichzelf.

De landmeetsoftware Apglos Survey Wizard is zeer intuïtief. En u kunt er alles mee wat nodig is voor het terrein inmeten.

U kunt puntobjecten meten, zoals bomen, lichtmasten en rioolputten. Maar u kunt ook lijnobjecten meten, zoals bijvoorbeeld trottoirbanden.

Ook het inmeten van bogen, polylijnen en vlakken hoort bij de opties.

Omdat dit allemaal in de eenvoudige landmeetapp Apglos Survey Wizard zit kan ik met zekerheid zeggen dat u met onze GPS meetapparatuur een terrein kan inmeten.

Welk resultaat krijgt u bij een terreininmeting?

Het resultaat van een terreininmeting kan verschillen. Dit is afhankelijk van wat het doel is van de terreininmeting.

Een bekende term voor het resultaat van een terrein inmeting is een digitaal terreinmodel. De afkorting een digitaal terreinmodel is DTM.

Resultaat van het terrein inmeten

Een digitaal terreinmodel of DTM bestaan uit een punten, die met behulp van driehoeken met elkaar zijn verbonden. Hierdoor ontstaat er een model van de hoogten van het terrein. Met behulp van een digitaal terreinmodel kan men met software zoals Civil 3D snel en makkelijk volumes bepalen. En kan men zien hoeveel grond er moet worden afgegraven of aangevoerd.

Een DTM wordt vaak gebruikt bij grote projecten, zoals bij de aanleg van een snelweg.

Bij kleinere projecten zijn er andere mogelijkheden om het resultaat goed te presenteren. Wanneer men de terreininmeting wil gebruiken om later zelf op te kunnen ontwerpen dan is een DXF-bestand een goed resultaat. Een DXF kan worden geopend in elk tekenprogramma, zoals AutoCAD en Microstation.

Met deze tekenprogramma’s kan men dan het ontwerp baseren op de terreininmeting.

Slotconclusie over terrein inmeten

Dit was een heel artikel over terrein inmeten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over Terrein inmeten direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over terrein inmeten.

Check de shop van GPS-systeem