Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Hoogteverschil tuin meten: 3 methoden uitgelegd

GPS meetsysteem in het veld

Het hoogteverschil in een tuin meten is belangrijk. Het moet eigenlijk bij elke nieuwe aanleg gebeuren. Maar hoe kan u het hoogteverschil in een tuin meten?

Voor het meten van hoogteverschillen in een tuin zijn verschillende methoden. Vaak gebeurt het met een waterpasinstrument of met een roterende laser. Echter heeft het hoogteverschil van een tuin meten met GPS meetapparatuur een aantal voordelen. GPS meetapparatuur is snel op te zetten en met Apglos Survey Wizard is het makkelijk te gebruiken. Bovendien krijgt u met GPS meetapparatuur niet alleen de hoogteverschillen maar ook de coördinaten.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke methoden zijn er om een hoogteverschil in de tuin te meten?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methoden om hoogteverschillen in de tuin te meten?
  • Hoe meet u een hoogteverschil in de tuin met een waterpasinstrument?
  • Waar moet u op letten bij het meten van hoogteverschillen in de tuin meten met een roterende laser?
  • Waarom is het goed om met GPS meetapparatuur hoogteverschillen in een tuin te meten?

Hoogteverschil tuin meten: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over het hoogteverschil in een tuin meten.

GPS meetapparatuur hoogteverschil tuin meten

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over het hoogteverschil in een tuin meten en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Welke methoden zijn er om een hoogteverschil in de tuin te meten?

Het meten van een hoogteverschil in een tuin kan op verschillende manieren. Alle methoden hebben hun voor- en nadelen. De keuze van de methode om het hoogteverschil in een tuin op te meten is vaak gebaseerd op hoe vaak men hoogteverschillen wil opmeten en welke informatie men uiteindelijk naast de de hoogteverschillen wil verkrijgen.

De drie meest gebruikte methoden om hoogteverschillen in de tuin te meten zijn:

  • Met een waterpasinstrument
  • Aan de hand van een roterende laser
  • Met behulp van GPS meetapparatuur

Daarnaast baseert men de keuze van de methode op omgevingsfactoren.

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methoden om hoogteverschillen in de tuin te meten?

Het is daarom verstandig om eens goed te kijken naar de voordelen en de nadelen van deze drie methoden om hoogteverschillen in de tuin te meten.

De eerste beoordelingsfactor is het aantal mensen dan men nodig heeft om het hoogteverschil te kunnen meten. Bij de roterende laser en GPS meetapparatuur is maar één persoon nodig. Echter wanneer men hoogteverschillen in een tuin met een waterpasinstrument wilt meten dan heeft u altijd twee mensen nodig. Er is er één nodig voor het vasthouden van de baak en één om de baak door het waterpasinstrument af te lezen.

Voor zowel het waterpasinstrument als voor de roterende laser zijn er zichtlijnen nodig. Bij het waterpasinstrument mogen er geen obstakels zijn tussen het waterpasinstrument en de baak, omdat men dan de baak niet kan aflezen.

Voor een roterende laser geldt dat de ontvanger de laser moet kunnen zien. Ook daar mogen geen obstakels tussen de ontvanger en de roterende laser zijn.

GPS meetapparatuur heeft geen last van lage obstakels. Van hoge obstakels kan GPS meetapparatuur wel last hebben. De GPS ontvanger moet namelijk voldoende satellietsignalen ontvangen om de positie exact te kunnen bepalen. Bomen en hoge gebouwen kunnen ervoor zorgen dat er te weinig satellietsignalen door de GPS ontvanger worden ontvangen. En daardoor kan de GPS ontvanger geen exacte positie bepalen. Onder een overkapping kan men dus niet meten met GPS meetapparatuur.

Dan is er nog de opstarttijd om de apparatuur om het hoogteverschil in de tuin op te meten. Voor zowel de roterende laser als het waterpasinstrument geldt dat deze perfect horizontaal moeten zijn gesteld. Als ze niet horizontaal worden opgesteld dan ontstaan er afwijkingen in de meetresultaten.

Dit zorgt ervoor dat het langer duurt om deze meetsystemen op te zetten. Dit is niet nodig bij het meten van hoogteverschillen in de tuin met GPS meetapparatuur. Bij GPS meetapparatuur hoeft u eigenlijk alleen het systeem aan te zetten en kunt u direct het hoogteverschil in de tuin meten.

Dat is onderdeel van het gebruiksgemak van GPS meetapparatuur. Maar daarnaast hoeft u bij GPS meetapparatuur niet zelf te rekenen. Bij het waterpasinstrument en de roterende laser moet u dat wel om hoogteverschillen te bepalen. Door het rekenen kunnen fouten ontstaan.

Deze voor- en nadelen zijn in de onderstaande tabel gezet.

Waterpasinstrument Roterende laser GPS meetapparatuur
Benodigd aantal mensen ++ ++
Lage obstakels ++
Hoge obstakels
Opzettijd ++
Gebruiksgemak ++ ++

Uit de tabel blijkt dat het GPS meetapparatuur vaak de beste methode is om hoogteverschillen in de tuin te meten. Hierbij moet wel gezegd worden dat GPS meetapparatuur vaak duurder is dan een waterpasinstrument of een roterende laser.

Hoe meet u een hoogteverschil in de tuin met een waterpasinstrument?

Zoals beschreven bestaat het meten van hoogteverschillen in de tuin met een waterpasinstrument uit twee belangrijke onderdelen. Het eerste onderdeel is het waterpasinstrument zelf.

Waterpasinstrument

En het andere is een baak. Op de baak staat een schaalverdeling. En aan de hand van deze schaalverdeling kan de hoogte worden bepaald.

Het hoogteverschil wordt bepaald door de baak op het eerste punt te zetten en de maat af te lezen met behulp van de kruisdraden in het waterpasinstrument.

Daarna kan de baak op de tweede positie worden geplaatst. Ook op deze plaats moet de maat op de baak worden afgelezen.

Waterpasinstrument: hoogteverschil tuin meten

Wanneer beide maten van elkaar worden afgetrokken krijgt men het hoogteverschil.

Bij het meten van de hoogteverschillen in de tuin met een waterpasinstrument zijn er wel een aantal belangrijke zaken. Ten eerste moet er voor worden gezorgd dat het waterpasinstrument niet verplaatst wordt.

Ook is het belangrijk dat het waterpasinstrument in alle richtingen horizontaal staat opgesteld. Wanneer dit niet gebeurd dan ontstaan er afwijkingen.

Waar moet u op letten bij het meten van hoogteverschillen in de tuin meten met een roterende laser?

Een roterende laser werkt op zich hetzelfde als het waterpasinstrument. Alleen zend de roterende laser een laserstraal uit die een ontvanger ontvangt.

Roterende laser: hoogterverschil tuin meten

Deze ontvanger is vaak aan de baak bevestigd en door de ontvanger op de baak te verschuiven kan men de hoogte van het punt bepalen ten opzichte van de roterende laser. Door de hoogte van twee punten ten opzichte van de roterende laser te bepalen kan men het hoogteverschil tussen deze twee punten berekenen.

Ook hier is het van belang dat de roterende laser recht staat opgesteld. Het is ook van belang dat er geen obstakels tussen de roterende laser en de twee punten waarover het hoogteverschil moet worden bepaald staat. Er moeten dus twee vrije zichtlijnen zijn.

Daarnaast zit bij elke fatsoenlijke roterende laser een beschermingsbril. Het is namelijk niet verstandig om rechtstreeks in de laserstraal te kijken.

Waarom is het goed om met GPS meetapparatuur hoogteverschillen in een tuin te meten?

Uit de tabel in dit artikel blijkt dat het meten van hoogteverschillen in een tuin met GPS meetapparatuur veel voordelen heeft. Maar zijn nog andere redenen dat het handig is om met GPS meetapparatuur hoogteverschillen in een tuin te meten.

Bij het meten met GPS meetapparatuur meet men namelijk niet alleen de hoogte in. Men legt bij GPS meten een coördinaat vast. Een coördinaat is een punt dat is vastgelegd in x-, y- en z-richting. Door deze vastlegging van het punt kan er veel meer mee worden gedaan.

Ook kan het hoogteverschil in de tuin door het vastleggen van coördinaten met GPS meetapparatuur later worden uitgevoerd. Bij het werken met een waterpasinstrument of een roterende laser moet direct de hoogte worden berekend.

Een ander voordeel is dat de coördinaatgegevens uit de GPS meetapparatuur direct in een tekening of een database kunnen worden opgeslagen. Hierdoor kan men in een later stadium kijken of het werk goed is uitgevoerd en kan men eventuele problemen makkelijker oplossen.

Ook zorgt het opslaan van de coördinaatgegevens ervoor dat er minder vaak het hoogteverschil hoeft te worden gemeten. Er hoeft namelijk geen hoogteverschil te worden bepaald wanneer het hoogteverschil is vastgelegd.

Slotconclusie over hoogteverschil tuin meten

Dit was een heel artikel over het meten van een hoogteverschil in de tuin. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over hoogteverschil tuin meten direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over het hoogteverschil in de tuin meten.

Check de shop van GPS-systeem