Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Hoogtemeting: methoden, belangrijkheid, met GPS en speciale app

Meten en uitzetten

Een hoogtemeting is een veel voorkomend onderdeel van landmeten. Hoewel Nederland bekend staat dat het plat is, zijn er toch veel hoogteverschillen. Deze hoogteverschillen worden met een hoogtemeting in kaart gebracht.

Bij een hoogtemeting worden de hoogteverschillen van een terrein gemeten. De makkelijkste methode is het uitvoeren van de hoogtemeting met GPS, maar het kan ook door te waterpassen, met een total station of met een drone. Door de hoogteverschillen middels een hoogtemeting goed in kaart te brengen kunnen knelpunten met betrekking tot de hoogte snel en goed worden opgelost.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

  • Waarom is een hoogtemeting belangrijk?
  • Hoe voert een landmeter een hoogtemeting uit?
  • Is hoogtemeting met GPS de makkelijkste manier voor een hoogtemeting?
  • Wat is een goede hoogtemeting app?

Hoogtemeting: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over hoogtemeting.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. En met onze GPS meetsystemen kunt u een meting uitvoeren. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over hoogtemeting en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen, en dus ook een hoogtemeting, mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Waarom is een hoogtemeting belangrijk?

Zoals al beschreven worden hoogtemetingen vaak uitgevoerd in Nederland. Dit soort metingen zijn dan ook erg belangrijk.

Veel mensen denken dat Nederland plat is, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn veel hoogteverschillen in Nederland. Denk maar eens aan een watergang. De bovenkant van een watergang ligt hoger dan de onderkant.

Wanneer men een nieuw project wil bouwen dan moet deze qua hoogte natuurlijk wel aansluiten op het aangrenzende terrein. Daarvoor moeten de hoogten van de aangrenzende terreinen bekend zijn. En daarom worden er ook hoogtemetingen uitgevoerd.

Op basis van de hoogten van de aangrenzende terreinen kan men het peil van het project bepalen. Wanneer men dan een hoogtemeting uitvoert van het projectterrein dan kan men ook bepalen hoeveel grond men moet ontgraven en/of aanvullen.

Het is echter niet alleen de hoeveelheid hoogteverschillen dat het type hoogtemeting belangrijk maakt. Nee, er is nog een andere factor, die er voor zorgt dat er veel hoogten in Nederland worden gemeten. En deze factor is de hoeveelheid neerslag, die er in Nederland valt.

De regen die in Nederland valt, infiltreert niet allemaal direct in de grond. Wanneer er regen op de verharding valt, dan stroomt het naar het laagste punt. Door een verkeerd ontwerp kan er wateroverlast ontstaan.

Wateroverlast

Om het risico op wateroverlast te minimaliseren moeten de hoogten goed in kaart zijn gebracht. Alleen wanneer dat is gedaan, kan men een goed ontwerp maken, om wateroverlast tegen te gaan.

De belangrijkste redenen voor het uitvoeren van een hoogtemeting zijn:

  • aansluiten op aangrenzende terreinen
  • voorkomen van overlast
  • berekenen hoeveelheden van te ontgraven en/of aan te vullen grond

Hoe voert een landmeter een hoogtemeting uit?

Een van de taken van een landmeter is dus om hoogtemetingen uit te voeren. Dit kan de landmeter op verschillende manieren doen.

Een oude maar nog steeds veel gebruikte methode is door het waterpasinstrument te gebruiken. Bij waterpassen zijn twee personen nodig. De ene houdt de baak vast en de ander leest door het waterpasinstrument de hoogte af. Bij deze methode van het uitvoeren van een hoogtemeting moet wel een hoogte van een vast punt bekend te zijn. Ook wordt alleen de hoogte bepaald en niet de x- en y-coördinaten.

Waterpasinstrument voor hoogtemeting

Een andere manier voor een landmeter om een hoogtemeting is met een total station. Met behulp van hoeken en afstanden kan een total station alle posities bepalen in een bepaald veld. Daarvoor heeft de total station wel een aantal coördinaten nodig van bekende punten. In principe kan er met een total station zeer nauwkeurig worden gemeten. Maar dat is wel zeer afhankelijk van hoe de bekende punten zijn bepaald. Wanneer de bekende punten met GPS zijn bepaald, dan wordt een hoogtemeting met een total station niet nauwkeuriger dan wanneer deze met een GPS meetsysteem wordt uitgevoerd.

En dan zijn we bij een veelgebruikte methode voor het uitvoeren van hoogtemetingen. Dit is met een GPS systeem. Een hoogtemeting met een GPS meetsysteem kan zelfstandig door één persoon worden uitgevoerd. De nauwkeurigheid van een GPS systeem is enigszins beter in het horizontale vlak en wat minder om de hoogte te bepalen. Toch is de nauwkeurigheid van een GPS systeem in de hoogte zo ongeveer 2 cm. En dat is voor de meeste doeleinden ruim voldoende. Een ander voordeel voor een hoogtemeting met een GPS systeem is dat men het GPS systeem op bijvoorbeeld een quad kan monteren. Op die manier kan men snel een hoogtemeting van een terrein uitvoeren.

Bij grote terreinen voert een landmeter de hoogtemeting vaak uit met een drone. Een drone kan over het terrein vliegen en onnoemelijk veel punten verzamelen. Hoewel dit sneller is, is de afwijking wel groter dan bij de andere drie methoden voor het uitvoeren van een hoogtemeting. Een hoogtemeting met een drone kan wel een afwijking van 10 cm geven.

Is hoogtemeting met GPS de makkelijkste manier voor een hoogtemeting?

Zoals u kunt lezen zijn er meerdere methoden om een hoogtemeting uit te voeren. De makkelijkste methode is zeker met GPS. Met één van onze GPS meetsystemen kunt u zelf ook hoogtemetingen uitvoeren.

Meten en uitzetten

Het is niet moeilijk. Dit in tegenstelling tot de andere methoden. Waterpassen is ook niet ingewikkeld, maar vraagt wel om twee personen en om wat rekenkunde. En ook als u de beste rekenaar bent is een rekenfout snel gemaakt. En een rekenfout leidt bij waterpassen tot verkeerde hoogten.

Om goed met een total station te kunnen werken, moet men daar wel wat voor geleerd hebben. Het is niet zo eenvoudig. En het vergt precisie.

Bij het werken met een drone zijn weer andere capaciteiten nodig. Men moet kunnen en mogen vliegen met een drone. Ook dat is niet voor iedereen weggelegd.

In tegenstelling tot de andere methoden voor het uitvoeren van een hoogtemeting is die met GPS wel toegankelijk voor iedereen en is deze door een ieder snel onder de knie te krijgen. Dit geldt vooral als de hoogtemeting met één van onze GPS meetsystemen wordt uitgevoerd, omdat al onze GPS meetsystemen zijn uitgerust met de meest eenvoudige landmeetapp.

Lees hier meer over hoogtemeting met GPS.

Wat is een goede hoogtemeting app?

En dan komen we dus direct bij wat een goede hoogtemeting app is. En dat is dus de landmeetapp die bij onze GPS meetsystemen zit. Dat is Apglos Survey Wizard. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

GPS nauwkeurigheidsbeveiliging in Apglos Survey Wizard

Als hoogtemeting app heeft Apglos Survey Wizard een groot aantal voordelen. Ten eerste is deze makkelijk in gebruik.

Daarnaast werkt Apglos Survey Wizard wanneer u de goede instellingen gebruikt met NAP hoogten. Apglos Survey Wizard zet de GPS coördinaten namelijk om naar RD coördinaten en een NAP hoogten.

Dat geldt dus zeker niet voor alle hoogtemetingen apps. En het werken met NAP hoogten in Nederland is belangrijk, omdat u dan de gemeten hoogte kunt vergelijken met andere al bekende hoogten.

Wel is het van belang om de hoogtemeting app Apglos Survey Wizard te verbinden met een externe GPS ontvanger. Hoewel Apglos Survey Wizard ook werkt met de GPS van een Android telefoon of een Android tablet, is de nauwkeurigheid van de GPS modules in deze apparaten niet zo hoog.

De betrouwbaarheid van de meting is dan ook niet hoog. Echter wanneer u de hoogtemeting app Apglos Survey Wizard verbindt met externe GPS ontvanger dan kunt u met centimeternauwkeurigheid een hoogtemeting uitvoeren. En daarom is Apglos Survey Wizard de beste hoogtemeting app.

Slotconclusie over hoogtemeting

Dit was een heel artikel over hoogtemeting. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over hoogtemeting direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over hoogtemeting.

Check de shop van GPS-systeem