Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Het inmeten van kabels en leidingen: doe het GOED!

Beschadigde waterleiding

Given the amount of underground infrastructure in the Netherlands, measuring cables and pipes is very important. This applies to both newly laid cables and pipes and to existing cables and pipes.

Measuring cables and pipes is important to prevent excavation damage to cables and pipes. Existing cables and pipes are often first dug free by means of a test trench before they are measured. It is easier with new cables and pipes. The measurement then takes place before the trench is closed. The exchange of information about cables and pipes is now in accordance with WIBON. But measuring cables and pipes in the Prorail management area still has additional requirements. In addition, it is wise to measure cables and pipes with a flat base, so that the cables and pipes are not damaged.

To clarify everything about this topic, we will answer the following questions in this article:

  • Why is measuring cables and pipes important?
  • What is the best way to measure existing cables and pipes?
  • How can you quickly measure newly laid cables and pipes?
  • Are there any specific requirements for measuring cables and pipes?
  • Are there any other tips for measuring cables and pipes?

Measuring cables and pipes: the solution

You may not be able to read this entire article. That is why there is another opportunity to find out more about measuring cables and pipes.

You can try a GPS measuring system via this website. Please look directly at this page .

You can also request a demonstration of one of our GPS measuring systems. During this demonstration you can ask specific questions about measuring cables and pipes and of course also about other topics related to GPS surveying.

If you do not have time for a demonstration or would like to quickly try out the software of our GPS measuring systems, this is possible. Apglos Survey Wizard is the easiest software to perform GPS measurements. You can download it for free from the Google Play Store .

The Apglos Survey Wizard surveying app has full functionality with the GPS of your Android device. So you can fully test this app and it is free.

Of course, the accuracy of our GPS receivers is better than that of standard Android devices. So if you want to test with an accurate system, take a look at this page .

Why is measuring cables and pipes important?

Er ligt in Nederland meer dan 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Omdat ze onder de grond liggen is het lastig te bepalen waar de kabels en leidingen zich exact bevinden. Bij graafwerkzaamheden, wat in Nederland ook veelvuldig voorkomt, ontstaat er daarom regelmatig schade aan kabels en leidingen.

Er is onderzocht dat er bij ongeveer één op de twintig graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen ontstaat. Dat leidt tot een grote financiële schade van zo’n 25 miljoen euro per jaar.

Damaged water pipe

Daarnaast kunnen er bij schade aan kabels en leidingen gevaarlijke situaties ontstaan. Zo ontstaat er bij schade aan een gasleiding explosiegevaar. En bij schade aan een elektraleiding ontstaat is er het gevaar van elektrocutie.

Er is echter nog een nadelig gevolg van schade aan kabels en leidingen. De huidige samenleving vertrouwt het altijd aanwezig zijn van gas, water, elektra en internet. Om dit te kunnen garanderen is een onbeschadigd kabel- en leidingnetwerk enorm belangrijk.

De overheid heeft dit ook ingezien. Zij heeft de wet WION in 2008 ingesteld. In 2018 is deze wet vervangen door de WIBON.

Het doel van de WIBON en daarvoor de WION is om de schade aan het kabel- en leidingnetwerk zo veel mogelijk te beperken. Een belangrijk onderdeel daarvan is om alle kabels in Nederland goed in kaart te brengen. En dat wordt natuurlijk gedaan door de kabels en leidingen in te meten.

Het inmeten van kabels en leidingen is dus niet alleen belangrijk voor het voorkomen van financiële schade. Maar door het inmeten van kabels en leidingen worden gevaarlijke situaties voorkomen en houdt men de samenleving tevreden.

Wat is de beste manier om bestaande kabels en leidingen in te meten?

Om bestaande kabels en leidingen in te meten moet men eerst weten waar ongeveer de kabels en leidingen liggen. Hiervoor wordt een klic melding aangevraagd. Wanneer men een klic melding aanvraagt geeft men aan waar men gaat graven en met welk doel.

Het aanvragen van een klic melding gebeurt via het Kadaster. Na het doen van een klic melding verstuurt het Kadaster de gegevens van de kabels en leidingen op de aangegeven locatie.

Aan de hand van die gegevens bepaald men waar de proefsleuven kunnen worden gegraven. De proefsleuven worden vaak uitgezet met één van onze GPS meetsystemen. Onze GPS systemen kunnen namelijk ook direct een klic melding inlezen.

Wanneer de locaties van de proefsleuven uitgezet zijn, dan kunnen de proefsleuven worden gegraven. Dit moet rondom de kabels en leidingen met de hand gebeuren, zodat de kabels en leidingen niet beschadigd raken.

Test slot for measuring cables and pipes

Na het vrijgraven van de kabels en leidingen kunnen de kabels en leidingen worden ingemeten met behulp van GPS.

Het voordeel van het inmeten van bestaande kabels en leidingen in proefsleuven is dat men direct kan zien wat voor kabel of leiding het betreft. Een nadeel is dat het vrij arbeidsintensief is.

Een andere mogelijk om bestaande kabels en leidingen in kaart te brengen is door middel van grondradar. Dit is minder arbeidsintensief. Echter kan niet altijd achterhaald worden wat welke kabel en leiding is.

De beste manier om bestaande kabels en leidingen in te meten hangt dus af van het doel. Hoeven de kabels en leidingen maar globaal bepaald worden dan kan dit zonder problemen met een grondradar. Maar is er meer specifieke informatie nodig dan is het inmeten van de kabels en leidingen met GPS na het graven van een proefsleuf de beste manier.

Het is dan ook makkelijker om afwijkingen van de klic melding in kaart te brengen. Dit is nog steeds een vereiste voor het voldoen aan de WIBON.

Hoe kan men snel nieuw aangelegde kabels en leidingen inmeten?

Het inmeten van nieuw aangelegde kabels en leidingen is makkelijker dan het inmeten van bestaande kabels en leidingen.

Het grote verschil is natuurlijk dat bij het inmeten van net nieuw aangelegde kabels en leidingen de sleuf nog open is. De kabels en leidingen hoeven dus niet eerst opgezocht te worden.

Dat maakt het proces van het inmeten van nieuw aangelegde kabels en leidingen al sneller dan het inmeten van bestaande kabels en leidingen.

Toch is er de vraag uit de markt om nieuw aangelegde kabels en leidingen zo snel mogelijk te meten. Het inmeten van de kabels en leidingen is namelijk de laatste stap voordat de sleuf dicht kan worden gegooid.

En pas wanneer de sleuf weer dicht is kan men verder met de overige werkzaamheden in het project.

Het snel kunnen inmeten van kabels en leidingen heeft dus een gunstig effect op de planning. En door dit gunstige effect op de planning heeft het ook een gunstig effect op het budget.

Om nieuw aangelegde kabels en leidingen snel te kunnen inmeten is het het beste om dit zelf in de hand te hebben. Het inhuren van een landmeter werkt vaak vertragend, omdat de landmeter er niet altijd is wanneer de kabels en leidingen moeten worden ingemeten.

Wanneer u zelf één van onze GPS meetsystemen op het project heeft dan kunt u altijd meten wanneer u wilt. U hoeft dan niet te wachten voor de inmeting door een landmeter, omdat u dit zelf kan. Hierdoor kunt u de sleuf sneller dicht maken en tijd en geld besparen.

Het mooie van onze GPS meetsystemen is, is dat deze werken met de eenvoudige landmeetsoftware Apglos Survey Wizard. In deze applicatie kunt u met de functie automatische meten snel het tracé van de kabel of leiding volgen en wordt deze automatisch in kaart gebracht.

Ook kunt u met deze landmeetsoftware makkelijk andere objecten inmeten, zoals afsluiters, brandkranen, T-stukken enz.

GPS accuracy protection in Apglos Survey Wizard

Het inmeten van nieuw aangelegde kabels en leidingen met een GPS systeem met Apglos Survey Wizard werkt dus het snelst.

Zijn er nog specifieke eisen aan het inmeten van kabels en leidingen?

In de WIBON staat veel over hoe de communicatie van de informatie van kabels en leidingen moet geschieden. Maar het zegt minder over wat er allemaal moet worden vastgelegd. Dit is namelijk enigszins afhankelijk van de netbeheerder en welke discipline het betreft.

Er zijn namelijk veel verschillende soorten kabels en leidingen. De meeste mensen kennen natuurlijk gas, water en elektra. Maar er is ook datatransport, brandstof, riolering enz.

En dan moet u nog bedenken dat er zo’n 1100 verschillende netbeheerders in Nederland zijn. Veel netbeheerders hebben dan weer andere eisen voor het vastleggen of inmeten van kabels en leidingen.

De eisen voor het vastleggen of inmeten van kabels en leidingen zijn vaak vastgelegd in het bestek. In dit bestek staat dan exact welke gegevens moeten worden geregistreerd en welke objecten moeten worden gemeten.

Wanneer u kabels en leidingen meet is het verstandig om het deel van het bestek met daarin de eisen voor het inmeten van kabels en leidingen te lezen. Alleen op die manier kunt u zich ervan verzekeren dat wat u meet ook goedgekeurd zal worden.

En dat is wel aan te raden, omdat de meetgegevens vaak na het dichten van de sleuf worden aangeleverd aan de opdrachtgever.

Het kan ook zijn dat een partij anders dan de netbeheerder nog eisen stelt aan de meetgegevens van kabels en leidingen. Zo heeft bijvoorbeeld Prorail, die het Nederlandse spoor beheert, eisen met betrekking tot de meetgegevens van alle kabels en leidingen, die langs het spoor liggen of die het spoor kruisen.

Apglos, de ontwikkelaar van Apglos Survey Wizard, heeft hiervoor een meetapp ontwikkeld, zodat alle gegevens die Prorail eist, daadwerkelijk worden ingemeten. Als u hier meer over wilt weten neem dan contact met ons op.

Zijn er verder nog tips voor het inmeten van kabels en leidingen?

Veel heb ik al beschreven in dit artikel over het inmeten van kabels en leidingen. Maar er zijn nog wel een aantal tips die handig kunnen zijn om te weten.

Het doel van het inmeten van kabels en leidingen is ervoor zorgen dat de kabels en leidingen niet beschadigd raken. Dit betekent dat u ook tijdens het inmeten voorzichtig moet zijn.

Flat base for protection when measuring cables and pipes

Bij het stoten van een GPS meetstok tegen een kabel of leiding kan deze beschadigd raken. En dat is niet de bedoeling. Het is dan ook handig om de paalpunt die normaliter onder de GPS meetstok zit te vervangen voor een platte voet. Hierdoor zullen de kabels en leidingen minder snel beschadigen.

Een andere tip is om de klic melding in te lezen in Apglos Survey Wizard, zodat deze direct en te allen tijde beschikbaar is. Op die manier is de locatie van de bestaande kabels en leidingen altijd snel beschikbaar en kunt u schade aan kabels en leidingen voorkomen zonder dat dit veel tijd kost.

Slotconclusie

Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

However, everything written in this article is theory. If you want to put this theory into practice, you can.

You can try or buy a GPS measuring system via this website . If you do this, you can immediately put into practice what you learned by reading this article about measuring cables and pipes. And you can see whether working with our GPS measuring equipment is something for you.

Of course, when you try or buy one of our GPS measuring systems, you will receive a short and clear explanation, so that you can get started right away.

If you would like a demonstration first, you can book one here. During a demonstration or a brief explanation you can also ask specific questions about measuring cables and pipes.

Check de shop van GPS-systeem