Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

Wat zijn de kosten van een grensreconstructie? Kadaster of anders.

Kosten grensreconstructie

Een grensreconstructie is er om de grens tussen twee percelen te bepalen. De kosten van een grensreconstructie hangen af van verschillende factoren. De belangrijkste factor is welke partij de grensreconstructie uitvoert.

Wat zijn de kosten van een grensreconstructie? Een kadasterlijke grensreconstructie kost minimaal € 485,- maar daar komen nog aanvullende kosten bij, Er zijn websites waarbij een grensreconstructie van één perceel worden aangeboden voor € 649,- incl. BTW. Maar u kunt het ook zelf doen. Voor in totaal € 121,- incl. BTW kunt u met een professioneel GPS systeem zelf uw grensreconstructie uitvoeren. Qua kosten kunt u de grensreconstructie het beste zelf uitvoeren. Maar als er conflicten zijn dan kunt u het beste de grensreconstructie door een onafhankelijke partij laten doen. De meest onafhankelijke is Het Kadaster. 

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

-Wat is een grensreconstructie?

-Wie voeren grensreconstructies uit?

-Wat zijn de kosten van een kadasterlijke grensreconsructie?

-Wat zijn de kosten van een grensreconstructie door een landmeter?

-Kunt u zelf een grensreconstructie uitvoeren?

-Wat zijn de kosten van een grensreconstructie als ik deze zelf uitvoer?

-Hoe maakt u de beste keuze in wie de grensreconstructie moet uitvoeren?

Kosten van een grensreconstructie: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over het zelf uitvoeren van een grensreconstructie, de goedkoopste manier.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt ook een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over wat de kosten zijn van een grensreconstructie en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is een grensreconstructie?

Voordat ik kan aangeven wat de kosten van een grensreconstructie zijn, is het natuurlijk handig om exact te weten wat een grensreconstructie is.

Om daar achter te komen moet u weten dat Nederland is onderverdeeld in vele percelen. Een perceel is een stuk grond. Iemand is eigenaar van dat stuk grond. Dit is de perceeleigenaar.

Elk perceel ligt weer naast andere percelen. Deze percelen worden gescheiden door een perceelsgrens. De perceelsgrens is niet altijd buiten zichtbaar. Het kan zijn dat er een hekwerk, een haag of een schutting is geplaatst. Maar dat is niet altijd het geval.

Grensreconstructie

Een grensreconstructie is het zichtbaar maken van een perceelgrens. Wanneer de perceelgrens zichtbaar is dan kunt u aan de hand daarvan beslissingen nemen. Het type beslissing is afhankelijk van de reden waarom een grensreconstructie wordt uitgevoerd.

Er zijn een aantal verschillende redenen om een grensreconstructie uit te voeren. Er is namelijk veel regelgeving met betrekking tot het bouwen of planten op en nabij de perceelgrens. Een aantal voorbeelden van redenen om een grensreconstructie uit te voeren zijn:

  • Wanneer u een conflict over de grens met de buren wilt oplossen
  • Voor het plaatsen van een schutting of haag als erfafscheiding
  • Wanneer u een uitbouw wilt bouwen
  • Als u een boom wilt planten in de nabijheid van de erfgrens
  • Wanneer u een perceel wilt aankopen of verkopen

Wie voeren grensreconstructies uit?

Er zijn dus genoeg redenen om een grensreconstructie uit te voeren. Maar wie voeren grensreconstructies nu uit.

De bekendste partij die grensreconstructies uitvoert is het Kadaster. Dit is ook logisch, omdat Het Kadaster ook de database beheert van alle erfgrenzen in Nederland.

Zij hebben van oorsprong makkelijk toegang tot deze database van perceelsgrenzen. Daarom werden vroeger eigenlijk alle grensreconstructies gedaan door Het Kadaster.

Inmiddels zijn de gegevens van perceelgrenzen wel voor iedereen beschikbaar. Dit kunt u ook lezen in dit artikel over hoe u zelf de erfgrens kunt bepalen.

Hierdoor kunnen ook landmeters een grensreconstructie doen.

Maar de gegevens van de perceelsgrenzen zijn ook voor u beschikbaar. U kunt dus ook zelf een grensreconstructie uitvoeren. Hoe dat exact moet kunt u hier lezen.

Er zijn dus verschillende partijen die een grensreconstructie kunnen uitvoeren. Maar daar horen ook verschillende kostenplaatjes bij.

Wat zijn de kosten van een kadasterlijke grensreconsructie?

Een kadasterlijke grensreconstructie is een grensreconstructie uitgevoerd door Het Kadaster. Wanneer u gaat zoeken op de website van het Kadaster, dan is het nog niet zo makkelijk om de exacte kosten voor een grensreconstructie te vinden.

Daarom geef ik u hier een duidelijk overzicht wat de kosten zijn van een grensreconstructie door het Kadaster.

De totale kosten van een kadasterlijke grensreconstructie zijn afhankelijk van een aantal zaken. Ten eerste zijn de kosten afhankelijk van het aantal perceelsgrenzen waar u een grensreconstructie van wilt doen. Per perceelsgrens bedragen de kosten € 485,-.

Echter rekent Het Kadaster nog meer voor het zichtbaar maken van de hoekpunten van een perceel bij een grensreconstructie. Deze hoekpunten zijn de begin- en eindpunten van een perceelsgrens. Het Kadaster rekent aanvullend op de kosten per perceelsgrens ook nog € 285,- per hoekpunt.

Met de onderstaande formule kunt u de kosten van een kadasterlijke grensreconstructie bepalen:

K = 485 * P + 285 * H

K: totale kosten in euro

P: aantal perceelsgrenzen

H: aantal hoekpunten

Wanneer u verschillende perceelsgrenzen heeft, waarvan u een grensreconstructie wilt hebben dan kunnen hiervoor de kosten bij het Kadaster hoog oplopen.

Wat zijn de kosten van een grensreconstructie door een landmeter?

Dit hebben verschillende landmeters ook gezien. Zij bieden op internet aan om grensreconstructies uit te voeren.

Het goede daarvan is dat er een marktwerking is ontstaan. Waardoor een grensreconstructie goedkoper dan worden uitgevoerd dan wanneer deze door Het Kadaster worden uitgevoerd.

Meten en uitzetten

Omdat er nu een marktwerking is, is het wel lastig om eenduidig hier de kosten aan te geven. Toch is er wel enigszins een beeld van te geven.

Via de website grensreconstructie.nl kunt u voor € 649,- incl. BTW een grensreconstructie laten uitvoeren voor uw complete perceel. Dit is dus niet alleen van één perceelsgrens, maar van alle grenzen, waarbij dus alle hoekpunten van uw perceel zichtbaar worden gemaakt.

Een andere partij rekent dan weer op een andere manier. Deze rekent voor de grensreconstructie van de eerste perceelsgrens € 499,- incl. BTW en voor elke aanvullende grens € 299,- incl. BTW.

De goedkoopste mogelijkheid is dus afhankelijk van waar u een grensreconstructie van wilt hebben.

Kunt u zelf een grensreconstructie uitvoeren?

Deze landmeters laten het uitvoeren van een grensreconstructie moeilijk lijken. Ze geven namelijk aan dat ze werken met erkende landmeters en dat het inclusief het opvragen van alle benodigde informatie van het Kadaster is.

Echter het uitvoeren van een grensreconstructie is niet moeilijk. Het is zelfs vrij eenvoudig. In dit artikel over het zelf de erfgrens bepalen heb ik stap voor stap uitgelegd hoe u de erfgrens kunt bepalen.

Alle benodigde informatie van het Kadaster is publiekelijk beschikbaar.

En met de GPS meetsystemen van deze website krijgt u exact dezelfde resultaten als de ‘erkende’ landmeter.

Ja, erkende staat hierbij tussen haakjes. In Nederland is in tegentelling tot België het beroep landmeter niet een erkend beroep. In België worden landmeters beëdigd bij de rechtbank.

U kunt en mag in Nederland dus ook zelf een grensreconstructie uitvoeren. En als u ziet dat een grensreconstructie van grensreconstructie.nl € 649,- kost en de grensreconstructie volgens hun website maar een dagdeel (4 uur) duurt, dan weet u ook dat als u het zelf doet het een stuk goedkoper kan.

Wat zijn de kosten van een grensreconstructie als ik deze zelf uitvoer?

En dat is helemaal waar. Het is namelijk aannemelijk dat u voor uw eigen grensreconstructie een GPS meetsysteem nodig heeft voor maximaal een dag.

Op deze website kunt u een GPS meetsysteem huren. En de kosten voor de huur van één van onze GPS meetsystemen is veel lager dan wanneer u een grensreconstructie uit laat voeren door Het Kadaster of door een landmeetkundig bureau.

Raymond Woering

De kosten voor de huur van een GPS meetsysteem, bedragen enkel € 50,- excl. BTW per dag en verder betaald u nog € 50,- excl. BTW aan opstartkosten. Ook moet u natuurlijk een borgsom betalen, maar deze krijgt u volledig terug wanneer u het GPS meetsysteem weer in goede order retourneert.

Aangezien u zelf een grensreconstructie binnen een dag kunt uitvoeren bedragen de totale kosten van een grensreconstructie als u het zelf doen enkel € 100,- excl. BTW.

Om een betere vergelijking te maken doen we de BTW erbij van 21% en komen de kosten op € 121,- incl. BTW.

Dit is verreweg de meest goedkope manier om een grensreconstructie uit te voeren.

Hoe maakt u de beste keuze in wie de grensreconstructie moet uitvoeren?

Wanneer u eigenlijk alleen naar de kosten kijkt dan dient u altijd te kiezen om zelf de grensreconstructie uit te voeren.

Echter er zijn situaties, waarbij het verstandig is om niet alleen naar het geld of de kosten te kijken.

Dit is met name van belang bij conflictsituaties. Wanneer er een conflict is met bijvoorbeeld de buren over of de schutting wel op de juiste plaats staat, dan is het beter om een onafhankelijke partij de grensreconstructie uit te laten voeren.

Omdat de grens dan door een onafhankelijke partij zichtbaar is gemaakt, kan er geen discussie meer ontstaan over of de grensreconstructie wel of niet goed is uitgevoerd.

Echter in alle andere gevallen adviseer ik om zelf de grensreconstructie uit te voeren, aangezien dit voor u de meest economische oplossing is.

Slotconclusie over Kosten van een grensreconstructie

Dit was een heel artikel over grensreconstructies en de bijbehorende kosten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over de kosten van een grensreconstructie direct in de praktijk brengen, door zelf een grensreconstructie te doen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die hier boeken. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over hoe u een grensreconstructie doet.