Het inmeten van kabels en leidingen: doe het GOED!

Gebruik van een landmeetapp
Beschadigde waterleiding

Gezien de hoeveelheid ondergrondse infra in Nederland is het inmeten van kabels en leidingen erg belangrijk. Dit geldt zowel voor nieuw aangelegde kabels en leidingen als voor bestaande kabels en leidingen.

Om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen is het inmeten van kabels en leidingen belangrijk. Bestaande kabels en leidingen worden vaak eerst vrijgegraven door middel van een proefsleuf voordat ze worden ingemeten. Bij nieuwe kabels en leidingen is het makkelijker. De meting vindt dan plaats voordat de sleuf dicht wordt gegooid. De uitwisseling van informatie van kabels en leidingen is tegenwoordig conform het WIBON. Maar het inmeten van kabels en leidingen in het beheergebied van Prorail heeft nog aanvullende eisen. Daarnaast is het verstandig om kabels en leidingen in te meten met een platte voet, zodat de kabels en leidingen niet beschadigen.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

  • Waarom is inmeten van kabels en leidingen belangrijk?
  • Wat is de beste manier om bestaande kabels en leidingen in te meten?
  • Hoe kan men snel nieuw aangelegde kabels en leidingen inmeten?
  • Zijn er nog specifieke eisen aan het inmeten van kabels en leidingen?
  • Zijn er verder nog tips voor het inmeten van kabels en leidingen?

Inmeten kabels en leidingen: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over inmeten kabels en leidingen.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over inmeten kabels en leidingen en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Waarom is inmeten van kabels en leidingen belangrijk?

Er ligt in Nederland meer dan 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Omdat ze onder de grond liggen is het lastig te bepalen waar de kabels en leidingen zich exact bevinden. Bij graafwerkzaamheden, wat in Nederland ook veelvuldig voorkomt, ontstaat er daarom regelmatig schade aan kabels en leidingen.

Er is onderzocht dat er bij ongeveer één op de twintig graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen ontstaat. Dat leidt tot een grote financiële schade van zo’n 25 miljoen euro per jaar.

Beschadigde waterleiding

Daarnaast kunnen er bij schade aan kabels en leidingen gevaarlijke situaties ontstaan. Zo ontstaat er bij schade aan een gasleiding explosiegevaar. En bij schade aan een elektraleiding ontstaat is er het gevaar van elektrocutie.

Er is echter nog een nadelig gevolg van schade aan kabels en leidingen. De huidige samenleving vertrouwt het altijd aanwezig zijn van gas, water, elektra en internet. Om dit te kunnen garanderen is een onbeschadigd kabel- en leidingnetwerk enorm belangrijk.

De overheid heeft dit ook ingezien. Zij heeft de wet WION in 2008 ingesteld. In 2018 is deze wet vervangen door de WIBON.

Het doel van de WIBON en daarvoor de WION is om de schade aan het kabel- en leidingnetwerk zo veel mogelijk te beperken. Een belangrijk onderdeel daarvan is om alle kabels in Nederland goed in kaart te brengen. En dat wordt natuurlijk gedaan door de kabels en leidingen in te meten.

Het inmeten van kabels en leidingen is dus niet alleen belangrijk voor het voorkomen van financiële schade. Maar door het inmeten van kabels en leidingen worden gevaarlijke situaties voorkomen en houdt men de samenleving tevreden.

Wat is de beste manier om bestaande kabels en leidingen in te meten?

Om bestaande kabels en leidingen in te meten moet men eerst weten waar ongeveer de kabels en leidingen liggen. Hiervoor wordt een klic melding aangevraagd. Wanneer men een klic melding aanvraagt geeft men aan waar men gaat graven en met welk doel.

Het aanvragen van een klic melding gebeurt via het Kadaster. Na het doen van een klic melding verstuurt het Kadaster de gegevens van de kabels en leidingen op de aangegeven locatie.

Aan de hand van die gegevens bepaald men waar de proefsleuven kunnen worden gegraven. De proefsleuven worden vaak uitgezet met één van onze GPS meetsystemen. Onze GPS systemen kunnen namelijk ook direct een klic melding inlezen.

Wanneer de locaties van de proefsleuven uitgezet zijn, dan kunnen de proefsleuven worden gegraven. Dit moet rondom de kabels en leidingen met de hand gebeuren, zodat de kabels en leidingen niet beschadigd raken.

Proefsleuf voor inmeten kabels en leidingen

Na het vrijgraven van de kabels en leidingen kunnen de kabels en leidingen worden ingemeten met behulp van GPS.

Het voordeel van het inmeten van bestaande kabels en leidingen in proefsleuven is dat men direct kan zien wat voor kabel of leiding het betreft. Een nadeel is dat het vrij arbeidsintensief is.

Een andere mogelijk om bestaande kabels en leidingen in kaart te brengen is door middel van grondradar. Dit is minder arbeidsintensief. Echter kan niet altijd achterhaald worden wat welke kabel en leiding is.

De beste manier om bestaande kabels en leidingen in te meten hangt dus af van het doel. Hoeven de kabels en leidingen maar globaal bepaald worden dan kan dit zonder problemen met een grondradar. Maar is er meer specifieke informatie nodig dan is het inmeten van de kabels en leidingen met GPS na het graven van een proefsleuf de beste manier.

Het is dan ook makkelijker om afwijkingen van de klic melding in kaart te brengen. Dit is nog steeds een vereiste voor het voldoen aan de WIBON.

Hoe kan men snel nieuw aangelegde kabels en leidingen inmeten?

Het inmeten van nieuw aangelegde kabels en leidingen is makkelijker dan het inmeten van bestaande kabels en leidingen.

Het grote verschil is natuurlijk dat bij het inmeten van net nieuw aangelegde kabels en leidingen de sleuf nog open is. De kabels en leidingen hoeven dus niet eerst opgezocht te worden.

Dat maakt het proces van het inmeten van nieuw aangelegde kabels en leidingen al sneller dan het inmeten van bestaande kabels en leidingen.

Toch is er de vraag uit de markt om nieuw aangelegde kabels en leidingen zo snel mogelijk te meten. Het inmeten van de kabels en leidingen is namelijk de laatste stap voordat de sleuf dicht kan worden gegooid.

En pas wanneer de sleuf weer dicht is kan men verder met de overige werkzaamheden in het project.

Het snel kunnen inmeten van kabels en leidingen heeft dus een gunstig effect op de planning. En door dit gunstige effect op de planning heeft het ook een gunstig effect op het budget.

Om nieuw aangelegde kabels en leidingen snel te kunnen inmeten is het het beste om dit zelf in de hand te hebben. Het inhuren van een landmeter werkt vaak vertragend, omdat de landmeter er niet altijd is wanneer de kabels en leidingen moeten worden ingemeten.

Wanneer u zelf één van onze GPS meetsystemen op het project heeft dan kunt u altijd meten wanneer u wilt. U hoeft dan niet te wachten voor de inmeting door een landmeter, omdat u dit zelf kan. Hierdoor kunt u de sleuf sneller dicht maken en tijd en geld besparen.

Het mooie van onze GPS meetsystemen is, is dat deze werken met de eenvoudige landmeetsoftware Apglos Survey Wizard. In deze applicatie kunt u met de functie automatische meten snel het tracé van de kabel of leiding volgen en wordt deze automatisch in kaart gebracht.

Ook kunt u met deze landmeetsoftware makkelijk andere objecten inmeten, zoals afsluiters, brandkranen, T-stukken enz.

GPS nauwkeurigheidsbeveiliging in Apglos Survey Wizard

Het inmeten van nieuw aangelegde kabels en leidingen met een GPS systeem met Apglos Survey Wizard werkt dus het snelst.

Zijn er nog specifieke eisen aan het inmeten van kabels en leidingen?

In de WIBON staat veel over hoe de communicatie van de informatie van kabels en leidingen moet geschieden. Maar het zegt minder over wat er allemaal moet worden vastgelegd. Dit is namelijk enigszins afhankelijk van de netbeheerder en welke discipline het betreft.

Er zijn namelijk veel verschillende soorten kabels en leidingen. De meeste mensen kennen natuurlijk gas, water en elektra. Maar er is ook datatransport, brandstof, riolering enz.

En dan moet u nog bedenken dat er zo’n 1100 verschillende netbeheerders in Nederland zijn. Veel netbeheerders hebben dan weer andere eisen voor het vastleggen of inmeten van kabels en leidingen.

De eisen voor het vastleggen of inmeten van kabels en leidingen zijn vaak vastgelegd in het bestek. In dit bestek staat dan exact welke gegevens moeten worden geregistreerd en welke objecten moeten worden gemeten.

Wanneer u kabels en leidingen meet is het verstandig om het deel van het bestek met daarin de eisen voor het inmeten van kabels en leidingen te lezen. Alleen op die manier kunt u zich ervan verzekeren dat wat u meet ook goedgekeurd zal worden.

En dat is wel aan te raden, omdat de meetgegevens vaak na het dichten van de sleuf worden aangeleverd aan de opdrachtgever.

Het kan ook zijn dat een partij anders dan de netbeheerder nog eisen stelt aan de meetgegevens van kabels en leidingen. Zo heeft bijvoorbeeld Prorail, die het Nederlandse spoor beheert, eisen met betrekking tot de meetgegevens van alle kabels en leidingen, die langs het spoor liggen of die het spoor kruisen.

Apglos, de ontwikkelaar van Apglos Survey Wizard, heeft hiervoor een meetapp ontwikkeld, zodat alle gegevens die Prorail eist, daadwerkelijk worden ingemeten. Als u hier meer over wilt weten neem dan contact met ons op.

Zijn er verder nog tips voor het inmeten van kabels en leidingen?

Veel heb ik al beschreven in dit artikel over het inmeten van kabels en leidingen. Maar er zijn nog wel een aantal tips die handig kunnen zijn om te weten.

Het doel van het inmeten van kabels en leidingen is ervoor zorgen dat de kabels en leidingen niet beschadigd raken. Dit betekent dat u ook tijdens het inmeten voorzichtig moet zijn.

Platte voet voor bescherming tijdens inmeten kabels en leidingen

Bij het stoten van een GPS meetstok tegen een kabel of leiding kan deze beschadigd raken. En dat is niet de bedoeling. Het is dan ook handig om de paalpunt die normaliter onder de GPS meetstok zit te vervangen voor een platte voet. Hierdoor zullen de kabels en leidingen minder snel beschadigen.

Een andere tip is om de klic melding in te lezen in Apglos Survey Wizard, zodat deze direct en te allen tijde beschikbaar is. Op die manier is de locatie van de bestaande kabels en leidingen altijd snel beschikbaar en kunt u schade aan kabels en leidingen voorkomen zonder dat dit veel tijd kost.

Slotconclusie

Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over inmeten kabels en leidingen direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over inmeten kabels en leidingen.