Castle Dussen

Binnen 1 4271 BV Dussen

Telefoonnummer

+31 416 290 010

Emailadres

sales@apglos.eu

RTK GPS kosten: te hoog en alternatief

RTK GPS kosten

RTK GPS kosten zijn hoog. Dat is de algemene indruk over RTK GPS kosten. In dit artikel leg ik uit waarom RTK GPS kosten niet te duur zijn.

Wanneer u met GPS wilt landmeten dan zijn er RTK GPS kosten. In Nederland zijn maar vier aanbieders van RTK GPS voor landmeten met gecertificeerde referentiestations. Dit zijn 06-GPS met € 1500,- excl. BTW aan jaarlijkse abonnementskosten, LNR Globalcom met € 1500,- excl. BTW aan jaarlijkse abonnementskosten, VRS Next met € 1500,- excl. BTW aan abonnementskosten en Geometius, waar de RTK GPS kosten ook € 1500,- excl. BTW per jaar bedragen. Al deze prijzen zijn excl. SIM kaart. Met een abonnementenpakket op GPS-systeem.nl inclusief een SIM kaart en een jaarlicentie op de landmeetsoftware Apglos Survey Wizard bent u altijd voordeliger uit.

Om alles duidelijk te maken over dit onderwerp zullen we in dit artikel de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is RTK voor GPS?
 • Hoe werkt RTK GPS?
 • Wat zijn de RTK GPS kosten?
 • Waarom zijn de RTK GPS kosten zo hoog?
 • Is er een verschil tussen RTK GPS voor landmeten en voor agrarisch gebruik?
 • Zijn er alternatieven voor lagere RTK GPS kosten?

RTK GPS kosten: de oplossing

Het kan zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent om dit gehele artikel te lezen. Daarom is er nog een mogelijkheid om meer te weten te komen over de RTK GPS kosten.

U kunt via deze website een GPS meetsysteem proberen. Kijk daarvoor direct op deze pagina.

U kunt op dezelfde pagina een demonstratie aanvragen van één van onze GPS meetsystemen. Bij deze demonstratie kunt u dan ook gerichte vragen stellen over RTK GPS kosten en natuurlijk ook over andere onderwerpen met betrekking tot GPS landmeten.

Mocht u geen tijd hebben voor een demonstratie of wilt u snel tussendoor de software van onze GPS meetsystemen proberen dan is dat mogelijk. Apglos Survey Wizard is de eenvoudigste software om GPS metingen mee uit te voeren. U kunt deze gratis downloaden van de Google Play Store.

De landmeetapp Apglos Survey Wizard heeft volledige functionaliteit met de GPS van uw Android apparaat. U kunt deze app dus volledig testen en het is gratis.

Natuurlijk is de nauwkeurigheid van onze GPS ontvangers beter dan die van de standaard Android apparaten. Mocht u dus een test willen doen met een nauwkeurig systeem, kijk dan op deze pagina.

Wat is RTK voor GPS?

Wanneer men alleen met behulp van GPS satellietsignalen positie wil bepalen, dan zal deze positie niet nauwkeurig zijn, omdat de atmosfeer continu verandert. En daardoor verandert ook de snelheid van het satellietsignaal. Door de GPS ontvanger voor langere tijd, circa een half uur, statisch op één plaats te houden is er wel een mogelijk om alleen met GPS te landmeten.

Maar voor GPS landmeten is dat niet handig, omdat men dan maar 16 punten op een dag kunt meten. Daarom wordt bij GPS landmeten de positie die door de de GPS ontvanger wordt bepaald gecorrigeerd. Dit gebeurt met RTK correcties.

Abonnementvrij RTK signaal, basisstation

RTK staat voor Real Time Kinematic. De correcties vinden dus plaats op het moment dat de GPS meting wordt uitgevoerd. Door GPS te gebruiken in combinatie met RTK correcties kan men continu op elk moment met centimeter nauwkeurigheid met GPS landmeten.

Hoe werkt RTK GPS?

De RTK correctiesignalen voor RTK GPS moeten ergens vandaan komen. En die komen van een netwerk van referentiestations.

Dit moet u zien dat er over Nederland verspreid tientallen GPS ontvangers op een vaste plaats staan. Van deze locatie is de positie bekend. En zij ontvangen continu de satellietsignalen van de navigatiesatellieten GPS, GLONASS, BEIDOU en GALILEO.

RTK netwerk referentiestations

Van elk ontvangen satellietsignaal kan door het bekend zijn van de bekende positie de afwijking worden bepaald.

Deze afwijkingen moeten dan nog naar de GPS ontvanger van de landmeter. Dit gebeurt via NTRIP. NTRIP staat voor Networked Transport of RTCM via Internet Protocol. Op zijn kortst gezegd regelt NTRIP de communicatie tussen de GPS ontvanger in het veld en het netwerk van referentiestations.

Om de juiste afwijkingen de satellietsignalen van het netwerk van referentiestations te kunnen versturen is de locatie nodig van de GPS ontvanger in het veld. De afwijkingen van de satellietsignalen in Maastricht zijn waarschijnlijk anders dan die in Den Helder.

De GPS ontvanger in het veld stuurt voor het bekendmaken van haar positie aan het netwerk van referentiestations de NMEA regel GGA. In deze regel staat de positie van de GPS ontvanger in het veld. Lees hier meer over NMEA.

Aan de hand van de positie in de NMEA regel GGA kan het netwerk van referentiestations bepalen welk referentiestation het dichtst bij de GPS ontvanger in het veld is.

Van het referentiestation dat het dichtst bij de GPS ontvanger in het veld is stuurt het netwerk van referentiestations de afwijkingen via RTCM terug naar de GPS ontvanger in het veld. RTCM staat voor Radio Technical Commission for Maritime Services. En dit is het formaat waarin de RTK correcties naar de GPS ontvanger worden gestuurd.

Aan de hand van deze RTK correcties kan de GPS ontvanger exact de positie bepalen.

Wat zijn de RTK GPS kosten?

Nu u weet hoe RTK GPS werkt, is het misschien logisch dat er RTK GPS kosten zijn. Het netwerk aan referentiestations moet namelijk worden onderhouden. In Nederland gebeurt dit door particuliere partijen.

In Nederland zijn er vier particuliere partijen, die een landelijk dekkend netwerk hebben en waarvan de referentiestations zijn geregistreerd bij het Kadaster. Dit laatste is erg belangrijk, omdat u er eigenlijk alleen met een registratie bij het Kadaster ervan uit kan gaan dat u ten alle tijde de juiste RTK correcties toegestuurd krijgt, maar daar later meer over.

De vier partijen die een geregistreerd landelijk dekkend netwerk van referentiestations hebben zijn:

 • 06-GPS
 • Geometius
 • LNR Globalcom
 • VRS Next

Op de website van deze partijen met uitzondering van Geometius staan de RTK GPS kosten duidelijk vermeld. Geometius verkoopt haar RTK correcties onder de naam Trimble VRS Now. Via een omweg heb ik ook die kosten kunnen achterhalen.

In de onderstaande tabel staan de RTK GPS kosten voor landmeten van de verschillende partijen.

PartijAbonnements-prijs per dag excl. BTW Zonder SIMPrijs abonnement per maand excl. BTW Zonder SIMAbonnements-prijs per jaar excl. BTW Zonder SIMAbonnements-prijs per jaar excl. BTW Met SIMBron
06-GPS€ 150,-€ 1500,-€ 1700,-06-GPS
Geometius€ 1700,-Trimble
LNR Globalcom€ 50,-€ 200,-€ 1500,-LNR Globalcom
VRS Next€ 150,-€ 1500,-€ 1700,-VRS Next

Uit de tabel blijkt dat de RTK GPS kosten bij alle partijen voor een jaar gelijk zijn. Qua prijs is er onderling weinig concurrentie. De verwachting is ook niet dat de RTK GPS kosten bij deze bedrijven omlaag zullen gaan in de nabije toekomst.

Nog even een opmerking. Alle GPS meetsystemen op deze website maken gebruik van een RTK correctienetwerk met bij het Kadaster gecertificeerde referentiestations.

Waarom zijn de RTK GPS kosten zo hoog?

Dat de RTK GPS kosten van deze vier partijen zo liggen als ze liggen is wel te verklaren. Het onderhoud van het netwerk van referentiestations moet namelijk betaald worden. En de kosten hiervoor brengen ze in rekening bij hun klanten. Dat is logisch.

Maar waar bestaan die kosten dan uit?

Ten eerste moeten de referentiestations jaarlijks bij het Kadaster worden certificeren. Deze kosten liggen volgens het Kadaster afhankelijk van het aantal referentiestations tussen de € 340,- en € 68,- per referentiestation.

Alleen is dat nog niet alles. Om een referentiestation te kunnen registreren bij het Kadaster moet het referentiestation aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Het referentiestation moet gedurerende de gehele periode, waarvoor het gecertificeerd is, operationeel zijn.
 2. De GPS antenne van het referentiestation moet minimaal L1 en L2 ontvangen
 3. De GPS antenne van het referentiestation moet een absoluut antenne kalibratie bestand beschikbaar hebben
 4. De locatie van de GPS antenne mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden
 5. De beweging van de GPS antenne mag in geen enkele richting meer dan 1 centimeter zijn.

De kosten om een referentiestation bij het Kadaster te certificeren zijn op zich niet zo hoog. Echter het voldoen aan de eisen van het Kadaster om een referentiestation te kunnen certificeren zijn wel hoog.

Vooral het kunnen garanderen dat het referentiestation de gehele periode, waarvoor het gecertificeerd is, operationeel is, dat de GPS antenne niet toegankelijk is voor onbevoegden en dat de GPS antenne niet meer mag bewegen dan 1 cm in welke richting dan ook, zijn kostbaar.

Maar omdat het Kadaster deze eisen stelt, kunt u wanneer u de RTK correcties van deze gecertifeerde referentiestations er van uitgaan dat de RTK correcties ook de correcte zijn.

Bij gebruik van een netwerk met ongecertificeerde referentiestations is dat niet het geval. Gebruik van een netwerk met ongecertificeerde referentiestations raad ik dan ook pertinent af. U wilt namelijk wanneer u landmeet wel correcte resultaten behalen. En dat is niet te garanderen wanneer er wordt gewerkt met een netwerk van ongecertificeerde referentiestations.

Wanneer u op zoek bent naar een GPS meetsysteem met een RTK correctienetwerk vraag dan altijd na of dit RTK correctienetwerk werkt met door het Kadaster gecertificeerde referentiestations.

Alle GPS meetsystemen op deze website maken gebruik van een RTK correctienetwerk met bij het Kadaster gecertificeerde referentiestations.

Is er een verschil tussen RTK GPS voor landmeten en voor agrarisch gebruik?

Naast voor GPS landmeten wordt RTK GPS ook gebruik voor agrarisch gebruik. Een bekende aanbieder hiervan is MoveRTK.

RTK GPS voor landmeten is niet helemaal gelijk aan dat voor agrarisch gebruik. Bij agrarisch gebruik kunt u bijvoorbeeld denken aan machinebesturing. Aangezien de toepassing anders is, vraagt het ook om andere correctieinformatie.

De correctieinformatie die via RTCM wordt verstuurd. Daarom hebben de verschillende RTK correctieaanbieders verschillende datastromen of mountpoints.

Verschillende datastromen RTK correctienetwerk

Deze datastromen geven aan welke RTK correctiegegevens er worden doorgestuurd. Een RTK correctieaanbieder kan per abonnement datastromen aan- en uitzetten.

Voor GPS landmeten dient dan ook een andere datastroom te worden gekozen dan voor agrarisch gebruik.

Het gebruik van een RTK correctieabonnement voor agrariërs is niet aan te raden wanneer u met GPS wilt gaan landmeten.

Zijn er alternatieven voor lagere RTK GPS kosten?

Toch zijn er alternatieven voor lagere RTK GPS kosten.

Maar niet alle alternatieven zijn goed. Zoals gezegd zijn er aanbieders van RTK correcties met een netwerk van referentiestations, die niet zijn gecertificeerd.

Het gebruik van de netwerken van deze aanbieders is niet aan te raden. Door certificatie van het Kadaster zijn correcte RTK correcties gegarandeerd. En dat is wat u wilt wanneer u met GPS landmeten bezig bent.

Wanneer u exact een object probeert in te meten, dan wilt u niet dat het resultaat van de inmeting fout is door het gebruik van een netwerk met ongecertificeerde referentiestations.

Het gebruik van een RTK correctienetwerk met ongecertificeerde referentiestations is dus geen alternatief voor lagere RTK GPS kosten.

Wel kunt u gebruik maken van ons abonnementenpakket, dat bij onze GPS meetsystemen zit. In dit abonnementenpakket zit een jaarabonnement voor RTK correcties van een netwerk met gecertificeerde referentiestations, een SIM kaart met een jaarabonnement aan data en een jaarlicentie voor de eenvoudigste landmeetsoftware in het veld Apglos Survey Wizard.

De kosten voor dit abonnementenpakket bedragen in totaal € 1400,- excl. BTW per jaar. U krijgt dus meer voor minder geld. Hiermee verlaagd u uw RTK GPS kosten.

Een ander alternatief is om te gaan voor abonnementsvrije RTK correcties. Lees hier meer over deze mogelijkheid van abonnementsvrije RTK correcties.

Ook daarmee kunt u lagere RTK GPS kosten bereiken.

Slotconclusie over RTK GPS kosten

Dit was een heel artikel over de RTK GPS kosten. Er is veel over dit onderwerp van GPS landmeten te melden. We hopen dan ook dat u er in ieder geval een aantal zaken van heeft opgepikt en dat u daar u voordeel mee kunt doen.

Echter is alles wat in dit artikel is geschreven theorie. Als u deze theorie in de praktijk wilt brengen dan kan dat.

U kunt namelijk via deze website een GPS meetsysteem proberen of kopen. Wanneer u dat doet dan kunt u wat u door het lezen van dit artikel over de RTK GPS kosten direct in de praktijk brengen. En u kunt zien of het werken met onze GPS meetapparatuur iets voor u is.

Natuurlijk krijgt u wanneer u één van onze GPS meetsystemen probeert of koopt nog een korte en duidelijke uitleg, zodat u direct ermee aan de slag kunt.

Mocht u eerst een demonstratie willen dan kunt u die ook via de hierboven genoemde pagina’s aanvragen. Bij een demonstratie of een korte uitleg kunt u ook nog specifieke vragen stellen over de RTK GPS kosten.

Check de shop van GPS-systeem